Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Wykonanie projektu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

zamówienie na Wykonanie projektu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż. budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

nr sprawy INW.7011.4.2020.RR.244

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie lub na adres: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych pozostających w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych pozostających w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

nr sprawy ADK.341.7.2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: maria.patocka@piaseczno.eu

zamówienie na: "Budowę kanalizacji deszczowej i remont drogi gminnej ul. Kwiatowej w Piasecznie w ramach zadania : "Ulica Kwiatowa w Piasecznie".

zamówienie na "Budowę kanalizacji deszczowej i remont drogi gminnej ul. Kwiatowej w Piasecznie w ramach zadania : "Ulica Kwiatowa w Piasecznie".

nr sprawy Spr.55/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Rozbudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie w ramach zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie"

zamówienie na Rozbudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego z ulicami Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie w ramach zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie"

nr sprawy spr 54 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: "Zakup energii elektrycznej na lata 2021-2022".

zamówienie na "Zakup energii elektrycznej na lata 2021-2022".

nr sprawy Spr. 46/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Skrzynka podawcza Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

zamówienie na: PN.: Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa ul. Głównej ( drogi powiatowej nr 2823W ) w Żabieńcu w ramach zadań: - "Ścieżki rowerowe" - "Przebudowa ul. Głównej w Żabieńcu ( drogi powiatowej 2823W)"

zamówienie na PN.: Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa ul. Głównej ( drogi powiatowej nr 2823W ) w Żabieńcu w ramach zadań: - "Ścieżki rowerowe" - "Przebudowa ul. Głównej w Żabieńcu ( drogi powiatowej 2823W)"

nr sprawy spr.53/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Budowę dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa – ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika– ul. Okrężna) w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, w ramach zadania „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul.Konopnicka w Piasecznie”.

zamówienie na „Budowę dróg gminnych ul. Okrężnej (odc. ul. Koszykowa – ul. Redutowa) i ul. Konopnickiej (odc. ul. Kopernika– ul. Okrężna) w Piasecznie wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, w ramach zadania „Układ komunikacyjny w rejonie ulic: ul. Okrężna, ul. Redutowa i ul.Konopnicka w Piasecznie”.

nr sprawy SPR. 51/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

zamówienie na Dowóz dzieci / uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

nr sprawy spr 50 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy drogi Leśnej Polany wraz ze skrzyżowaniem z drogą Konika Polnego w Jesówce, Gmina Piaseczno.

zamówienie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy drogi Leśnej Polany wraz ze skrzyżowaniem z drogą Konika Polnego w Jesówce, Gmina Piaseczno.

nr sprawy MT.7011.124.2020.ŁW

zamawiający Gmina Piaseczno - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno .

zamówienie na: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy drogi Karłowatej Sosny w Pilawie.

zamówienie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy drogi Karłowatej Sosny w Pilawie.

nr sprawy MT.7011.125.2020.ŁW

zamawiający Gmina Piaseczno - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert kacelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5,05-500 Piaseczno

zamówienie na: dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla 10 piaseczyńskich szkół podstawowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w Gminie Piaseczno”

zamówienie na dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla 10 piaseczyńskich szkół podstawowych dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w Gminie Piaseczno”

nr sprawy FZ.042.7.2020.RO

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05- 500 Piaseczno lub na adres e-mail: beata.marzecka@piaseczno.eu oraz renata.osiecka@piaseczno.eu

zamówienie na: Interpretację wyników pomiarów geodezyjnych przemieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie.”

zamówienie na Interpretację wyników pomiarów geodezyjnych przemieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie.”

nr sprawy INW.7021.109.2020.RR.184

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 lub na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 ul. Nadarzyńska 54 w Piasecznie

zamówienie na Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 ul. Nadarzyńska 54 w Piasecznie

nr sprawy Spr. 52/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Przebudowę drogi gminnej ul. Energetycznej polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej oraz chodników na odcinku od ronda w rejonie CH DECATHLON do ronda w rejonie OUTLET PIASECZNO w ramach zadania „Ścieżki rowerowe”.

zamówienie na Przebudowę drogi gminnej ul. Energetycznej polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej oraz chodników na odcinku od ronda w rejonie CH DECATHLON do ronda w rejonie OUTLET PIASECZNO w ramach zadania „Ścieżki rowerowe”.

nr sprawy Spr. 47/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Budowa drogi gminnej ul. Cyraneczki oraz drogi gminnej lokalnej 10 KDL w gminie Piaseczno w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach zadań: - "Droga 10KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu" - "Ulica Cyraneczki w Julianowie"

zamówienie na Budowa drogi gminnej ul. Cyraneczki oraz drogi gminnej lokalnej 10 KDL w gminie Piaseczno w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" w ramach zadań: - "Droga 10KDL od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej w Józefosławiu" - "Ulica Cyraneczki w Julianowie"

nr sprawy spr.49/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Kompleksowa eksploatacja stacji „PKP Piaseczno”, „Centrum”, „Józefosław” i „Stadion” w systemie „Piaseczyński Rower Miejski” w Piasecznie

zamówienie na Kompleksowa eksploatacja stacji „PKP Piaseczno”, „Centrum”, „Józefosław” i „Stadion” w systemie „Piaseczyński Rower Miejski” w Piasecznie

nr sprawy Spr. 48/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie ”

zamówienie na „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego w Piasecznie ”

nr sprawy spr.44/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Wykonanie pasa rowerowego wzdłuż ul. Kilińskiego , Sierakowskiego oraz Warszawskiej , kontrpasa rowerowego w ulicy Wschodniej oraz pasów kontraruchu rowerowego w ramach zadania: -„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

zamówienie na Wykonanie pasa rowerowego wzdłuż ul. Kilińskiego , Sierakowskiego oraz Warszawskiej , kontrpasa rowerowego w ulicy Wschodniej oraz pasów kontraruchu rowerowego w ramach zadania: -„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

nr sprawy 45 -2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

zamówienie na Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021

nr sprawy Spr. 31/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Skrzynka podawcza Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

zamówienie na: Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z komórkami lokatorskimi przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie, w trybie zaprojektuj i wyburz.

zamówienie na Rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z komórkami lokatorskimi przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie, w trybie zaprojektuj i wyburz.

nr sprawy INW.6741.1.2020.LR.216

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij