Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznejbasenu krytego w Piasecznie w ramach zadania inwestycyjnego „Centrum sportu-basen w Piasecznie”.

zamówienie na Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznejbasenu krytego w Piasecznie w ramach zadania inwestycyjnego „Centrum sportu-basen w Piasecznie”.

nr sprawy spr.148/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl

zamówienie na: Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie w zakresie dostawy mięsa, wyrobów z mięsa i drobiu

zamówienie na Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola nr 8 w Piasecznie w zakresie dostawy mięsa, wyrobów z mięsa i drobiu

nr sprawy 151 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,ul. Kościuszki 5 - kancelaria ( parter )

zamówienie na: „Inwentaryzacja palenisk na opał stały poprzez identyfikację gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z budynków ogrzewanych paliwem stałym z wykorzystaniem Statków Powietrznych (SP) na terenie gminy Piaseczno”

zamówienie na „Inwentaryzacja palenisk na opał stały poprzez identyfikację gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z budynków ogrzewanych paliwem stałym z wykorzystaniem Statków Powietrznych (SP) na terenie gminy Piaseczno”

zamawiający gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie

zamówienie na Kontynuacja modernizacji i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie

nr sprawy Spr. 141/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Chylicach w zakresie art. spożywczych

zamówienie na Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej w Chylicach w zakresie art. spożywczych

nr sprawy spr 147 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno,ul. Kościuszki 5 - kancelaria ( parter )

zamówienie na: „Konserwacja lokali i budynków należących do zasobu Gminy Piaseczno ”

zamówienie na „Konserwacja lokali i budynków należących do zasobu Gminy Piaseczno ”

nr sprawy spr.144/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie

zamówienie na Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Złotokłosie

nr sprawy Spr. 145/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: „Modernizację budynku „Dom Zośki” przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz z zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj”.

zamówienie na „Modernizację budynku „Dom Zośki” przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz z zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj”.

nr sprawy Spr. 142/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: „Dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie w zakresie mrożonych artykułów spożywczych i ryb”.

zamówienie na „Dostawę artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie w zakresie mrożonych artykułów spożywczych i ryb”.

nr sprawy Spr. 146/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie

zamówienie na Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie

nr sprawy spr 143 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Dowożenie uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym oraz dowożenie uczniów do GOSiR w Piasecznie".

zamówienie na „Dowożenie uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym oraz dowożenie uczniów do GOSiR w Piasecznie".

nr sprawy SPR. 138/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno

zamówienie na Konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Piaseczno

nr sprawy spr 135 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie.

zamówienie na Remont nawierzchni ul. Brzózek w Chojnowie.

nr sprawy spr.140/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro pokój 75

zamówienie na: Zakup subskrypcji licencji Microsoft

zamówienie na Zakup subskrypcji licencji Microsoft

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres email ludwicki@piaseczno.eu

zamówienie na: Przebudowa stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie

zamówienie na Przebudowa stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie

nr sprawy Spr. 137/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: ”Zakup piątej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego - dostępne Górki Szymona w ramach świadczenia usługi polegającej na dostawie, uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji stacji "Górki Szymona w ramach systemu Piaseczyński Rower Miejski w Piasecznie”.

zamówienie na ”Zakup piątej stacji Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego - dostępne Górki Szymona w ramach świadczenia usługi polegającej na dostawie, uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji stacji "Górki Szymona w ramach systemu Piaseczyński Rower Miejski w Piasecznie”.

nr sprawy spr.136/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 - III piętro pokój 75

zamówienie na: Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Szkoły Podstawowej w Głoskowie, Głosków ul. Millenium 76

zamówienie na Dowóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Szkoły Podstawowej w Głoskowie, Głosków ul. Millenium 76

nr sprawy Spr. 133/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: „Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 11 w Piasecznie".

zamówienie na „Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 11 w Piasecznie".

nr sprawy Spr. 134/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: ”Wynajem, obsługa i utrzymanie toalet przenośnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno w roku 2020r”.

zamówienie na ”Wynajem, obsługa i utrzymanie toalet przenośnych na terenie Miasta i Gminy Piaseczno w roku 2020r”.

nr sprawy spr.132/2019r

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5, III piętro pokój 75

zamówienie na: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno.

zamówienie na Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Piaseczno.

nr sprawy spr 120 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: wykonanie koncepcji rozbudowy ulic: Żabiej i Wąskiej w Piasecznie.

zamówienie na wykonanie koncepcji rozbudowy ulic: Żabiej i Wąskiej w Piasecznie.

nr sprawy MT.7011.44.2019.EKR

zamawiający Gmina Piaseczno- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

zamówienie na: Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

zamówienie na Przygotowanie posiłków do Jadłodajni dla podopiecznych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie

nr sprawy Spr. 129/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: "Remont nawierzchni ulicy Traugutta w Złotokłosie".

zamówienie na "Remont nawierzchni ulicy Traugutta w Złotokłosie".

nr sprawy SPR. 30/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia drogi powiatowej nr 2823W i 2825W w Żabieńcu powiat piaseczyński w ramach zadań: "Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu" i "Ścieżki rowerowe"

zamówienie na Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia drogi powiatowej nr 2823W i 2825W w Żabieńcu powiat piaseczyński w ramach zadań: "Projekt i budowa oświetlenia na ul. Głównej w Żabieńcu" i "Ścieżki rowerowe"

nr sprawy Spr. 122/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Chylicach

zamówienie na Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Chylicach

nr sprawy spr 131 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij