Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku „Poniatówki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także pełnieniem nadzoru autorskiego - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt +realizacja”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rewitalizacji zabytkowego budynku „Poniatówki” w Parku Miejskim w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także pełnieniem nadzoru autorskiego - w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim – projekt +realizacja”

nr sprawy Spr. 98/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 ul. Nadarzyńska 54 w Piasecznie

zamówienie na Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 ul. Nadarzyńska 54 w Piasecznie

nr sprawy spr 100 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym”.

zamówienie na „Dostawę artykułów spożywczych do Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym”.

nr sprawy Spr. 99/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie

zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie

nr sprawy spr 101 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Transport - dowóz osób linią P-1 na terenie miasta i gminy Piaseczno.

zamówienie na Transport - dowóz osób linią P-1 na terenie miasta i gminy Piaseczno.

nr sprawy spr 96-2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: remont dachu budynku hali głównej kolejki wąskotorowej przy ul Sienkiewicza 14 w Piasecznie.

zamówienie na remont dachu budynku hali głównej kolejki wąskotorowej przy ul Sienkiewicza 14 w Piasecznie.

nr sprawy INW.7021.109.2019.LR.392

zamawiający Gmina Piaseczno- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

zamówienie na: Zakup,dostawa i montaż stojaków rowerowych

zamówienie na Zakup,dostawa i montaż stojaków rowerowych

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert poczta elektroniczna urzad@piaseczno.eu

zamówienie na: Remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie-uszczelnienie ścian fundamentowych

zamówienie na Remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie-uszczelnienie ścian fundamentowych

nr sprawy INW.7021.109.2019.RR.386

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5- Kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno."

zamówienie na „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno."

nr sprawy spr.93/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro pokój 75

zamówienie na: Remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie-naprawa posadzki tarasu.

zamówienie na Remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie-naprawa posadzki tarasu.

nr sprawy INW.7021.109.2019.RR.387

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie o cenę

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Wykonanie robót murarsko- kamieniarskich na cmentarzu komunalnym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 27 .

zamówienie na Wykonanie robót murarsko- kamieniarskich na cmentarzu komunalnym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 27 .

nr sprawy spr.86/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro poój 75

zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie

zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie

nr sprawy spr 92 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Zakup 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie”.

zamówienie na „Zakup 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie”.

nr sprawy SPR. 91/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: „Przebudowa budynku usługowego przy ul. Julianowskiej 67A w Józefosławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”- w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja"

zamówienie na „Przebudowa budynku usługowego przy ul. Julianowskiej 67A w Józefosławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”- w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Julianowskiej 67 A w Józefosławiu - prace projektowe + realizacja"

nr sprawy Spr. 90/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie

zamówienie na Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie

nr sprawy 89 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: ,,Budowa ścieżki dydaktycznej i rekultywacja zbiorowisk roślinnych” w ramach zadania inwestycyjnego „Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury”.

zamówienie na ,,Budowa ścieżki dydaktycznej i rekultywacja zbiorowisk roślinnych” w ramach zadania inwestycyjnego „Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury”.

nr sprawy INW.7011.10.2019.PZ

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

zamówienie na: „Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 6 w Piasecznie nr dz. ew. 9;10/27 obręb 39”.

zamówienie na „Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadarzyńskiej 4 i 6 w Piasecznie nr dz. ew. 9;10/27 obręb 39”.

nr sprawy SPR. 87/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Przygotowanie i dostarczenie posiłków ( usługa cateringowa ) dla dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

zamówienie na Przygotowanie i dostarczenie posiłków ( usługa cateringowa ) dla dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie

nr sprawy 81 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Budowa mini tężni wraz z nawodnieniem terenu Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj

zamówienie na Budowa mini tężni wraz z nawodnieniem terenu Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj

nr sprawy 85 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

zamówienie na „Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu "Piaseczyńskie szkoły przyszłości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

nr sprawy SPR. 80/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej przy ul. Traugutta 10 w Złotokłosie wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

zamówienie na Budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej przy ul. Traugutta 10 w Złotokłosie wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

nr sprawy Spr. 79/2019

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 ul. Nadarzyńska 54 w Piasecznie

zamówienie na Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 ul. Nadarzyńska 54 w Piasecznie

nr sprawy spr 88 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Zakup i montaż wyposażenia w sprzęt nagłośnienia, oświetlenia i urządzeń AV dla potrzeb Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, Realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2- Infrastruktura Bibliotek w ramach projektu:" Metamorfoza Filii Bibliotecznych w Piasecznie - Jakość Biblioteki Plus".

zamówienie na „Zakup i montaż wyposażenia w sprzęt nagłośnienia, oświetlenia i urządzeń AV dla potrzeb Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, Realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2- Infrastruktura Bibliotek w ramach projektu:" Metamorfoza Filii Bibliotecznych w Piasecznie - Jakość Biblioteki Plus".

nr sprawy spr.82/2019

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro pokój 75

zamówienie na: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie

zamówienie na Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie

nr sprawy 83 / 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Rozbiórka budynków mieszkalnych wraz z oficynami i komórkami przy ul. Warszawskiej 2 i 2a oraz przy Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie w trybie zaprojektuj i wykonaj

zamówienie na Rozbiórka budynków mieszkalnych wraz z oficynami i komórkami przy ul. Warszawskiej 2 i 2a oraz przy Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie w trybie zaprojektuj i wykonaj

nr sprawy spr 84 - 2019

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij