Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zamówienia publiczne

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: System monitorowania powietrza do pomiaru zanieczyszczeń powietrza

zamówienie na System monitorowania powietrza do pomiaru zanieczyszczeń powietrza

zamawiający Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05 – 500 Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5

zamówienie na: „Rekultywację zbiorowisk roślinnych” w ramach zadania inwestycyjnego „Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury”.

zamówienie na „Rekultywację zbiorowisk roślinnych” w ramach zadania inwestycyjnego „Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury”.

nr sprawy SPR. 91/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Nr 8 w Piasecznie".

zamówienie na „Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Nr 8 w Piasecznie".

nr sprawy spr..90/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Wykonanie robót budowlanych w ciągu ul. Astrów, w ramach zadania „Ulica Astrów w Piasecznie”.

zamówienie na „Wykonanie robót budowlanych w ciągu ul. Astrów, w ramach zadania „Ulica Astrów w Piasecznie”.

nr sprawy Spr. 88/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Szkolną z ul. Fabryczną w Piasecznie” w ramach zadania „Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie.

zamówienie na Budowa drogi gminnej łączącej ul. Szkolną z ul. Fabryczną w Piasecznie” w ramach zadania „Projekt i budowa łącznika od ul. Szkolnej do ul. Fabrycznej (17KD-D) w Piasecznie.

nr sprawy spr.87/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Przebudowę i rozbudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.

zamówienie na Przebudowę i rozbudowę budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.

nr sprawy Spr. 85/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno w okresie od 01.10.2020r. – 30.09.2021r

zamówienie na Utworzenie i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Piaseczno w okresie od 01.10.2020r. – 30.09.2021r

nr sprawy Spr. 86/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podopiecznym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno

zamówienie na Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podopiecznym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno

nr sprawy Spr. 89/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Dostawa i montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii zlokalizowanej przy Placu Piłsudskiego 10 w Piasecznie” w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno – konferencyjny”

zamówienie na Dostawa i montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii zlokalizowanej przy Placu Piłsudskiego 10 w Piasecznie” w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno – konferencyjny”

nr sprawy Spr. 83/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Piaseczno

zamówienie na Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Piaseczno

nr sprawy spr.84/.2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Remont i przebudowa drogi gminnej ( Al. Kalin) na odcinku od al. Kasztanów do ul. 1 Maja w Piasecznie w ramach zadania: -„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

zamówienie na Remont i przebudowa drogi gminnej ( Al. Kalin) na odcinku od al. Kasztanów do ul. 1 Maja w Piasecznie w ramach zadania: -„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

nr sprawy spr.74/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „ZOŚKI” w Piasecznie”.

zamówienie na „Dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego „ZOŚKI” w Piasecznie”.

nr sprawy Spr. 82/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Utwardzenie terenu oraz dostawa i montaż elementów małej architektury na działce nr ewid. 242/2 obręb Jazgarzew w ramach zadania inwestycyjnego „Park Sołecki w Jazgarzewie przy ul. Leśnej”.

zamówienie na Utwardzenie terenu oraz dostawa i montaż elementów małej architektury na działce nr ewid. 242/2 obręb Jazgarzew w ramach zadania inwestycyjnego „Park Sołecki w Jazgarzewie przy ul. Leśnej”.

nr sprawy spr.81/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: „ Frezowanie nawierzchni i nakładki asfaltowe.”

zamówienie na „ Frezowanie nawierzchni i nakładki asfaltowe.”

nr sprawy spr.73/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ulicy Cyraneczki na działce nr ewid. 35/4 w Józefosławiu, etap I

zamówienie na Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej przy ulicy Cyraneczki na działce nr ewid. 35/4 w Józefosławiu, etap I

nr sprawy Spr. 80/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla uspokojenia ruchu w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Złotokłosie przy ul. Traugutta 10 oraz dla układu komunikacyjnego ul. Rzecznej w Złotokłosie i ul. Wschodniej w Henryków - Urocze, Gmina Piaseczno z podziałem na zadania, w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos oraz zadania "Ulice Wschodnia i Rzeczna w Henrykowie Urocze i w Złotokłosie".

zamówienie na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla uspokojenia ruchu w otoczeniu Szkoły Podstawowej w Złotokłosie przy ul. Traugutta 10 oraz dla układu komunikacyjnego ul. Rzecznej w Złotokłosie i ul. Wschodniej w Henryków - Urocze, Gmina Piaseczno z podziałem na zadania, w ramach zadania: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos oraz zadania "Ulice Wschodnia i Rzeczna w Henrykowie Urocze i w Złotokłosie".

nr sprawy Spr. 79/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno

zamówienie na Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno

nr sprawy 78 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych w ramach zadania: "Tymczasowe miejsca postojowe w Parku przy budynku Poniatówki.”

zamówienie na Wykonanie tymczasowych miejsc postojowych w ramach zadania: "Tymczasowe miejsca postojowe w Parku przy budynku Poniatówki.”

nr sprawy Spr. 76/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego-likwidacja opraw rtęciowych w gminie Piaseczno".

zamówienie na Wymiana drogowego oświetlenia rtęciowego w ramach zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego-likwidacja opraw rtęciowych w gminie Piaseczno".

nr sprawy spr 70 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Opracowanie wielobranżowego projektu "Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego wokół szkoły - SP Głosków"

zamówienie na Opracowanie wielobranżowego projektu "Poprawa bezpieczeństwa układu komunikacyjnego wokół szkoły - SP Głosków"

nr sprawy MT.7011.185.2020.EKR

zamawiający Gmina Piaseczno - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na: Budowa oświetlenia w Zalesiu Dolnym w ramach zadania: "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym"

zamówienie na Budowa oświetlenia w Zalesiu Dolnym w ramach zadania: "Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym"

nr sprawy Spr. 68/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Remont nawierzchni ciągu pieszego w Żabieńcu

zamówienie na Remont nawierzchni ciągu pieszego w Żabieńcu

nr sprawy spr 71 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Opracowanie koncepcji architektonicznej odbudowy budynku mieszkalnego komunalnego położonego przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z wizualizacją 3D oraz z zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Opracowanie koncepcji architektonicznej odbudowy budynku mieszkalnego komunalnego położonego przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z wizualizacją 3D oraz z zagospodarowaniem terenu

nr sprawy INW.7011.3.2020.AS.318

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy 3 budynków 12-lokalowych w Bąkówce przy ul. Lipowej 8, wraz z wizualizacją 3D, oraz z zagospodarowaniem terenu

zamówienie na Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy 3 budynków 12-lokalowych w Bąkówce przy ul. Lipowej 8, wraz z wizualizacją 3D, oraz z zagospodarowaniem terenu

nr sprawy INW.7011.3.2020.AS.317

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert na adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu, Gmina Piaseczno z podziałem na zadania w ramach zadania "Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu".

zamówienie na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu, Gmina Piaseczno z podziałem na zadania w ramach zadania "Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu".

nr sprawy 72 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij