Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: "Przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej".

zamówienie na "Przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej".

nr sprawy UiA.ZP.6721.24.2017.AA

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ulic Skalnej i Przyjaznej w Bobrowcu, Gmina Piaseczno.”

zamówienie na „Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ulic Skalnej i Przyjaznej w Bobrowcu, Gmina Piaseczno.”

nr sprawy SPR. 107/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych

zamówienie na zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych

nr sprawy Zapytanie ofertowe na: zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Piaseczno

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na Wykonanie prac związanych z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

nr sprawy 103 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji

zamówienie na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji łącznika przy sali sportowej Szkoły Podstawowej w Głoskowie przy ul. Millenium 76 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji

nr sprawy 106 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: "Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie".

zamówienie na "Modernizacja siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie".

nr sprawy SPR. 104/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: remont schodów wejściowych do budynku Gimnazjum nr 2, przy Al. Kalin 30 w Piasecznie

zamówienie na remont schodów wejściowych do budynku Gimnazjum nr 2, przy Al. Kalin 30 w Piasecznie

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 EURO na remont schodów wejściowych do budynku Gimnazjum nr 2, przy Al. Kalin 30 w Piasecznie

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: „Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu”.

zamówienie na „Remont nawierzchni skrzyżowania ul. Cyraneczki z ul. Wilanowską wraz z organizacją ruchu od ul. Julianowskiej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu”.

nr sprawy Spr. 102/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: „Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.”

zamówienie na „Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.”

nr sprawy Spr.105/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: przebudowę ogrodzenia Przedszkola nr 11 przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie

zamówienie na przebudowę ogrodzenia Przedszkola nr 11 przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie

nr sprawy Zapytanie ofertowe na: przebudowę ogrodzenia Przedszkola nr 11 przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie.

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie.

zamówienie na Dzierżawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Piasecznie.

nr sprawy IT.7231.1.2017.WS

zamawiający Gmina Piaseczno- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Tadeusza Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.

zamówienie na: „Budowa chodnika w ul. Jesionowej na odcinku od przedłużenia ul. Pionierów (DW nr 873) do ul. Sinych Mgieł w Zalesiu Górnym.”

zamówienie na „Budowa chodnika w ul. Jesionowej na odcinku od przedłużenia ul. Pionierów (DW nr 873) do ul. Sinych Mgieł w Zalesiu Górnym.”

nr sprawy Spr.101/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: „Remont ul. Granicznej w Zalesiu Dolnym”.

zamówienie na „Remont ul. Granicznej w Zalesiu Dolnym”.

nr sprawy Spr. 100/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: prace remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 37 w Piasecznie

zamówienie na prace remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 37 w Piasecznie

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 14 000 Euro na prace remontowe w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 37 w Piasecznie

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Remont ul. Kukułczej i ul. Jaskółczej w Jastrzębiu.

zamówienie na Remont ul. Kukułczej i ul. Jaskółczej w Jastrzębiu.

nr sprawy Spr. 99/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno.

zamówienie na Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno.

nr sprawy Spr.88/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych - montaż separatora tłuszczu w budynku Przedszkola nr 11 położonego przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie

zamówienie na prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych - montaż separatora tłuszczu w budynku Przedszkola nr 11 położonego przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 Euro na prace ogólnobudowlane wraz z modernizacją i rozbudową instalacji wewnętrznych - montaż separatora tłuszczu w budynku Przedszkola nr 11 położonego przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: „Przykrycie płyty boiska piłkarskiego na terenie stadionu miejskiego, przy ul.1 Maja 16 w Piasecznie”.

zamówienie na „Przykrycie płyty boiska piłkarskiego na terenie stadionu miejskiego, przy ul.1 Maja 16 w Piasecznie”.

nr sprawy Spr.80/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Przebudowa rowu R-1 w Piasecznie

zamówienie na Przebudowa rowu R-1 w Piasecznie

nr sprawy 98 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „ Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach ”

zamówienie na „ Remont ul. Budowlanej w Chyliczkach ”

nr sprawy Spr.97/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Remont wraz z odwodnieniem ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej

zamówienie na Remont wraz z odwodnieniem ul. Krokusowej w Wólce Kozodawskiej

nr sprawy 96 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Remont wraz z odwodnieniem ul.Tuwima w Piasecznie

zamówienie na Remont wraz z odwodnieniem ul.Tuwima w Piasecznie

nr sprawy Spr.95/2017r

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Remont ul. Olszynowej i ul. Kwitnących Kwiatów w Baszkówce

zamówienie na Remont ul. Olszynowej i ul. Kwitnących Kwiatów w Baszkówce

nr sprawy spr.93/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Remont ul. Kmicica w Piasecznie

zamówienie na Remont ul. Kmicica w Piasecznie

nr sprawy 92 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „ Remont ul. Ruczajowej i części ul. Malinkowej w Żabieńcu ”

zamówienie na „ Remont ul. Ruczajowej i części ul. Malinkowej w Żabieńcu ”

nr sprawy spr.91/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij