Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: „Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 na terenie działki nr ew.42 obręb 56 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.”

zamówienie na „Kontynuacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego A2 na terenie działki nr ew.42 obręb 56 przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.”

nr sprawy Spr.89/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Remont ul. Bocznej w Pęcherach

zamówienie na Remont ul. Bocznej w Pęcherach

nr sprawy 86 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Remont al. Kasztanów w Piasecznie

zamówienie na Remont al. Kasztanów w Piasecznie

nr sprawy 87 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Spr.85/17„ Remont schodów wejściowych do budynku Gimnazjum nr 2 przy Al. Kalin 30 w Piasecznie.”

zamówienie na Spr.85/17„ Remont schodów wejściowych do budynku Gimnazjum nr 2 przy Al. Kalin 30 w Piasecznie.”

nr sprawy Spr.85/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji

zamówienie na Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji

nr sprawy 94 /2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Modernizację siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.”

zamówienie na „Modernizację siedziby Spółdzielni Rzemieślniczej na ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie z adaptacją budynku na potrzeby UMiG Piaseczno oraz dostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.”

nr sprawy SPR. 83/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: Modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno i Zalesie Górne w gminie Piaseczno

zamówienie na Modernizacja oświetlenia ulicznego - dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Piaseczno i Zalesie Górne w gminie Piaseczno

nr sprawy 84 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C" na terenie działki nr ew. 41, obręb 56 przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”.

zamówienie na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego "C" na terenie działki nr ew. 41, obręb 56 przy ul. Jerozolimskiej 17 w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”.

nr sprawy SPR. 79/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno."

zamówienie na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno."

nr sprawy SPR. 76/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: Remont ul. Beniowskiego na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Głównej w Piasecznie

zamówienie na Remont ul. Beniowskiego na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Głównej w Piasecznie

nr sprawy 82 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie

zamówienie na Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie

nr sprawy 81 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji"

zamówienie na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 14 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji"

nr sprawy SPR. 74/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: Modernizację oświetlenia drogowego ulicy Starochylickiej w miejscowości Chylice gmina Piaseczno (droga 2814W) w formule zaprojektuj i wybuduj.

zamówienie na Modernizację oświetlenia drogowego ulicy Starochylickiej w miejscowości Chylice gmina Piaseczno (droga 2814W) w formule zaprojektuj i wybuduj.

nr sprawy IT.7011.71.2017.EK

zamawiający Gmina Piaseczno- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, Piaseczno.

zamówienie na: wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę parkingu wielopoziomowego ,,Parkuj i Jedź" (Park & Ride) przy ul. Dworcowej/Sienkiewicza w Piasecznie (na części działki nr ew. 1/4 obr. ew. 37 o powierzchni ok. 4.500 m2), kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych (ZZK) na podstawie opracowanej dokumentacji

zamówienie na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego na budowę parkingu wielopoziomowego ,,Parkuj i Jedź" (Park & Ride) przy ul. Dworcowej/Sienkiewicza w Piasecznie (na części działki nr ew. 1/4 obr. ew. 37 o powierzchni ok. 4.500 m2), kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych (ZZK) na podstawie opracowanej dokumentacji

nr sprawy INW.7011.15.2015.EM.2.417

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na okres 12 miesięcy

zamówienie na Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na okres 12 miesięcy

nr sprawy Spr.66/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 209.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Budowa odwodnienia ul.Przy Stawie w Kamionce.

zamówienie na Budowa odwodnienia ul.Przy Stawie w Kamionce.

nr sprawy Spr.75/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Opracowanie projektu budowy chodnika na ulicy Staszica w Piasecznie.

zamówienie na Opracowanie projektu budowy chodnika na ulicy Staszica w Piasecznie.

nr sprawy IT.7011.7.2017.DK.426

zamawiający Gmina Piaseczno- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na: "Remonty bieżące dróg gminnych – profilowanie dróg, ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków".

zamówienie na "Remonty bieżące dróg gminnych – profilowanie dróg, ścinanie i koszenie poboczy, usuwanie krzaków".

nr sprawy SPR. 72/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: „Remonty bieżące dróg gminnych - drogi o nawierzchni bitumicznej”.

zamówienie na „Remonty bieżące dróg gminnych - drogi o nawierzchni bitumicznej”.

nr sprawy SPR. 70/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

zamówienie na: Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.

zamówienie na Budowa odwodnienia ciągu ulic: Jałowcowa, Akacjowa, Jodłowa, Podleśna, Asnyka w Zalesiu Dolnym.

nr sprawy Spr.71/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Dostawa produktów żywnościowych do trzech stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie

zamówienie na Dostawa produktów żywnościowych do trzech stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie

nr sprawy 69 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Opracowanie projektu budowy chodnika na ulicy Staszica w Piasecznie

zamówienie na Opracowanie projektu budowy chodnika na ulicy Staszica w Piasecznie

nr sprawy IT.7011.7.2017.DK.389

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

zamówienie na: „Dostawa trybun stelażowych na Stadion Miejski w Piasecznie”

zamówienie na „Dostawa trybun stelażowych na Stadion Miejski w Piasecznie”

nr sprawy Spr.73/2017

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Dostawa żywności do Przedszkola nr 4 w Piasecznie

zamówienie na Dostawa żywności do Przedszkola nr 4 w Piasecznie

nr sprawy 68 / 2017

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piaseczno do placówek oświatowych".

zamówienie na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Piaseczno do placówek oświatowych".

nr sprawy SPR. 67/2017

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij