Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. „Przebudowa stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie”

zamówienie na Uzupełnienie istniejącego oświetlenia parkowego – budowa oświetlenia i monitoringu w ramach zadania pn. „Przebudowa stawu w Parku Miejskim oraz fragmentu kanału Piaseczyńskiego od wlotu w Parku Miejskim do drogi 79 - ul. Armii Krajowej w Piasecznie”

nr sprawy Spr. 43/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Utwardzenie dróg gruntowych w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych".

zamówienie na Utwardzenie dróg gruntowych w ramach zadania "Utwardzenie dróg dojazdowych gminnych".

nr sprawy spr 41 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: Dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla 9 piaseczyńskich szkół podstawowych dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Piaseczno”

zamówienie na Dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla 9 piaseczyńskich szkół podstawowych dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła w Gminie Piaseczno”

nr sprawy FZ.042.7.2020.RO

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05- 500 Piaseczno lub na adres e-mail: beata.marzecka@piaseczno.eu oraz renata.osiecka@piaseczno.eu

zamówienie na: Budowę nawodnienia terenu w Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie wraz z przyłączami, w formule zaprojektuj i wybuduj

zamówienie na Budowę nawodnienia terenu w Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie wraz z przyłączami, w formule zaprojektuj i wybuduj

nr sprawy INW.7013.13.1.2019.PZ

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert inw@piaseczno.eu

zamówienie na: dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz sprzętu RTV

zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz sprzętu RTV

nr sprawy FZ.042.5.2020.BM

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych, ul. Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno lub pocztą elektroniczną: cuw@cuw.piaseczno.eu

zamówienie na: Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno

zamówienie na Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno

nr sprawy Spr. 39/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Kancelaria, parter

zamówienie na: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Powstańców Warszawy na odcinku od ul.Okulickiego do ul.Jana Pawła II w Piasecznie w ramach zadania:-„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

zamówienie na Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Powstańców Warszawy na odcinku od ul.Okulickiego do ul.Jana Pawła II w Piasecznie w ramach zadania:-„Budowa ścieżek rowerowych w ramach ZIT”.

nr sprawy spr.40/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Odbiór odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo – cementowych oraz rur azbestowo – cementowych pochodzących z obiektów należących do osób fizycznych z terenu gminy Piaseczno

zamówienie na Odbiór odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo – cementowych oraz rur azbestowo – cementowych pochodzących z obiektów należących do osób fizycznych z terenu gminy Piaseczno

nr sprawy GO.6238.12.2020.MK

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule zaprojektuj i wybuduj.

zamówienie na Henryków Urocze - Budowa boiska na terenie Parku Uroczego w formule zaprojektuj i wybuduj.

nr sprawy INW.7013.1.2020.MS.182

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub malgorzata.staszynska@piaseczno.eu

zamówienie na: Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking w centrum

zamówienie na Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking w centrum

nr sprawy spr 37 / 2020

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 , kancelaria ( parter)

zamówienie na: "Wykonanie oznakowania na terenie Miasta i Gminy Piaseczno".

zamówienie na "Wykonanie oznakowania na terenie Miasta i Gminy Piaseczno".

nr sprawy Spr. 38/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Zagajnikowej w Piasecznie“.

zamówienie na „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Zagajnikowej w Piasecznie“.

nr sprawy spr.33/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Zaprojektowanie i wybudowanie małej architektury na działce nr ewid. 15/3 obręb 67 Piaseczno_miasto, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego ,, Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŚKI - na terenie SP3 przy ul. Północnej w Kamionce - BUDŻET OBYWATELSKI".

zamówienie na Zaprojektowanie i wybudowanie małej architektury na działce nr ewid. 15/3 obręb 67 Piaseczno_miasto, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego ,, Aktywna strefa naukowo - sportowa ZOŚKI - na terenie SP3 przy ul. Północnej w Kamionce - BUDŻET OBYWATELSKI".

nr sprawy INW.7013.16.1.2020.PZ

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert adres e-mail: inw@piaseczno.eu

zamówienie na: „Budowa ulicy Urbanistów na odcinku od ulicy Julianowskiej do studni D-28 w ulicy Urbanistów w Piasecznie - Etap I w ramach zadania "Ulica Urbanistów w Piasecznie.”

zamówienie na „Budowa ulicy Urbanistów na odcinku od ulicy Julianowskiej do studni D-28 w ulicy Urbanistów w Piasecznie - Etap I w ramach zadania "Ulica Urbanistów w Piasecznie.”

nr sprawy spr.36/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: Koszenie poboczy, usuwanie krzaków

zamówienie na Koszenie poboczy, usuwanie krzaków

nr sprawy spr.32/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

zamówienie na: „Dostawę talonów towarowych na zakup artykułów spożywczych i środków czystości, higieny osobistej, art. kosmetycznych, chemii gospodarstwa domowego, wydawanych jako pomoc rzeczowa podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno".

zamówienie na „Dostawę talonów towarowych na zakup artykułów spożywczych i środków czystości, higieny osobistej, art. kosmetycznych, chemii gospodarstwa domowego, wydawanych jako pomoc rzeczowa podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Piaseczno".

nr sprawy SPR. 34/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: opracowanie wielobranżowego projektu budowy drogi Kwiatów Polnych wraz ze skrzyżowaniem ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.

zamówienie na opracowanie wielobranżowego projektu budowy drogi Kwiatów Polnych wraz ze skrzyżowaniem ul. Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej.

nr sprawy MT.7011.91.2020.EKR

zamawiający Gmina Piaseczno - Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno lub na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

zamówienie na: Prace remontowe związane z usunięciem usterek na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie przy ul. Głównej 31.

zamówienie na Prace remontowe związane z usunięciem usterek na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie przy ul. Głównej 31.

nr sprawy INW.7021.22.2014.LR.166

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert inw@piaseczno.eu

zamówienie na: Uruchomienie E-usług związanych z Piaseczyńska Kartą Mieszkańca.

zamówienie na Uruchomienie E-usług związanych z Piaseczyńska Kartą Mieszkańca.

nr sprawy SPR. 30/2020

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria UMiG Piaseczno ul. Kościuszki 5 (parter)

zamówienie na: Rozbudowa ulicy gminnej – ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Nadarzyńskiej ( wraz ze skrzyżowaniem) w Piasecznie w ramach zadania: Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie”

zamówienie na Rozbudowa ulicy gminnej – ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Nadarzyńskiej ( wraz ze skrzyżowaniem) w Piasecznie w ramach zadania: Ulica Dworcowa - odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie”

nr sprawy spr.29/2020

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 -Kancelaria Urzędu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij