Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Koncepcja budowy ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Raszyńskiej do ulicy Łabędziej w Piasecznie i opracowanie koncepcji i wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Jabłoniowej na odcinku od ulicy Raszyńskiej do ulicy Łabędziej w Piasecznie

zamówienie na Koncepcja budowy ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Raszyńskiej do ulicy Łabędziej w Piasecznie i opracowanie koncepcji i wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego budowy ulicy Jabłoniowej na odcinku od ulicy Raszyńskiej do ulicy Łabędziej w Piasecznie

nr sprawy 129 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa

zamówienie na Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa

nr sprawy Spr. 130/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówce

zamówienie na Odwodnienie terenu wokół budynków komunalnych w Bąkówce

nr sprawy 125 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Budowa drogi gminnej DP-3/1 od projektowanego węzła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z w.w. skrzyżowaniem)” w ramach zadania: „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dróg dojazdowych do węzła Antoninów + budowa .”

zamówienie na „Budowa drogi gminnej DP-3/1 od projektowanego węzła „Antoninów” na projektowanej drodze ekspresowej S7 do skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej (wraz z w.w. skrzyżowaniem)” w ramach zadania: „Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dróg dojazdowych do węzła Antoninów + budowa .”

nr sprawy spr.123/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Przedszkole nr 3 w Piasecznie przy ul. Jaworowej 4-prace modernizacyjne

zamówienie na Przedszkole nr 3 w Piasecznie przy ul. Jaworowej 4-prace modernizacyjne

nr sprawy INW.7011.5.2018.JN.469

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: „Remont balkonów i części elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 10 w Piasecznie”.

zamówienie na „Remont balkonów i części elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 10 w Piasecznie”.

nr sprawy SPR. 121/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 1 filia przy Al. Kalin 30 w Piasecznie.

zamówienie na Modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 1 filia przy Al. Kalin 30 w Piasecznie.

nr sprawy 122 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Koncepcja uspokojenia ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2846W (ul. Społeczna Henryków Urocze, ul. 3 Maja Złotokłos, ul. Mrokowska Szczaki)

zamówienie na Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Koncepcja uspokojenia ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2846W (ul. Społeczna Henryków Urocze, ul. 3 Maja Złotokłos, ul. Mrokowska Szczaki)

nr sprawy IT.7226.133.2.2018.BKR

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na: Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w Piasecznie w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego

zamówienie na Obsługa komunikacyjna działek nr 2/178, 2/177 i 2/148 obręb 04 w Piasecznie w rejonie skrzyżowania ul. Puławskiej i Energetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół bloków mieszkalnych po północnej stronie Urzędu Skarbowego

nr sprawy 120//2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: BUDOWA SKWERU PRZY UL. CYRANECZKI W JULIANOWIE - PLAC REKREACYJNO - SPORTOWY

zamówienie na BUDOWA SKWERU PRZY UL. CYRANECZKI W JULIANOWIE - PLAC REKREACYJNO - SPORTOWY

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

zamówienie na: „Dostawę i montaż sprzętu elektronicznego i komputerowego dla potrzeb filii bibliotecznych w Józefosławiu, Zalesiu Dolnym oraz Bogatkach realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 - Infrastruktura Bibliotek w ramach projektu: „Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie – jakość Biblioteki Plus”.

zamówienie na „Dostawę i montaż sprzętu elektronicznego i komputerowego dla potrzeb filii bibliotecznych w Józefosławiu, Zalesiu Dolnym oraz Bogatkach realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 2 - Infrastruktura Bibliotek w ramach projektu: „Metamorfoza filii bibliotecznych w Piasecznie – jakość Biblioteki Plus”.

nr sprawy Spr. 119/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie.

zamówienie na remont z usunięciem wad budynku usługowo-socjalnego w Skateparku na rogu ulic Okulickiego i Wojska Polskiego w Piasecznie.

nr sprawy INW.7021.109.2018.RR.434

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: „Budowę ul. Głównej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem”.

zamówienie na „Budowę ul. Głównej w Bobrowcu na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej wraz z odwodnieniem”.

nr sprawy SPR. 117/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: rozbiórkę dwóch budynków parterowych zlokalizowanych przy ul. Kordiana w Piasecznie na działkach ew. nr 8/3 i 8/4 obręb 70 wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę bądź zgłoszeniem prac rozbiórkowych.

zamówienie na rozbiórkę dwóch budynków parterowych zlokalizowanych przy ul. Kordiana w Piasecznie na działkach ew. nr 8/3 i 8/4 obręb 70 wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę bądź zgłoszeniem prac rozbiórkowych.

nr sprawy INW.7011.109.2018.LT.427

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: Wykonanie prac związanych z pielęgnacją , utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

zamówienie na Wykonanie prac związanych z pielęgnacją , utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

nr sprawy 118 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: „Remont ul. Topolowej oraz ul. Krótkiej (odc. ul. Czajewicza – ul. Mickiewicza) w Piasecznie”.

zamówienie na „Remont ul. Topolowej oraz ul. Krótkiej (odc. ul. Czajewicza – ul. Mickiewicza) w Piasecznie”.

nr sprawy Spr.115/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: Naprawa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 2 w Gołkowie

zamówienie na Naprawa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Ceramicznej 2 w Gołkowie

nr sprawy Spr. 111/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 75, III piętro

zamówienie na: ZAPYTANIE OFERTOWE NA „UTWORZENIE BAZY DANYCH W SYSTEMIE QGIS - PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W TYM TERENY ZIELENI NA OBSZARZE GMINY PIASECZNO sołectwa: Głosków Letnisko, Głosków, Bąkówka, Głosków PGR, Baszkówka, Karolin PGR, Mieszkowo, Wólka Pracka, Wólka Pracka PGR, Szczaki.

zamówienie na ZAPYTANIE OFERTOWE NA „UTWORZENIE BAZY DANYCH W SYSTEMIE QGIS - PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W TYM TERENY ZIELENI NA OBSZARZE GMINY PIASECZNO sołectwa: Głosków Letnisko, Głosków, Bąkówka, Głosków PGR, Baszkówka, Karolin PGR, Mieszkowo, Wólka Pracka, Wólka Pracka PGR, Szczaki.

nr sprawy UTP.7021.423.2018.PZ

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa 3.000 - 14.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

zamówienie na: „Wykonanie chodnika z parkingiem na ul. Rubinowej w Piasecznie”.

zamówienie na „Wykonanie chodnika z parkingiem na ul. Rubinowej w Piasecznie”.

nr sprawy SPR. 113/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: Budowa sygnalizacji świetlnych na ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie

zamówienie na Budowa sygnalizacji świetlnych na ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie

nr sprawy 114 / 2018

zamawiający Gmina Piaseczno/ Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, pok 75, III piętro

zamówienie na: Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa

zamówienie na Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn "Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie - dokumentacja projektowa + budowa

nr sprawy Spr. 107/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok. 86, III piętro

zamówienie na: „Remont balkonów i części elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 10 w Piasecznie”.

zamówienie na „Remont balkonów i części elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Urbanistów 10 w Piasecznie”.

nr sprawy SPR. 112/2018

zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - Gmina Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, pok. 75 III piętro.

zamówienie na: remont dachu budynku hali głównej i hali napraw bieżących kolejki wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie.

zamówienie na remont dachu budynku hali głównej i hali napraw bieżących kolejki wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie.

nr sprawy Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 Euro na remont dachu budynku hali głównej i hali napraw bieżących kolejki wąskotorowej przy ul. Sienkiewicza 14 w Piasecznie.

zamawiający Gmina Piaseczno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa 14.000 – 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

zamówienie na: „Dostawa żywności do Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym" - w zakresie pieczywo i wyroby cukiernicze".

zamówienie na „Dostawa żywności do Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym" - w zakresie pieczywo i wyroby cukiernicze".

nr sprawy spr.110/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul.Kościuszki 5 III piętro 75

zamówienie na: „Remont węzła cieplnego w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie”.

zamówienie na „Remont węzła cieplnego w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie”.

nr sprawy spr.102/2018

zamawiający Gmina Piaseczno-Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Powyżej 30.000 euro

termin składania ofert

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij