Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 105897
Sprawy wg. kategorii 51879
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 32524
Godziny pracy 30033
Kierownictwo urzędu 19991
Konto bankowe 16151
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 14719
Wydział Świadczeń Społecznych 14000
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 12471
Wydział Gospodarki Odpadami 11576
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10553
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 10359
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 10219
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 10210
Sprawy wg. wydziałów 9493
Strefa Płatnego Parkowania 9459
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 8386
Wydział Urbanistyki i Architektury 7904
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 7815
Wydział Spraw Obywatelskich 7731
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 7049
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 6812
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 6783
Straż miejska 6435
Wydział Finansowy 6176
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 5893
Wydział Inwestycji 5822
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 5425
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 5112
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 5063
Oznakowanie w urzędzie 5032
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 4987
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 4917
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 4698
Uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno tj. zakupu i montażu instalacji układu solarnego, pompy ciepła oraz z instalacji fotowoltaicznej 4692
Wydział Spraw Społecznych 4309
Biuro Promocji i Kultury 4227
Wydział Polityki Mieszkaniowej 4138
Podatek od nieruchomości 4038
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 3971
Spr.118/2016 3941
Wydział Kadr i Administracji 3836
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 3727
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 3711
Sekretarz 3569
Straż Miejska 3550
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 3397
Urząd Stanu Cywilnego 3373
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych 3291
Referat Innowacji Miejskich 3087
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 28631
I Zastępca Burmistrza 3389
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2399
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2194
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 2075
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2002
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1916
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1877
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1810
Pełnomocnik Burmistrza 1709
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1624
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1583
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1406
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1399
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 1102
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 1080
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 1050
II Zastępca Burmistrza 918
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 804
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 751
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 714
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 709
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 659
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 651
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 650
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 649
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 648
Sprawozdania z pracy 643
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 637
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 630
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 619
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 615
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 612
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 604
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 604
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 604
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 604
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 593
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 590
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 583
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 572
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 571
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 569
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 567
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 566
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 560
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 560
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 549
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 541
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 532
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 37499
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 5100
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 4857
Komisje 4659
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3601
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2780
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2641
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2369
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 2097
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 2040
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1977
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1855
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 1855
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1772
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 1752
Widz Robert 1710
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1695
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1660
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1644
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1618
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1591
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1556
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1467
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1442
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1430
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1400
Kamiński Łukasz 1394
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1393
Krasuska Anna 1314
Kłos Dorota 1239
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1238
Maicki Artur 1214
Mizerski Andrzej 1165
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1162
Protokoły z sesji w 2007 roku 1155
Wójcik Ewelina 1155
Mierzwa Michał 1134
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1122
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 1112
Krzyżewska Hanna 1109
Rosłon Antoni 1080
Kostyrka Anna 1056
Wypych Katarzyna 1042
Protokoły z sesji w 2010 roku 1040
Projekty uchwał na XLVI sesję w dniu 18.04.2018 r. 1025
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 1024
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 1019
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 1016
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 6.07.2016 rI 1011
Czajkowska Agnieszka 999
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 48725
Procedura planistyczna 25187
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 16361
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 14525
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 14339
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 11466
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 11224
Dane kontaktowe żłobków 10572
Jak pozbyć się odpadów? 9404
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 8003
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 7310
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 6572
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 6508
Wyniki wyborów i referendów 5528
Sprawy mieszkaniowe 5391
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 5353
Budżet gminy na rok 2017 5207
Budżet gminy na rok 2018 4828
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4652
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 4121
Zadania gminy 3912
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 3876
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 3801
Gminny Punkt Konsultacyjny 3691
Studium układu komunikacyjnego 3570
Budżet gminy na rok 2019 3253
Centrum Usług Wspólnych 3083
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 3052
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 3045
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 3003
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 2996
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 2955
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 2952
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 2950
Strategia rozwoju 2902
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 2770
Symbole Gminy Piaseczno 2720
Wydział Gospodarki Odpadami 2695
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2683
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 2667
Demografia 2630
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2623
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2601
Zasady współpracy 2571
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2542
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2520
25 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. 2452
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2440
Sprawdź gdzie głosujesz - wyszukiwarka obwodów głosowania 2350
27 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.11.2012 r. 2296
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 29885
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 2478
Centrum Kultury w Piasecznie 1870
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 1828
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1568
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2445
Złotokłos 1625
Józefosław 1503
Bobrowiec 1407
Zalesie Górne 1342
Henryków - Urocze 1274
Bogatki 1045
Wola Gołkowska 1014
Chojnów 967
Jazgarzew 956
Chylice 954
Antoninów Kuleszówka 922
Głosków –wieś 862
Wólka Kozodawska 849
Julianów 842
Chyliczki 839
Głosków - Letnisko 833
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 828
Żabieniec 826
Orzeszyn Pilawa 818
Gołków 800
Jastrzębie 793
Wólka Pracka 783
Runów 766
Bąkówka 763
Baszkówka 753
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 721
Grochowa - Pęchery 697
Jesówka 697
Robercin 677
Szczaki 658
Kamionka 653
Mieszkowo 634
Siedliska 619
Łbiska 618

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij