Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 119609
Sprawy wg. kategorii 60145
Godziny pracy 36873
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 36006
Kierownictwo urzędu 23331
Konto bankowe 20390
Wydział Świadczeń Społecznych 18825
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 15217
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 15104
Wydział Gospodarki Odpadami 14170
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13085
Strefa Płatnego Parkowania 12352
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 12153
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 12136
Sprawy wg. wydziałów 11165
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 10430
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 9962
Wydział Urbanistyki i Architektury 9595
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 9294
Wydział Spraw Obywatelskich 9140
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 8772
Wydział Finansowy 8073
Straż Miejska 7870
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 7756
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 7076
Wydział Inwestycji 6796
Podatek od nieruchomości 6411
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 6375
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 6057
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 6054
Oznakowanie w urzędzie 5845
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 5763
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 5551
Straż Miejska 5373
Wydział Polityki Mieszkaniowej 5237
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 5227
Wydział Spraw Społecznych 5196
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 5190
Biuro Promocji i Kultury 4910
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 4678
Wydział Kadr i Administracji 4599
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 4397
Referat Innowacji Miejskich 4376
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 4172
Urząd Stanu Cywilnego 4145
Sekretarz 4101
Spr.118/2016 4002
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 3869
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych 3861
Karta informacyjna dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ 3491
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 32948
I Zastępca Burmistrza 3927
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2475
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2257
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 2179
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2072
Pełnomocnik Burmistrza 2034
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1984
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1933
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1882
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1684
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1636
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1568
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1461
II Zastępca Burmistrza 1298
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 1181
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 1154
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 1117
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 871
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 817
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 770
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 758
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 714
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 712
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 712
Sprawozdania z pracy 710
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 707
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 707
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 696
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 683
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 669
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 668
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 667
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 661
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 659
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 656
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 654
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 641
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 639
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 636
Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi znaku logo Gminy Piaseczno 635
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 631
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 628
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 628
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 619
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 619
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 617
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 612
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 609
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 606
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 42752
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 5447
Komisje 5358
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 5254
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3671
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2860
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2696
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2432
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 2154
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 2151
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 2111
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 2111
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 2110
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1915
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1915
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 1876
Widz Robert 1856
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1753
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1741
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1701
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1651
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1633
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1546
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1536
Kamiński Łukasz 1502
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1491
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1468
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1454
Krasuska Anna 1438
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1389
Maicki Artur 1351
Kłos Dorota 1332
Mizerski Andrzej 1300
Mierzwa Michał 1272
Wójcik Ewelina 1271
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1223
Protokoły z sesji w 2007 roku 1208
Krzyżewska Hanna 1206
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1197
Rosłon Antoni 1191
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 1174
Kostyrka Anna 1159
Wypych Katarzyna 1156
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 1136
Renata Mirosław 1096
Protokoły z sesji w 2010 roku 1095
Czajkowska Agnieszka 1091
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 1089
Projekty uchwał na XLVI sesję w dniu 18.04.2018 r. 1079
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 1076
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 55445
Procedura planistyczna 28504
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 19478
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 17717
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 14774
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 14340
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 14319
Dane kontaktowe żłobków 13540
Jak pozbyć się odpadów? 10081
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 9548
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 8999
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 8141
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 7392
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 6416
Sprawy mieszkaniowe 6162
Wyniki wyborów i referendów 5687
Budżet gminy na rok 2017 5392
Budżet gminy na rok 2018 5168
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 5067
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4770
Zadania gminy 4468
Gminny Punkt Konsultacyjny 4415
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 4296
Budżet gminy na rok 2019 4181
Demografia 4080
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 3974
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 3804
Studium układu komunikacyjnego z 2009 roku 3782
Centrum Usług Wspólnych 3616
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 3612
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 3605
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 3477
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 3328
Zasady współpracy 3151
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 3127
Symbole Gminy Piaseczno 3091
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 3058
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 3056
Strategia rozwoju 3051
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 3036
Wydział Gospodarki Odpadami 3005
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 3001
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2875
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2817
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2803
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIASECZNO 2756
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2692
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2685
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2617
Rada Oświatowa w Piasecznie 2558
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 34040
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 2884
Centrum Kultury w Piasecznie 2267
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 2103
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1865
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 85
Centrum Usług Wspólnych 79
Muzeum Piaseczna 78
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 74
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2745
Złotokłos 1928
Józefosław 1730
Bobrowiec 1650
Zalesie Górne 1551
Henryków - Urocze 1447
Bogatki 1243
Wola Gołkowska 1160
Chojnów 1117
Jazgarzew 1109
Chylice 1100
Antoninów Kuleszówka 1056
Głosków –wieś 1042
Wólka Kozodawska 1038
Julianów 1016
Chyliczki 988
Głosków - Letnisko 986
Orzeszyn Pilawa 964
Gołków 946
Żabieniec 943
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 942
Jastrzębie 923
Wólka Pracka 911
Baszkówka 908
Runów 886
Bąkówka 868
Grochowa - Pęchery 813
Jesówka 807
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 794
Robercin 779
Mieszkowo 766
Szczaki 764
Kamionka 740
Siedliska 723
Łbiska 702

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij