Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 91087
Sprawy wg. kategorii 43194
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 28130
Godziny pracy 23793
Kierownictwo urzędu 16426
Konto bankowe 12778
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 12635
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 9739
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 9599
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 9209
Wydział Gospodarki Odpadami 8782
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 8270
Wydział Świadczeń Społecznych 8216
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8189
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 7958
Sprawy wg. wydziałów 7742
Strefa Płatnego Parkowania 6958
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 6562
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 6345
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 6132
Wydział Urbanistyki i Architektury 6099
Wydział Spraw Obywatelskich 6024
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 5693
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 5678
Straż miejska 5137
Wydział Finansowy 5071
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4901
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 4898
Wydział Inwestycji 4792
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 4719
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 4625
Oznakowanie w urzędzie 4191
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 4165
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 4067
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 4027
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 3762
Spr.118/2016 3663
Wydział Spraw Społecznych 3420
Wydział Polityki Mieszkaniowej 3384
Biuro Promocji i Informacji Gminy 3209
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 3181
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 3159
Wydział Kadr i Administracji 3110
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 2999
Sekretarz 2994
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby fizyczne (FN-07/01) 2934
Uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno tj. zakupu i montażu instalacji układu solarnego, pompy ciepła oraz z instalacji fotowoltaicznej 2911
Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego - ROZSTRZYGNIĘTY 2821
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 2807
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 2800
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 24408
I Zastępca Burmistrza 2771
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 1958
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 1750
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 1605
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 1565
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1560
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1506
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1398
Pełnomocnik Burmistrza 1337
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1282
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1274
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1215
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1146
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 864
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 851
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 846
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 666
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 661
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 612
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 605
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 568
Sprawozdania z pracy 560
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 560
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 553
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 546
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 530
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 529
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 521
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 521
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 517
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 512
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 503
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 501
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 499
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 497
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 496
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 496
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 493
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 491
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 491
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 478
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 476
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 467
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 464
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 461
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 460
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 452
II Zastępca Burmistrza 451
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 445
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 32580
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 4272
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 4217
Komisje 3916
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 2935
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2328
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2232
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 1961
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 1723
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1701
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 1691
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 1553
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1547
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1494
Widz Robert 1479
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1434
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1396
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1372
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1338
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1318
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1296
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1280
Kamiński Łukasz 1222
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1172
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1153
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1150
Krasuska Anna 1142
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1127
Kłos Dorota 1092
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1084
Maicki Artur 1055
Wójcik Ewelina 1018
Mizerski Andrzej 997
Mierzwa Michał 980
Protokoły z sesji w 2007 roku 975
Krzyżewska Hanna 960
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 951
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 935
Rosłon Antoni 934
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 928
Kostyrka Anna 920
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 914
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 881
Wypych Katarzyna 880
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 868
Czajkowska Agnieszka 867
Protokoły z sesji w 2010 roku 857
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 6.07.2016 rI 825
Cieślak Krzysztof 804
Mościcki Jerzy 790
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 41677
Procedura planistyczna 21858
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 13778
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 11956
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 11702
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 9435
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 9015
Jak pozbyć się odpadów? 8612
Dane kontaktowe żłobków 8484
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 7145
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 6801
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 5804
Wyniki wyborów i referendów 5060
Budżet gminy na rok 2017 4900
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 4613
Budżet gminy na rok 2018 4403
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 4403
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 4076
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 3985
Zadania gminy 3345
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 3339
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 3274
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 3235
Studium układu komunikacyjnego 3082
Gminny Punkt Konsultacyjny 2971
Strategia rozwoju 2749
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 2679
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 2565
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 2531
Centrum Usług Wspólnych 2501
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 2480
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2458
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 2429
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 2354
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 2321
Wydział Gospodarki Odpadami 2320
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 2307
Symbole Gminy Piaseczno 2284
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2216
Budżet gminy na rok 2019 2210
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2188
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2157
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2143
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2094
Zasady współpracy 2056
Dane demograficzne archiwalne 2019
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 1997
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA PIASECZNA z dnia 05.11.2018 r. 1986
25 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. 1958
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 1912
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 25464
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 2077
Centrum Kultury w Piasecznie 1519
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 1479
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1260
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2003
Złotokłos 1336
Józefosław 1234
Bobrowiec 1112
Henryków - Urocze 1090
Zalesie Górne 1049
Wola Gołkowska 893
Bogatki 859
Chylice 787
Antoninów Kuleszówka 778
Jazgarzew 778
Chojnów 765
Głosków –wieś 717
Julianów 701
Żabieniec 693
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 687
Głosków - Letnisko 677
Chyliczki 668
Gołków 660
Wólka Kozodawska 658
Wólka Pracka 642
Jastrzębie 635
Bąkówka 630
Orzeszyn Pilawa 630
Runów 630
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 613
Grochowa - Pęchery 597
Baszkówka 592
Robercin 564
Jesówka 553
Kamionka 545
Szczaki 529
Mieszkowo 511
Łbiska 503
Siedliska 477

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij