Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 100725
Sprawy wg. kategorii 48890
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 31199
Godziny pracy 27772
Kierownictwo urzędu 18827
Konto bankowe 15027
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 14328
Wydział Świadczeń Społecznych 11565
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 10958
Wydział Gospodarki Odpadami 10691
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 10086
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10073
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 9697
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 9422
Sprawy wg. wydziałów 8836
Strefa Płatnego Parkowania 8554
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 7763
Wydział Urbanistyki i Architektury 7401
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 7277
Wydział Spraw Obywatelskich 7147
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 6689
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 6551
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 6384
Straż miejska 5974
Wydział Finansowy 5824
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 5603
Wydział Inwestycji 5525
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 5110
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 5048
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 5015
Oznakowanie w urzędzie 4753
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 4691
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 4589
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 4451
Uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno tj. zakupu i montażu instalacji układu solarnego, pompy ciepła oraz z instalacji fotowoltaicznej 4153
Wydział Spraw Społecznych 4017
Wydział Polityki Mieszkaniowej 3880
Spr.118/2016 3872
Biuro Promocji i Kultury 3845
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 3696
Podatek od nieruchomości 3622
Wydział Kadr i Administracji 3613
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 3602
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 3541
Sekretarz 3375
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 3187
Urząd Stanu Cywilnego 3184
Straż Miejska 3072
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych 3049
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 2995
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 27059
I Zastępca Burmistrza 3162
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2294
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2099
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 1924
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 1899
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1833
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1790
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1716
Pełnomocnik Burmistrza 1596
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1539
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1506
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1338
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1338
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 1033
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 1028
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 995
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 766
II Zastępca Burmistrza 755
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 717
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 682
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 682
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 623
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 622
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 617
Sprawozdania z pracy 616
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 614
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 609
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 603
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 600
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 587
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 584
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 581
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 574
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 573
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 571
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 567
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 565
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 559
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 554
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 544
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 544
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 540
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 539
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 537
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 531
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 528
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 521
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 506
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 500
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 35822
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 4663
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 4547
Komisje 4351
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3501
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2700
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2571
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2300
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 2031
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 1950
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1903
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1780
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 1763
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1643
Widz Robert 1637
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1621
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1598
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1575
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1530
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1509
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1485
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1391
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1385
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1359
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1331
Kamiński Łukasz 1330
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1328
Krasuska Anna 1256
Kłos Dorota 1185
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1180
Maicki Artur 1147
Wójcik Ewelina 1109
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1107
Protokoły z sesji w 2007 roku 1103
Mizerski Andrzej 1096
Mierzwa Michał 1085
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1071
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 1057
Krzyżewska Hanna 1056
Rosłon Antoni 1032
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 1006
Kostyrka Anna 1005
Protokoły z sesji w 2010 roku 990
Wypych Katarzyna 985
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 977
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 961
Projekty uchwał na XLVI sesję w dniu 18.04.2018 r. 961
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 957
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 6.07.2016 rI 956
Czajkowska Agnieszka 954
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 46058
Procedura planistyczna 24166
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 15102
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 14178
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 13352
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 10724
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 10488
Dane kontaktowe żłobków 9826
Jak pozbyć się odpadów? 9160
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 7717
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 7182
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 6327
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 5760
Wyniki wyborów i referendów 5228
Budżet gminy na rok 2017 5118
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 5114
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 5063
Budżet gminy na rok 2018 4676
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4311
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 3855
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 3780
Zadania gminy 3746
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 3640
Gminny Punkt Konsultacyjny 3417
Studium układu komunikacyjnego 3355
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 2964
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 2938
Centrum Usług Wspólnych 2903
Budżet gminy na rok 2019 2892
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 2864
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 2843
Strategia rozwoju 2842
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 2832
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 2831
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 2803
Wydział Gospodarki Odpadami 2586
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 2566
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2553
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2547
Symbole Gminy Piaseczno 2525
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2512
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2508
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 2480
Zasady współpracy 2442
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2407
25 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. 2339
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2330
Demografia 2284
27 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.11.2012 r. 2196
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 2179
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 28404
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 2323
Centrum Kultury w Piasecznie 1714
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 1685
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1443
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2295
Złotokłos 1539
Józefosław 1396
Bobrowiec 1308
Zalesie Górne 1267
Henryków - Urocze 1214
Bogatki 979
Wola Gołkowska 968
Chylice 893
Jazgarzew 893
Chojnów 883
Antoninów Kuleszówka 870
Głosków –wieś 800
Głosków - Letnisko 788
Julianów 786
Żabieniec 783
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 782
Chyliczki 781
Wólka Kozodawska 775
Gołków 762
Orzeszyn Pilawa 747
Wólka Pracka 742
Jastrzębie 727
Bąkówka 721
Runów 717
Baszkówka 693
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 687
Jesówka 656
Grochowa - Pęchery 655
Robercin 633
Kamionka 618
Szczaki 616
Mieszkowo 596
Łbiska 589
Siedliska 574

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij