Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 112741
Sprawy wg. kategorii 56023
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 34525
Godziny pracy 33975
Kierownictwo urzędu 21857
Konto bankowe 18149
Wydział Świadczeń Społecznych 16891
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 15045
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 13764
Wydział Gospodarki Odpadami 13177
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11888
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 11291
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 11180
Strefa Płatnego Parkowania 10841
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 10333
Sprawy wg. wydziałów 10307
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 9172
Wydział Urbanistyki i Architektury 8748
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 8554
Wydział Spraw Obywatelskich 8434
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 7877
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 7351
Straż miejska 7303
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 6988
Wydział Finansowy 6884
Wydział Inwestycji 6348
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 5987
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 5969
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 5561
Oznakowanie w urzędzie 5469
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 5361
Podatek od nieruchomości 5254
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 5165
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 5161
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 5095
Wydział Spraw Społecznych 4800
Wydział Polityki Mieszkaniowej 4657
Biuro Promocji i Kultury 4645
Straż Miejska 4542
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 4404
Wydział Kadr i Administracji 4233
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 4046
Referat Innowacji Miejskich 4006
Spr.118/2016 3985
Sekretarz 3879
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 3836
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 3815
Urząd Stanu Cywilnego 3720
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych 3611
Karta informacyjna dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ 3200
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 30936
I Zastępca Burmistrza 3684
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2448
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2234
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 2150
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2044
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1960
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1918
Pełnomocnik Burmistrza 1864
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1856
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1662
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1618
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1505
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1442
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 1156
II Zastępca Burmistrza 1128
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 1125
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 1090
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 847
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 790
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 751
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 740
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 696
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 689
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 688
Sprawozdania z pracy 687
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 686
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 686
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 678
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 666
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 650
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 650
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 650
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 640
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 638
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 637
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 637
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 623
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 623
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 614
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 608
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 606
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 603
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 601
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 600
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 599
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 590
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 588
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 580
Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi znaku logo Gminy Piaseczno 573
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 40497
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 5191
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 5184
Komisje 5053
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3645
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2833
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2677
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2412
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 2134
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 2089
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 2088
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 2018
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1981
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1894
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 1826
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1823
Widz Robert 1800
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1734
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1715
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1675
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1631
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1602
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1520
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1503
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1472
Kamiński Łukasz 1462
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1439
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1431
Krasuska Anna 1398
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1319
Maicki Artur 1314
Kłos Dorota 1303
Mizerski Andrzej 1249
Wójcik Ewelina 1231
Mierzwa Michał 1230
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1200
Protokoły z sesji w 2007 roku 1189
Krzyżewska Hanna 1177
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1169
Rosłon Antoni 1152
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 1149
Wypych Katarzyna 1124
Kostyrka Anna 1122
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 1097
Protokoły z sesji w 2010 roku 1074
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 1067
Projekty uchwał na XLVI sesję w dniu 18.04.2018 r. 1061
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 1057
Czajkowska Agnieszka 1056
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 6.07.2016 rI 1052
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 52087
Procedura planistyczna 26962
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 18089
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 16135
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 14624
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 13126
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 13105
Dane kontaktowe żłobków 12294
Jak pozbyć się odpadów? 9810
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 8600
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 8332
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 7616
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 7109
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 5974
Sprawy mieszkaniowe 5805
Wyniki wyborów i referendów 5632
Budżet gminy na rok 2017 5328
Budżet gminy na rok 2018 5036
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4722
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 4657
Zadania gminy 4214
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 4136
Gminny Punkt Konsultacyjny 4096
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 3931
Budżet gminy na rok 2019 3926
Studium układu komunikacyjnego z 2009 roku 3730
Centrum Usług Wspólnych 3341
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 3340
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 3331
Demografia 3329
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 3222
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 3218
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 3096
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 3030
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 3015
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 3002
Strategia rozwoju 2993
Zasady współpracy 2979
Symbole Gminy Piaseczno 2917
Wydział Gospodarki Odpadami 2900
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 2864
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2763
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2746
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2662
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2649
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2642
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2586
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIASECZNO 2570
25 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. 2497
Rada Oświatowa w Piasecznie 2468
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 32091
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 2751
Centrum Kultury w Piasecznie 2096
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 1982
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1753
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2596
Złotokłos 1755
Józefosław 1631
Bobrowiec 1550
Zalesie Górne 1429
Henryków - Urocze 1378
Bogatki 1156
Wola Gołkowska 1094
Chojnów 1062
Jazgarzew 1056
Chylice 1028
Antoninów Kuleszówka 1003
Głosków –wieś 959
Wólka Kozodawska 943
Julianów 933
Chyliczki 929
Głosków - Letnisko 916
Orzeszyn Pilawa 900
Żabieniec 894
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 890
Jastrzębie 883
Gołków 881
Wólka Pracka 861
Baszkówka 853
Runów 837
Bąkówka 832
Jesówka 764
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 763
Grochowa - Pęchery 757
Robercin 741
Szczaki 721
Mieszkowo 711
Kamionka 702
Siedliska 675
Łbiska 670

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij