Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 78514
Sprawy wg. kategorii 35828
WNIOSEK O WYDANIE / WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO 24195
Godziny pracy 19329
Kierownictwo urzędu 12967
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 10224
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 9123
Konto bankowe 8702
Wydział Oświaty 8050
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 7857
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 7268
Wydział Świadczeń Społecznych 6651
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 6512
Sprawy wg. wydziałów 6413
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 6224
Wydział Gospodarki Odpadami 6011
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 5751
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 5342
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 5070
Wydział Spraw Obywatelskich 5021
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 4913
Wydział Urbanistyki i Architektury 4850
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4663
Strefa Płatnego Parkowania 4600
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 4600
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 4480
Wydział Inwestycji 3976
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 3882
Straż miejska 3779
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3697
Wydział Finansowy 3594
Oznakowanie w urzędzie 3440
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3379
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 3360
Spr.118/2016 3258
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 3125
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 2912
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 2849
Wydział Spraw Społecznych 2780
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 2673
Wydział Polityki Mieszkaniowej 2574
Biuro Promocji i Informacji Gminy 2566
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 2555
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze 2502
Wydział Kadr i Administracji 2460
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 2406
Sekretarz 2343
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 2311
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 2198
Urząd Stanu Cywilnego 2188
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 20473
I Zastępca Burmistrza 2140
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 1289
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 1113
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1051
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1015
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 1004
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 929
Pełnomocnik Burmistrza 922
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 855
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 793
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 781
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 778
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 720
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 565
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 564
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 555
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 541
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 500
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 465
Sprawozdania z pracy 444
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 429
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 427
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 426
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 421
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 416
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 411
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 392
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 392
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 378
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 375
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 374
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 371
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 364
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 364
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 362
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 360
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 360
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 359
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.04.2015r. do 13.05.2015r. 354
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 354
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 354
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 352
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 351
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 349
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 342
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 338
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 332
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 331
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 321
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 27010
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 4040
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 3286
Komisje 2896
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 1861
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 1608
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 1524
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1414
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1354
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 1239
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 1189
Widz Robert 1158
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 1150
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1084
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 1065
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1056
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1055
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1025
Kamiński Łukasz 990
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 962
Krasuska Anna 939
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 915
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 899
Wójcik Ewelina 888
Kłos Dorota 874
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 867
Maicki Artur 831
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 811
Mierzwa Michał 799
Mizerski Andrzej 788
Krzyżewska Hanna 774
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 773
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 758
Kostyrka Anna 756
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 755
Rosłon Antoni 752
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 744
Czajkowska Agnieszka 708
Wypych Katarzyna 690
Protokoły z sesji w 2007 roku 684
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 676
Cieślak Krzysztof 649
Mościcki Jerzy 647
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 646
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 638
Wnioski i interpelacje z 2013 roku 638
Łuczak Jacek 634
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 626
Wnioski i interpelacje z 2016 roku 599
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 596
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 35166
Procedura planistyczna 18900
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 11840
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 9903
Wykaz przedszkoli i szkół podległych gminie 9278
Wydział Oświaty 8050
Jak pozbyć się odpadów? 7570
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 7204
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 7007
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 6155
Dane kontaktowe żłobków 5997
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 5312
Koncepcja ulicy Dworcowej w Piasecznie. 4945
Wyniki wyborów i referendów 4896
Budżet gminy na rok 2017 4500
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 4419
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku 3848
Budżet gminy na rok 2018 3796
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 3795
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 3587
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 3359
Zadania gminy 2735
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 2710
Studium układu komunikacyjnego 2568
Strategia rozwoju 2558
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 2517
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2345
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 2319
Gminny Punkt Konsultacyjny 2297
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 2163
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 2009
Centrum Usług Wspólnych 1983
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 1902
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA PIASECZNA z dnia 05.11.2018 r. 1869
Wydział Gospodarki Odpadami 1846
Symbole Gminy Piaseczno 1822
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 1808
Dane demograficzne archiwalne 1783
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 1769
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 1677
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 1636
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 1625
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Piaseczna 1568
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 1562
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno - grudzień 2016 r. 1559
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 1544
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 1479
WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU W GMINIE PIASECZNO 1471
Zasady współpracy 1459
Rada Oświatowa w Piasecznie 1432
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 21592
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 1634
Centrum Kultury w Piasecznie 1203
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 1075
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 976
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 1582
Złotokłos 1079
Józefosław 977
Henryków - Urocze 879
Bobrowiec 861
Zalesie Górne 778
Wola Gołkowska 760
Bogatki 623
Chylice 610
Jazgarzew 605
Chojnów 576
Antoninów Kuleszówka 575
Julianów 562
Głosków –wieś 559
Żabieniec 550
Głosków - Letnisko 518
Gołków 516
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 504
Wólka Kozodawska 495
Jastrzębie 490
Bąkówka 485
Chyliczki 485
Runów 485
Wólka Pracka 483
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 473
Grochowa - Pęchery 466
Orzeszyn Pilawa 466
Robercin 448
Baszkówka 424
Kamionka 411
Jesówka 405
Szczaki 385
Mieszkowo 383
Łbiska 374
Siedliska 341

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij