Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 64475
Sprawy wg. kategorii 28060
WNIOSEK O WYDANIE / WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO 19198
Godziny pracy 13627
Kierownictwo urzędu 9048
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 8366
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 7713
Konto bankowe 6002
Wydział Oświaty 5688
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 5415
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 5166
Sprawy wg. wydziałów 4995
Wydział Gospodarki Odpadami 4775
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 4740
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 4650
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4441
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 4088
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 4046
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 3793
Wydział Spraw Obywatelskich 3603
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 3396
Wydział Urbanistyki i Architektury 3376
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 3195
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 3087
Spr.118/2016 2995
Straż miejska 2934
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2914
Wydział Inwestycji 2914
Wydział Świadczeń Społecznych 2838
Wydział Finansowy 2644
Oznakowanie w urzędzie 2625
Strefa Płatnego Parkowania 2612
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2528
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2516
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 2316
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze 2128
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 2126
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 2060
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 2042
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 2018
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 1956
Biuro Promocji i Informacji Gminy 1845
Wydział Spraw Społecznych 1839
Wydział Kadr i Administracji 1803
Wydział Polityki Mieszkaniowej 1725
Oświadczenia majątkowe składane po raz pierwszy w 2017 roku 1646
Sekretarz 1591
Rejestr zbiorów danych osobowych 1581
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.2.2018.WR ponowne wyłożenie MPZP cz. wsi Henryków Urocze etap I 1573
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 1573
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 13662
I Zastępca Burmistrza 1088
II Zastępca Burmistrza 960
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 875
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 808
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 744
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 726
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 577
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 546
Pełnomocnik Burmistrza 514
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 473
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 451
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 441
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 396
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 351
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 345
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 341
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 339
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 326
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 316
Sprawozdania z pracy 315
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 315
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 310
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 302
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 295
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.04.2015r. do 13.05.2015r. 293
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 290
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 290
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 288
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 284
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 274
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 274
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 271
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 267
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 263
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 255
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 254
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 254
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 252
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 252
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 250
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 240
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 237
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 234
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 233
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 230
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 230
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 225
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 14.05.2014r. - 11.06.2014r 223
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 01.07.2015 r. do 26.08.2015 r. 208
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 19871
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2014-2018 2355
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 1895
Komisje 1878
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1224
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 1211
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1125
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 1107
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 1078
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 841
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 816
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 783
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 772
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 769
Widz Robert 746
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 673
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 640
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 608
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 607
Kamiński Łukasz 604
Krasuska Anna 593
Kłos Dorota 588
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 582
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 574
Wójcik Ewelina 567
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 545
Kostyrka Anna 531
Maicki Artur 519
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 510
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 509
Mizerski Andrzej 499
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 499
Krzyżewska Hanna 498
Mierzwa Michał 497
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 493
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 486
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 479
Rosłon Antoni 479
Cieślak Krzysztof 476
Protokoły z sesji w 2007 roku 476
Wnioski i interpelacje z 2016 roku 471
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 469
Wnioski i interpelacje z 2013 roku 457
Czajkowska Agnieszka 452
Łuczak Jacek 450
Mościcki Jerzy 443
Protokoły z sesji w 2017 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 433
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 422
Wypych Katarzyna 417
Interpelacje radnych Gminy Piaseczno złożone na sesji w dniu 28.09.2016 i między sesjami 416
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 27861
Procedura planistyczna 15306
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 9547
Wykaz przedszkoli i szkół podległych gminie 7141
Jak pozbyć się odpadów? 6988
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 6862
Wydział Oświaty 5688
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 4919
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 4789
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 4741
Koncepcja ulicy Dworcowej w Piasecznie. 4724
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków na okres 01.01.2016r. – 31.12.2018r. 4529
Budżet gminy na rok 2017 3929
Dane kontaktowe żłobków 3892
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 3322
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku 3151
Budżet gminy na rok 2018 2687
Strategia rozwoju 2388
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2385
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 2233
Zarządzenia Burmistrza dotyczące żłobków w Gminie Piaseczno 2130
Studium układu komunikacyjnego 2094
Zadania gminy 2032
Kryteria 2028
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 2006
Gminny Punkt Konsultacyjny 1667
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 1637
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 1635
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 1624
Wydział Gospodarki Odpadami 1588
Dane demograficzne archiwalne 1564
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 1559
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 1523
Wyniki rekrutacji (aktualizacja) 1517
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 1400
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno - grudzień 2016 r. 1342
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 1339
Centrum Usług Wspólnych 1255
Symbole Gminy Piaseczno 1221
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 1202
Zasady współpracy 1144
Budżet gminy na rok 2016 1108
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 1072
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 1050
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 1025
Rada Oświatowa w Piasecznie 1015
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 959
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 949
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 936
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno 887
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 17611
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 1249
Centrum Kultury w Piasecznie 875
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 769
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 697
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 1156
Złotokłos 705
Henryków - Urocze 646
Józefosław 645
Wola Gołkowska 593
Bobrowiec 572
Zalesie Górne 508
Jazgarzew 452
Chylice 437
Żabieniec 419
Antoninów Kuleszówka 409
Julianów 407
Bogatki 403
Głosków –wieś 393
Chojnów 365
Wólka Kozodawska 364
Głosków - Letnisko 359
Gołków 359
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 356
Jastrzębie 345
Bąkówka 344
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 339
Robercin 337
Grochowa - Pęchery 336
Chyliczki 333
Runów 333
Orzeszyn Pilawa 332
Wólka Pracka 312
Jesówka 288
Kamionka 285
Szczaki 277
Baszkówka 265
Łbiska 257
Mieszkowo 248
Siedliska 238

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij