Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 84980
Sprawy wg. kategorii 39429
WNIOSEK O WYDANIE / WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO 26192
Godziny pracy 21742
Kierownictwo urzędu 14998
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 11525
Konto bankowe 10525
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 9482
Wydział Oświaty 9183
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 8739
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 8155
Wydział Świadczeń Społecznych 7441
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 7351
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 7283
Wydział Gospodarki Odpadami 7122
Sprawy wg. wydziałów 7112
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 6073
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 5995
Strefa Płatnego Parkowania 5594
Wydział Spraw Obywatelskich 5557
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 5450
Wydział Urbanistyki i Architektury 5435
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 5382
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5097
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 5040
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4798
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 4774
Straż miejska 4538
Wydział Inwestycji 4389
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 4295
Wydział Finansowy 4279
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 3929
Oznakowanie w urzędzie 3868
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3782
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 3752
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 3739
Spr.118/2016 3491
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 3327
Wydział Spraw Społecznych 3160
Wydział Polityki Mieszkaniowej 3027
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 2936
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 2904
Biuro Promocji i Informacji Gminy 2876
Wydział Kadr i Administracji 2817
Sekretarz 2733
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 2699
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze 2643
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 2623
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 2572
Urząd Stanu Cywilnego 2484
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 22678
I Zastępca Burmistrza 2532
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 1677
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 1491
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 1351
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1347
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 1277
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1249
Pełnomocnik Burmistrza 1166
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1144
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1126
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1073
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1068
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 958
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 744
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 730
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 722
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 634
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 574
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 572
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 554
Sprawozdania z pracy 518
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 514
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 511
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 508
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 500
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 485
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 475
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 468
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 462
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 462
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 461
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 458
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 457
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 456
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 449
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 448
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 447
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 439
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 437
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 435
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 431
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 427
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 426
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 420
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 417
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 414
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 411
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 410
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.04.2015r. do 13.05.2015r. 396
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 30085
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 4173
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 3881
Komisje 3491
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 2467
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2015
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 1933
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 1667
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1580
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 1461
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 1453
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1449
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 1392
Widz Robert 1351
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1341
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1303
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1245
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1224
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1169
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1163
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1156
Kamiński Łukasz 1141
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1084
Krasuska Anna 1069
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1013
Kłos Dorota 1009
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 997
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 991
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 990
Maicki Artur 976
Wójcik Ewelina 973
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 920
Mizerski Andrzej 916
Mierzwa Michał 903
Krzyżewska Hanna 892
Protokoły z sesji w 2007 roku 872
Rosłon Antoni 869
Kostyrka Anna 863
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 833
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 828
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 824
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 818
Wypych Katarzyna 814
Czajkowska Agnieszka 808
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 786
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 781
Protokoły z sesji w 2010 roku 759
Cieślak Krzysztof 746
Mościcki Jerzy 743
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 6.07.2016 rI 711
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 38467
Procedura planistyczna 20432
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 13182
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 10789
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 10737
Wydział Oświaty 9183
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 8539
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 8169
Jak pozbyć się odpadów? 8076
Dane kontaktowe żłobków 7574
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 6688
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 6418
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 5400
Wyniki wyborów i referendów 5002
Budżet gminy na rok 2017 4726
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku 4266
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 4237
Budżet gminy na rok 2018 4198
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 3986
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 3911
Zadania gminy 3079
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 3052
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 2899
Studium układu komunikacyjnego 2875
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 2855
Gminny Punkt Konsultacyjny 2732
Strategia rozwoju 2677
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 2494
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2425
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 2399
Centrum Usług Wspólnych 2308
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 2176
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 2170
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 2117
Symbole Gminy Piaseczno 2089
Wydział Gospodarki Odpadami 2070
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 2062
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 2046
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2036
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 1963
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA PIASECZNA z dnia 05.11.2018 r. 1949
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 1940
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 1928
Dane demograficzne archiwalne 1923
Zasady współpracy 1837
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 1808
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 1766
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 1743
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno - grudzień 2016 r. 1698
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 1684
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 23564
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 1895
Centrum Kultury w Piasecznie 1419
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 1300
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1167
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 1841
Złotokłos 1216
Józefosław 1126
Bobrowiec 1003
Henryków - Urocze 1001
Zalesie Górne 921
Wola Gołkowska 833
Bogatki 778
Chylice 717
Jazgarzew 703
Antoninów Kuleszówka 680
Chojnów 678
Głosków –wieś 664
Julianów 650
Żabieniec 645
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 615
Głosków - Letnisko 611
Gołków 603
Wólka Pracka 586
Wólka Kozodawska 580
Chyliczki 578
Jastrzębie 578
Runów 577
Bąkówka 570
Orzeszyn Pilawa 568
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 563
Grochowa - Pęchery 545
Baszkówka 528
Robercin 523
Jesówka 499
Kamionka 496
Szczaki 479
Mieszkowo 464
Łbiska 459
Siedliska 428

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij