Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 125018
Sprawy wg. kategorii 64575
Godziny pracy 39423
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 37409
Kierownictwo urzędu 24489
Konto bankowe 22331
Wydział Świadczeń Społecznych 19831
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 16564
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 15424
Wydział Gospodarki Odpadami 14904
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13925
Strefa Płatnego Parkowania 13465
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 13218
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 12952
Sprawy wg. wydziałów 12048
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 10859
Wydział Urbanistyki i Architektury 10755
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 10485
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 10447
Wydział Spraw Obywatelskich 10002
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 9570
Wydział Finansowy 8755
Straż Miejska 8262
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 8023
Podatek od nieruchomości 7186
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 7139
Wydział Inwestycji 7050
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 6629
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 6393
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 6118
Oznakowanie w urzędzie 6115
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 6102
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 5949
Wydział Polityki Mieszkaniowej 5745
Straż Miejska 5702
Wydział Spraw Społecznych 5440
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 5278
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 5221
Biuro Promocji i Kultury 5081
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 4942
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 4884
Wydział Kadr i Administracji 4807
Urząd Stanu Cywilnego 4543
Referat Innowacji Miejskich 4490
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 4423
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach dotacji na zagospodarowanie deszczówki na rok 2020 4316
Sekretarz 4262
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych 4085
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 4038
Spr.118/2016 4020
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 34521
I Zastępca Burmistrza 4081
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2502
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2279
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 2215
Pełnomocnik Burmistrza 2116
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2095
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 2008
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1956
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1905
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1708
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1663
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1601
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1484
II Zastępca Burmistrza 1395
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 1211
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 1179
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 1137
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 896
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 841
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 788
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 782
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 739
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 738
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 735
Sprawozdania z pracy 732
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 728
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 726
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 714
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 702
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 692
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 687
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 687
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 686
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 680
Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi znaku logo Gminy Piaseczno 678
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 677
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 677
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 662
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 656
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 656
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 655
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 651
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 647
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 637
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 637
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 637
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 636
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 630
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 626
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 44791
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 5609
Komisje 5516
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 5304
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3694
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2893
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2720
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2453
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 2197
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 2193
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 2181
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 2178
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 2133
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1987
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1938
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 1921
Widz Robert 1918
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1773
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1773
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1734
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1674
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1661
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1570
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1560
Kamiński Łukasz 1535
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1513
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1496
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1480
Krasuska Anna 1478
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1437
Maicki Artur 1389
Kłos Dorota 1369
Mizerski Andrzej 1345
Wójcik Ewelina 1307
Mierzwa Michał 1306
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1246
Krzyżewska Hanna 1236
Protokoły z sesji w 2007 roku 1228
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1220
Rosłon Antoni 1218
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 1199
Wypych Katarzyna 1196
Kostyrka Anna 1190
Renata Mirosław 1164
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 1162
Czajkowska Agnieszka 1123
Protokoły z sesji w 2010 roku 1118
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 1112
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 1098
Projekty uchwał na XLVI sesję w dniu 18.04.2018 r. 1098
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 58229
Procedura planistyczna 29968
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 21213
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 18579
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 15242
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 14852
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 14838
Dane kontaktowe żłobków 14225
Jak pozbyć się odpadów? 10309
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 9875
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 9258
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 8244
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 7566
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 6631
Sprawy mieszkaniowe 6533
Wyniki wyborów i referendów 5727
Budżet gminy na rok 2017 5469
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 5287
Budżet gminy na rok 2018 5251
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 5111
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4806
Zadania gminy 4728
Demografia 4669
Gminny Punkt Konsultacyjny 4626
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 4456
Budżet gminy na rok 2019 4375
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 4185
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 4009
Studium układu komunikacyjnego z 2009 roku 3821
Centrum Usług Wspólnych 3808
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 3755
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 3657
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 3464
Symbole Gminy Piaseczno 3357
Zasady współpracy 3262
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 3161
Wydział Gospodarki Odpadami 3121
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 3110
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 3105
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 3092
Strategia rozwoju 3090
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 3078
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 3028
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIASECZNO 2915
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2881
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2840
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2724
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2721
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2653
Rada Oświatowa w Piasecznie 2650
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 35580
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 3046
Centrum Kultury w Piasecznie 2374
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 2187
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1960
Centrum Usług Wspólnych 172
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 167
Muzeum Piaseczna 154
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 153
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2825
Złotokłos 2016
Józefosław 1790
Bobrowiec 1718
Zalesie Górne 1615
Henryków - Urocze 1512
Bogatki 1287
Wola Gołkowska 1203
Chojnów 1158
Chylice 1143
Jazgarzew 1143
Głosków –wieś 1120
Antoninów Kuleszówka 1103
Wólka Kozodawska 1095
Julianów 1070
Głosków - Letnisko 1038
Chyliczki 1026
Orzeszyn Pilawa 1004
Gołków 984
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 982
Żabieniec 980
Jastrzębie 963
Baszkówka 952
Wólka Pracka 944
Runów 918
Bąkówka 899
Grochowa - Pęchery 848
Jesówka 848
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 815
Robercin 811
Mieszkowo 799
Szczaki 799
Kamionka 769
Siedliska 758
Łbiska 725

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij