Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 131742
Sprawy wg. kategorii 69775
Godziny pracy 42750
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 39881
Kierownictwo urzędu 26078
Konto bankowe 24222
Wydział Świadczeń Społecznych 21320
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 18057
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 15589
Wydział Gospodarki Odpadami 15529
Strefa Płatnego Parkowania 15233
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14558
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 14435
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 14368
Sprawy wg. wydziałów 13100
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 12175
Wydział Urbanistyki i Architektury 12122
Wydział Spraw Obywatelskich 11795
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 11689
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 10559
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 10441
Wydział Finansowy 9487
Straż Miejska 8729
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 8449
Podatek od nieruchomości 8094
Wydział Inwestycji 7441
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 7231
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 6959
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 6745
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 6619
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 6555
Oznakowanie w urzędzie 6450
Wydział Polityki Mieszkaniowej 6170
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 6166
Straż Miejska 6117
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach dotacji na zagospodarowanie deszczówki na rok 2020 6022
Wydział Spraw Społecznych 5772
WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW/JEDNORAZOWO/ 5694
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 5365
Biuro Promocji i Kultury 5349
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 5329
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 5263
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 5261
Wydział Kadr i Administracji 5121
Urząd Stanu Cywilnego 5044
Referat Innowacji Miejskich 4685
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 4648
Sekretarz 4488
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych 4372
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 4075
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 36372
I Zastępca Burmistrza 4317
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2526
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2313
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 2254
Pełnomocnik Burmistrza 2253
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2125
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 2034
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1983
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1936
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1732
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1695
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1649
II Zastępca Burmistrza 1565
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1505
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 1246
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 1208
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 1161
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 918
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 882
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 824
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 800
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 773
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 761
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 755
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 755
Sprawozdania z pracy 752
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 752
Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi znaku logo Gminy Piaseczno 738
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 733
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 728
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 723
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 713
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 710
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 706
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 699
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 697
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 695
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 683
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 680
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 678
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 674
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 671
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 670
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 665
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 657
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 657
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 651
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 650
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 648
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 46637
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 5906
Komisje 5780
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 5763
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3718
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2922
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2744
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2476
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 2336
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 2300
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 2246
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 2201
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 2161
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 2124
Widz Robert 1989
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 1982
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1961
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1796
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1796
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1776
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1698
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1683
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1597
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1595
Kamiński Łukasz 1587
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1538
Krasuska Anna 1522
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1518
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1505
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1503
Maicki Artur 1434
Kłos Dorota 1413
Mizerski Andrzej 1400
Mierzwa Michał 1355
Wójcik Ewelina 1345
Renata Mirosław 1292
Krzyżewska Hanna 1280
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1267
Rosłon Antoni 1262
Protokoły z sesji w 2007 roku 1250
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1246
Kostyrka Anna 1235
Wypych Katarzyna 1232
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 1228
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 1208
Czajkowska Agnieszka 1173
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 1155
Protokoły z sesji w 2010 roku 1139
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2019 1121
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 1119
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 61571
Procedura planistyczna 31704
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 22811
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 19420
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 15954
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 15713
Dane kontaktowe żłobków 15052
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 14934
Jak pozbyć się odpadów? 10516
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 10166
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 9515
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 8384
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 7805
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 6921
Sprawy mieszkaniowe 6908
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 6371
Wyniki wyborów i referendów 6058
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 5569
Budżet gminy na rok 2017 5547
Budżet gminy na rok 2018 5347
Demografia 5318
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 4991
Zadania gminy 4966
Gminny Punkt Konsultacyjny 4892
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4874
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 4593
Budżet gminy na rok 2019 4554
Centrum Usług Wspólnych 4083
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 4050
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 3925
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 3916
Studium układu komunikacyjnego z 2009 roku 3860
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 3603
Symbole Gminy Piaseczno 3549
Zasady współpracy 3392
Sprawdź gdzie głosujesz - wyszukiwarka obwodów głosowania 3255
Wydział Gospodarki Odpadami 3229
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 3210
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 3187
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 3181
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 3159
Strategia rozwoju 3150
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 3136
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 3114
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIASECZNO 3050
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 3030
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2886
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2756
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2753
Rada Oświatowa w Piasecznie 2751
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 37440
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 3194
Centrum Kultury w Piasecznie 2513
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 2278
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 2047
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 271
Centrum Usług Wspólnych 268
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego 217
Muzeum Piaseczna 197
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2967
Złotokłos 2126
Józefosław 1885
Bobrowiec 1822
Zalesie Górne 1721
Henryków - Urocze 1588
Bogatki 1355
Wola Gołkowska 1292
Chojnów 1230
Chylice 1220
Głosków –wieś 1215
Jazgarzew 1195
Wólka Kozodawska 1181
Antoninów Kuleszówka 1163
Julianów 1143
Głosków - Letnisko 1095
Chyliczki 1085
Orzeszyn Pilawa 1073
Gołków 1045
Baszkówka 1043
Żabieniec 1025
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 1023
Jastrzębie 1008
Wólka Pracka 993
Runów 975
Bąkówka 946
Jesówka 916
Grochowa - Pęchery 898
Szczaki 853
Robercin 847
Mieszkowo 845
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 832
Kamionka 815
Siedliska 800
Łbiska 758

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij