Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 95622
Sprawy wg. kategorii 45763
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 29512
Godziny pracy 25506
Kierownictwo urzędu 17550
Konto bankowe 13858
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 13496
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 10298
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 9978
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 9893
Wydział Gospodarki Odpadami 9831
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9407
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 8928
Wydział Świadczeń Społecznych 8794
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 8580
Sprawy wg. wydziałów 8215
Strefa Płatnego Parkowania 7707
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 7115
Wydział Urbanistyki i Architektury 6704
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 6679
Wydział Spraw Obywatelskich 6597
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 6500
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 6056
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 5883
Straż miejska 5532
Wydział Finansowy 5440
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 5185
Wydział Inwestycji 5101
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 4970
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4952
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 4858
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 4491
Oznakowanie w urzędzie 4452
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 4311
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 4257
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 4113
Spr.118/2016 3754
Wydział Spraw Społecznych 3650
Wydział Polityki Mieszkaniowej 3620
Biuro Promocji i Kultury 3511
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 3441
Uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno tj. zakupu i montażu instalacji układu solarnego, pompy ciepła oraz z instalacji fotowoltaicznej 3422
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 3346
Wydział Kadr i Administracji 3337
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 3313
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby fizyczne (FN-07/01) 3222
Sekretarz 3197
Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego - ROZSTRZYGNIĘTY 3078
Urząd Stanu Cywilnego 2979
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 2965
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 25735
I Zastępca Burmistrza 2963
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2129
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 1928
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 1762
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 1745
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1697
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1659
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1562
Pełnomocnik Burmistrza 1465
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1407
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1395
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1277
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1239
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 956
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 938
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 927
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 719
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 695
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 652
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 649
II Zastępca Burmistrza 604
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 597
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 590
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 589
Sprawozdania z pracy 588
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 579
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 571
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 569
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 562
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 559
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 551
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 550
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 539
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 539
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 538
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 534
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 532
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 530
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 529
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 520
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 518
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 517
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 510
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 509
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 495
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 495
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 491
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 478
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 467
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 34268
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 4478
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 4462
Komisje 4147
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3232
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2518
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2405
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2133
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 1885
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 1817
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1801
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1666
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 1663
Widz Robert 1562
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1529
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1521
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1511
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1497
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1434
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1408
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1401
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1338
Kamiński Łukasz 1281
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1255
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1248
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1248
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1244
Krasuska Anna 1194
Kłos Dorota 1140
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1134
Maicki Artur 1101
Wójcik Ewelina 1075
Mizerski Andrzej 1051
Mierzwa Michał 1042
Protokoły z sesji w 2007 roku 1034
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1027
Krzyżewska Hanna 1011
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1001
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 986
Rosłon Antoni 981
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 980
Kostyrka Anna 967
Wypych Katarzyna 935
Protokoły z sesji w 2010 roku 926
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 922
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 919
Czajkowska Agnieszka 917
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 6.07.2016 rI 889
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 869
Projekty uchwał na XLVI sesję w dniu 18.04.2018 r. 869
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 43856
Procedura planistyczna 23050
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 13985
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 13409
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 12522
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 9990
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 9752
Dane kontaktowe żłobków 9123
Jak pozbyć się odpadów? 8884
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 7429
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 6979
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 6061
Wyniki wyborów i referendów 5172
Budżet gminy na rok 2017 5023
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 4936
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 4849
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 4708
Budżet gminy na rok 2018 4574
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4261
Zadania gminy 3560
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 3524
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 3515
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 3503
Studium układu komunikacyjnego 3214
Gminny Punkt Konsultacyjny 3190
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 2810
Strategia rozwoju 2798
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 2742
Centrum Usług Wspólnych 2705
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 2686
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 2669
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 2617
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 2600
Budżet gminy na rok 2019 2585
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 2518
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2485
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 2448
Wydział Gospodarki Odpadami 2437
Symbole Gminy Piaseczno 2409
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2383
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2338
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2312
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2293
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2254
Zasady współpracy 2233
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 2192
25 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. 2153
Dane demograficzne archiwalne 2100
Demografia 2053
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 2045
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 26833
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 2206
Centrum Kultury w Piasecznie 1608
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 1564
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1347
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2174
Złotokłos 1431
Józefosław 1320
Bobrowiec 1206
Zalesie Górne 1159
Henryków - Urocze 1152
Wola Gołkowska 927
Bogatki 921
Chylice 842
Jazgarzew 830
Antoninów Kuleszówka 820
Chojnów 810
Głosków –wieś 754
Julianów 741
Głosków - Letnisko 734
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 733
Żabieniec 733
Chyliczki 721
Gołków 713
Wólka Kozodawska 705
Wólka Pracka 690
Orzeszyn Pilawa 683
Jastrzębie 675
Runów 671
Bąkówka 669
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 645
Baszkówka 641
Grochowa - Pęchery 627
Jesówka 602
Robercin 597
Kamionka 580
Szczaki 572
Mieszkowo 560
Łbiska 549
Siedliska 524

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij