Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 73475
Sprawy wg. kategorii 33413
WNIOSEK O WYDANIE / WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO 23017
Godziny pracy 17684
Kierownictwo urzędu 11110
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 9251
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 8878
Konto bankowe 7893
Wydział Oświaty 7429
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 7078
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 6535
Sprawy wg. wydziałów 5984
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 5978
Wydział Gospodarki Odpadami 5542
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 5528
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 5496
Wydział Świadczeń Społecznych 5470
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 4924
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4578
Wydział Spraw Obywatelskich 4574
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 4560
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 4485
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 4449
Wydział Urbanistyki i Architektury 4387
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 4077
Strefa Płatnego Parkowania 3852
Wydział Inwestycji 3608
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 3579
Straż miejska 3450
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3268
Wydział Finansowy 3261
Oznakowanie w urzędzie 3155
Spr.118/2016 3151
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 3114
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 3040
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 2800
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 2654
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 2513
Wydział Spraw Społecznych 2492
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 2383
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze 2351
Wydział Polityki Mieszkaniowej 2337
Biuro Promocji i Informacji Gminy 2326
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 2239
Wydział Kadr i Administracji 2235
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 2189
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 2021
Urząd Stanu Cywilnego 2005
Oświadczenia majątkowe składane po raz pierwszy w 2017 roku 2001
Sekretarz 1995
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 16786
I Zastępca Burmistrza 1634
II Zastępca Burmistrza 1303
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 1065
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 926
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 926
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 884
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 780
Pełnomocnik Burmistrza 723
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 712
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 624
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 607
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 598
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 591
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 551
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 537
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 473
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 456
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 448
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 427
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 416
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 392
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 383
Sprawozdania z pracy 379
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 379
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 376
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 365
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 362
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 355
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 355
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 343
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 340
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 340
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.04.2015r. do 13.05.2015r. 338
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 334
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 329
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 325
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 320
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 317
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 316
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 315
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 311
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 311
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 310
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 304
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 299
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 299
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 293
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 285
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 14.05.2014r. - 11.06.2014r 282
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 23688
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2014-2018 2898
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 2886
Komisje 2331
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 1514
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 1362
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1299
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 1286
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1283
Widz Robert 1003
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 991
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 988
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 982
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 942
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 897
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 841
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 838
Kamiński Łukasz 834
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 816
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 810
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 807
Krasuska Anna 782
Wójcik Ewelina 779
Kłos Dorota 765
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 727
Maicki Artur 713
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 708
Mizerski Andrzej 693
Kostyrka Anna 673
Krzyżewska Hanna 666
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 663
Mierzwa Michał 661
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 638
Rosłon Antoni 636
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 633
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 629
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 626
Czajkowska Agnieszka 603
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 603
Wypych Katarzyna 601
Cieślak Krzysztof 591
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 589
Protokoły z sesji w 2007 roku 585
Łuczak Jacek 581
Mościcki Jerzy 568
Wnioski i interpelacje z 2013 roku 554
Wnioski i interpelacje z 2016 roku 539
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 529
Protokoły z sesji w 2017 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 504
Kubal Piotr Cezary 503
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 32264
Procedura planistyczna 17598
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 11121
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 9069
Wykaz przedszkoli i szkół podległych gminie 8609
Wydział Oświaty 7429
Jak pozbyć się odpadów? 7335
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 6450
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków na okres 01.01.2016r. – 31.12.2018r. 5797
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 5633
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 5118
Dane kontaktowe żłobków 4979
Koncepcja ulicy Dworcowej w Piasecznie. 4861
Budżet gminy na rok 2017 4325
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 4049
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku 3629
Budżet gminy na rok 2018 3408
Zarządzenia Burmistrza dotyczące żłobków w Gminie Piaseczno 2982
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 2954
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2929
Strategia rozwoju 2500
Kryteria 2448
Zadania gminy 2439
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 2420
Studium układu komunikacyjnego 2389
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 2188
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 2101
Gminny Punkt Konsultacyjny 2067
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 1957
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 1891
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 1873
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 1800
Centrum Usług Wspólnych 1783
Wyniki rekrutacji (aktualizacja) 1771
Wydział Gospodarki Odpadami 1737
Dane demograficzne archiwalne 1709
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 1663
Symbole Gminy Piaseczno 1612
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 1527
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno - grudzień 2016 r. 1497
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 1475
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 1395
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 1361
Zasady współpracy 1338
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 1294
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 1282
Budżet gminy na rok 2016 1278
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 1276
Rada Oświatowa w Piasecznie 1268
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 1207
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 20279
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 1476
Centrum Kultury w Piasecznie 1079
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 961
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 871
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 1414
Złotokłos 962
Józefosław 866
Henryków - Urocze 792
Bobrowiec 749
Zalesie Górne 719
Wola Gołkowska 701
Bogatki 547
Jazgarzew 543
Chylice 538
Antoninów Kuleszówka 511
Głosków –wieś 500
Julianów 496
Żabieniec 490
Chojnów 460
Gołków 459
Wólka Kozodawska 440
Głosków - Letnisko 436
Bąkówka 429
Jastrzębie 426
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 425
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 421
Runów 420
Wólka Pracka 418
Chyliczki 416
Orzeszyn Pilawa 416
Grochowa - Pęchery 413
Robercin 412
Jesówka 366
Kamionka 360
Baszkówka 345
Szczaki 341
Mieszkowo 327
Łbiska 324
Siedliska 289

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij