Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 109396
Sprawy wg. kategorii 53849
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 33479
Godziny pracy 31951
Kierownictwo urzędu 20934
Konto bankowe 17064
Wydział Świadczeń Społecznych 15954
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 14880
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 13166
Wydział Gospodarki Odpadami 12178
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11002
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 10874
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 10701
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 10274
Strefa Płatnego Parkowania 10095
Sprawy wg. wydziałów 9905
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 8802
Wydział Urbanistyki i Architektury 8384
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 8229
Wydział Spraw Obywatelskich 8083
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 7515
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 7154
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 6910
Straż miejska 6885
Wydział Finansowy 6505
Wydział Inwestycji 6060
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 5947
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 5698
Oznakowanie w urzędzie 5252
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 5180
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 5156
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 5137
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 5112
Uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno tj. zakupu i montażu instalacji układu solarnego, pompy ciepła oraz z instalacji fotowoltaicznej 5069
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 4869
Wydział Spraw Społecznych 4571
Podatek od nieruchomości 4569
Biuro Promocji i Kultury 4458
Wydział Polityki Mieszkaniowej 4395
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 4198
Straż Miejska 4012
Wydział Kadr i Administracji 4008
Spr.118/2016 3956
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 3866
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 3736
Sekretarz 3725
Referat Innowacji Miejskich 3599
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 3556
Urząd Stanu Cywilnego 3532
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych 3452
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 29846
I Zastępca Burmistrza 3541
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2421
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2215
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 2109
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2021
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1941
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1898
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1834
Pełnomocnik Burmistrza 1784
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1643
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1600
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1453
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1427
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 1130
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 1098
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 1068
II Zastępca Burmistrza 1031
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 824
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 768
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 734
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 722
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 676
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 670
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 669
Sprawozdania z pracy 667
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 667
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 665
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 663
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 646
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 635
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 635
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 630
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 622
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 621
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 620
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 616
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 607
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 607
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 599
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 590
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 588
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 586
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 584
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 583
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 581
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 573
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 568
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 557
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 552
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 39088
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 5139
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 5017
Komisje 4853
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3621
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2806
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2656
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2391
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 2117
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 2068
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 2034
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 1946
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1874
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1862
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 1783
Widz Robert 1747
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1736
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1714
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1683
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1646
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1611
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1578
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1490
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1473
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1451
Kamiński Łukasz 1427
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1419
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1413
Krasuska Anna 1352
Kłos Dorota 1271
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1267
Maicki Artur 1266
Mizerski Andrzej 1203
Wójcik Ewelina 1188
Mierzwa Michał 1184
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1183
Protokoły z sesji w 2007 roku 1170
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1144
Krzyżewska Hanna 1143
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 1127
Rosłon Antoni 1109
Kostyrka Anna 1088
Wypych Katarzyna 1074
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 1057
Protokoły z sesji w 2010 roku 1056
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 1045
Projekty uchwał na XLVI sesję w dniu 18.04.2018 r. 1041
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 1038
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 6.07.2016 rI 1031
Czajkowska Agnieszka 1023
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 50374
Procedura planistyczna 26169
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 17204
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 15298
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 14478
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 12577
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 12211
Dane kontaktowe żłobków 11291
Jak pozbyć się odpadów? 9535
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 8274
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 7381
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 7338
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 6801
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 5634
Sprawy mieszkaniowe 5577
Wyniki wyborów i referendów 5577
Budżet gminy na rok 2017 5266
Budżet gminy na rok 2018 4944
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4683
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 4437
Zadania gminy 4047
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 3940
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 3902
Gminny Punkt Konsultacyjny 3877
Studium układu komunikacyjnego z 2009 roku 3699
Budżet gminy na rok 2019 3680
Centrum Usług Wspólnych 3211
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 3157
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 3124
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 3111
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 3075
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 3057
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 2995
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 2985
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 2975
Demografia 2951
Strategia rozwoju 2939
Symbole Gminy Piaseczno 2820
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 2784
Wydział Gospodarki Odpadami 2782
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2724
Zasady współpracy 2722
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2642
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2626
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2620
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2562
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2529
25 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. 2474
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIASECZNO 2436
Sprawdź gdzie głosujesz - wyszukiwarka obwodów głosowania 2414
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 31038
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 2597
Centrum Kultury w Piasecznie 1992
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 1900
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1648
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2525
Złotokłos 1685
Józefosław 1560
Bobrowiec 1468
Zalesie Górne 1387
Henryków - Urocze 1329
Bogatki 1097
Wola Gołkowska 1046
Chojnów 1024
Jazgarzew 1001
Chylice 985
Antoninów Kuleszówka 963
Głosków –wieś 908
Wólka Kozodawska 889
Chyliczki 880
Julianów 880
Głosków - Letnisko 875
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 861
Orzeszyn Pilawa 860
Żabieniec 851
Gołków 840
Jastrzębie 828
Wólka Pracka 810
Bąkówka 799
Runów 797
Baszkówka 794
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 744
Jesówka 730
Grochowa - Pęchery 725
Robercin 708
Szczaki 689
Kamionka 677
Mieszkowo 666
Siedliska 645
Łbiska 643

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij