Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 114904
Sprawy wg. kategorii 57300
WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO Z WARSTWĄ ELEKTRONICZNĄ 35092
Godziny pracy 34856
Kierownictwo urzędu 22404
Konto bankowe 18826
Wydział Świadczeń Społecznych 17513
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 15122
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 14203
Wydział Gospodarki Odpadami 13537
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12339
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 11548
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 11511
Strefa Płatnego Parkowania 11294
Sprawy wg. wydziałów 10574
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 10361
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 9419
Wydział Urbanistyki i Architektury 9021
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 8859
Wydział Spraw Obywatelskich 8662
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 8133
Straż Miejska 7531
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 7471
Wydział Finansowy 7172
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 7033
Wydział Inwestycji 6555
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 6109
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 6011
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 5733
Podatek od nieruchomości 5678
Oznakowanie w urzędzie 5616
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 5502
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 5249
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 5185
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 5178
Straż Miejska 4959
Wydział Spraw Społecznych 4953
Wydział Polityki Mieszkaniowej 4808
Biuro Promocji i Kultury 4777
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka po 1 stycznia 2013r. WSS-04/01 4516
Wydział Kadr i Administracji 4384
Referat Innowacji Miejskich 4222
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 4159
Spr.118/2016 3994
Sekretarz 3966
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 3905
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 3846
Urząd Stanu Cywilnego 3842
Wydział Utrzymania Terenów Publicznych 3726
Karta informacyjna dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+ 3321
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 31669
I Zastępca Burmistrza 3787
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 2460
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 2245
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 2163
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 2054
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 1967
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 1925
Pełnomocnik Burmistrza 1916
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 1867
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 1669
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 1625
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 1527
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 1451
II Zastępca Burmistrza 1193
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 1167
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 1136
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 1099
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 856
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 800
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 759
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 748
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 703
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 699
Sprawozdania z pracy 697
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 697
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.10.2017 do 22.11.2017 r. 695
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 694
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 687
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 673
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 659
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 658
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 657
Zarządzenie Nr BPI.0050.2.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7.04.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu filmowego 652
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 646
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 646
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 645
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 632
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 630
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 624
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 616
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 616
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 615
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 612
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 608
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 607
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 598
Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi znaku logo Gminy Piaseczno 598
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 597
Zarządzenie nr BPI.0050.3.2018 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu filmowego "Czekając na Lato" 592
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 41266
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2018-2023 5298
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 5226
Komisje 5162
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 3655
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 2846
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 2686
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 2423
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 2145
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 2115
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 2098
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 2057
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 2036
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 1903
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1868
Projekty uchwał na 5 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. 1841
Widz Robert 1827
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 1744
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 1726
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1688
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 1641
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 1617
Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 30.08.2017 1532
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 1519
Kamiński Łukasz 1487
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 1479
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 1450
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 1443
Krasuska Anna 1418
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 1355
Maicki Artur 1329
Kłos Dorota 1316
Mizerski Andrzej 1275
Mierzwa Michał 1252
Wójcik Ewelina 1249
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 1214
Protokoły z sesji w 2007 roku 1198
Krzyżewska Hanna 1192
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 1181
Rosłon Antoni 1172
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 1157
Kostyrka Anna 1142
Wypych Katarzyna 1136
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 1117
Protokoły z sesji w 2010 roku 1085
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 1079
Czajkowska Agnieszka 1072
Projekty uchwał na XLVI sesję w dniu 18.04.2018 r. 1071
Projekty uchwał na XLIV sesję w dniu 14.02.2018 r. 1067
Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 6.07.2016 rI 1062
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 53301
Procedura planistyczna 27502
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 18561
Wykaz przedszkoli i szkół na terenie Gminy Piaseczno 16913
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 14694
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków 13671
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 13458
Dane kontaktowe żłobków 12857
Jak pozbyć się odpadów? 9898
Podatek od nieruchomości na 2019 rok 8863
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 8770
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 7862
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 7259
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 6195
Sprawy mieszkaniowe 5938
Wyniki wyborów i referendów 5659
Budżet gminy na rok 2017 5354
Budżet gminy na rok 2018 5107
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 4828
Nr 1332_XLV_2018 w sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze. 4750
Zadania gminy 4306
Gminny Punkt Konsultacyjny 4208
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 4207
Budżet gminy na rok 2019 4031
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 3952
Studium układu komunikacyjnego z 2009 roku 3743
Demografia 3564
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 3550
Centrum Usług Wspólnych 3476
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 3467
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 3332
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 3263
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 3111
Zasady współpracy 3075
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 3043
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 3033
Strategia rozwoju 3018
37 sesja Rady Miejskiej w dniu 30.08.2017 r. 3016
Symbole Gminy Piaseczno 2995
Wydział Gospodarki Odpadami 2941
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 2909
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 2784
28 Sesja Rady Miejskiej 19.11.2008 r. 2776
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 2776
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 2676
35 sesja Rady Miejskiej w dniu 14.06.2017 r. 2661
INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE PIASECZNO 2642
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Piasecznie z wyborów do Rady Miejskiej w Piasecznie 2597
Rada Oświatowa w Piasecznie 2515
25 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. 2510
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 32721
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 2796
Centrum Kultury w Piasecznie 2174
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 2027
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 1793
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 2656
Złotokłos 1796
Józefosław 1674
Bobrowiec 1587
Zalesie Górne 1472
Henryków - Urocze 1404
Bogatki 1193
Wola Gołkowska 1124
Chojnów 1078
Jazgarzew 1073
Chylice 1048
Antoninów Kuleszówka 1020
Głosków –wieś 992
Wólka Kozodawska 987
Julianów 976
Chyliczki 948
Głosków - Letnisko 941
Orzeszyn Pilawa 923
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 911
Żabieniec 910
Gołków 903
Jastrzębie 898
Wólka Pracka 875
Baszkówka 874
Runów 856
Bąkówka 843
Jesówka 782
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 775
Grochowa - Pęchery 773
Robercin 754
Szczaki 735
Mieszkowo 725
Kamionka 714
Siedliska 689
Łbiska 680

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij