Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 59939
Sprawy wg. kategorii 25725
WNIOSEK O WYDANIE / WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO 17364
Godziny pracy 11580
Kierownictwo urzędu 8129
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 8020
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 6390
Konto bankowe 5236
Wydział Oświaty 4995
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 4945
WNIOSKI 500 + OD 1 SIERPNIA 2017 r. 4845
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 4712
Sprawy wg. wydziałów 4606
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4363
Wydział Gospodarki Odpadami 4322
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 4098
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 4091
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 3833
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 3395
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 3300
Wydział Spraw Obywatelskich 3152
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 3026
Wydział Urbanistyki i Architektury 2892
Spr.118/2016 2884
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 2748
Wydział Inwestycji 2631
Straż miejska 2611
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2593
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2543
Wydział Świadczeń Społecznych 2407
Wydział Finansowy 2349
Oznakowanie w urzędzie 2337
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2126
Referent w Referacie Obsługi Karty Mieszkańca - ROZSTRZYGNIĘTY 2124
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2095
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze 2019
Strefa Płatnego Parkowania 1973
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 1966
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 1938
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 1919
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 1804
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 1789
Inspektor w Biurze Promocji i Informacji - ROZSTRZYGNIĘTY 1656
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 1633
Wydział Kadr i Administracji 1601
Wydział Spraw Społecznych 1574
Biuro Promocji i Informacji Gminy 1556
Wydział Polityki Mieszkaniowej 1472
Rejestr zbiorów danych osobowych 1418
Budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku od ul. Uroczej do ul. Działkowej spr. 108 - 2016 1385
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 12252
I Zastępca Burmistrza 862
II Zastępca Burmistrza 808
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 728
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 723
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 603
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 603
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 459
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 442
Pełnomocnik Burmistrza 419
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 380
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 347
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 342
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 294
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 294
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 272
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 270
Sprawozdania z pracy 259
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 259
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 258
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.04.2015r. do 13.05.2015r. 257
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 256
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 254
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 252
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 248
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 241
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 237
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 229
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 227
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 225
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 223
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 221
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 221
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 220
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 215
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 214
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 210
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 206
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 203
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 202
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 191
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 191
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 187
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 187
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 14.05.2014r. - 11.06.2014r 182
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 180
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 177
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 01.07.2015 r. do 26.08.2015 r. 176
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 169
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 03.07.13 r. - 28.08.13 r. 166
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 18295
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2014-2018 2120
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 1716
Komisje 1670
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1157
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1037
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 997
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 903
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 897
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 745
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 680
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 655
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 650
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 626
Widz Robert 621
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 575
Kłos Dorota 521
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 509
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 506
Kamiński Łukasz 505
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 504
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 497
Krasuska Anna 495
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 479
Wójcik Ewelina 471
Maicki Artur 455
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 454
Kostyrka Anna 448
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 442
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 431
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 426
Krzyżewska Hanna 416
Mierzwa Michał 415
Cieślak Krzysztof 404
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 403
Mizerski Andrzej 402
Protokoły z sesji w 2007 roku 402
Rosłon Antoni 401
Wnioski i interpelacje z 2016 roku 401
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 396
Protokoły z sesji w 2017 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 380
Łuczak Jacek 379
Wnioski i interpelacje z 2013 roku 379
Czajkowska Agnieszka 377
Mościcki Jerzy 370
Kubal Piotr Cezary 356
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 356
Interpelacje radnych Gminy Piaseczno złożone na sesji w dniu 28.09.2016 i między sesjami 347
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 346
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 345
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 25837
Procedura planistyczna 14081
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 8854
Jak pozbyć się odpadów? 6695
Wykaz przedszkoli i szkół podległych gminie 6537
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 5595
Wydział Oświaty 4995
Koncepcja ulicy Dworcowej w Piasecznie. 4624
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 4498
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 4328
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 4209
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków na okres 01.01.2016r. – 31.12.2018r. 3874
Budżet gminy na rok 2017 3643
Dane kontaktowe żłobków 3438
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 2987
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku 2941
Budżet gminy na rok 2018 2313
Strategia rozwoju 2284
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2104
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 1902
Zarządzenia Burmistrza dotyczące żłobków w Gminie Piaseczno 1831
Kryteria 1806
Zadania gminy 1787
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 1758
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 1500
Dane demograficzne archiwalne 1483
Wydział Gospodarki Odpadami 1477
Gminny Punkt Konsultacyjny 1456
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 1395
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 1392
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 1359
Wyniki rekrutacji (aktualizacja) 1351
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 1325
Studium układu komunikacyjnego 1292
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno - grudzień 2016 r. 1261
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 1239
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 1222
Zasady współpracy 1049
Symbole Gminy Piaseczno 1034
Centrum Usług Wspólnych 1027
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 1018
Budżet gminy na rok 2016 998
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 880
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 870
Rada Oświatowa w Piasecznie 857
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 856
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 809
Wykazy uwag wniesionych do wyłożonych planów miejscowych 795
Koncepcja drogowa ulicy Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów w Józefosławiu wraz z parkinkiem terenowym na działkach nr 119/10 i 118/16. 771
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno 754
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 16443
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 1100
Centrum Kultury w Piasecznie 758
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 647
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 607
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 1008
Złotokłos 588
Józefosław 542
Henryków - Urocze 527
Wola Gołkowska 517
Bobrowiec 494
Jazgarzew 391
Chylice 387
Zalesie Górne 382
Antoninów Kuleszówka 363
Żabieniec 359
Głosków –wieś 349
Julianów 347
Bogatki 329
Wólka Kozodawska 316
Głosków - Letnisko 310
Chojnów 303
Jastrzębie 296
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 296
Gołków 294
Grochowa - Pęchery 293
Bąkówka 290
Chyliczki 287
Robercin 287
Runów 285
Orzeszyn Pilawa 277
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 270
Wólka Pracka 258
Jesówka 240
Kamionka 236
Szczaki 236
Baszkówka 216
Łbiska 214
Mieszkowo 206
Siedliska 202

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij