Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 46496
Sprawy wg. kategorii 19302
Wydawanie/wymiana dowodu osobistego 11716
Godziny pracy 7641
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 7287
Kierownictwo urzędu 6025
WNIOSKI 500 + OD 1 SIERPNIA 2017 r. 4439
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 4117
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 3888
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 3860
Wydział Oświaty 3472
Sprawy wg. wydziałów 3331
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 3249
Konto bankowe 3242
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 3184
Wydział Gospodarki Odpadami 3163
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 2833
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące 2748
Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY 2740
Spr.118/2016 2540
Wydział Spraw Obywatelskich 2186
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 2139
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 2129
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 2072
Wydział Urbanistyki i Architektury 2004
Straż miejska 1954
Wydział Inwestycji 1865
Podinspektor w Wydziale Finansowym - ROZSTRZYGNIĘTY 1756
Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej - ROZSTRZYGNIĘTY 1735
Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY 1731
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 1713
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 1709
Oznakowanie w urzędzie 1647
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 1586
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze 1582
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY 1510
Wydział Finansowy 1509
Wydział Świadczeń Społecznych 1496
Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY 1433
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - KONKURS UNIEWAŻNIONY 1275
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 1269
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 1259
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1229
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej ROZSTRZYGNIĘTY 1216
Wydział Kadr i Administracji 1160
Inspektor w Wydziale Finansowym - UNIEWAŻNIONO POSTĘPOWANIE KONKURSOWE 1136
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 1127
Budowa ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odcinku od ul. Uroczej do ul. Działkowej spr. 108 - 2016 1121
Podinspektor ds. windykacji w Wydziale Polityki Mieszkaniowej - ROZSTRZYGNIĘTY 1091
Referat Spraw Społecznych 1088
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 9019
II Zastępca Burmistrza 502
I Zastępca Burmistrza 498
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 360
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 280
Pełnomocnik Burmistrza 252
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 220
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 203
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.04.2015r. do 13.05.2015r. 157
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 151
Sprawozdania z pracy 148
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 144
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 142
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 139
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 133
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 133
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 132
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 130
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 129
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 124
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 121
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 119
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 110
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 03.07.13 r. - 28.08.13 r. 110
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 107
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 106
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 104
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 104
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 102
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 100
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 97
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 12.02.14 r. - 19.03.14 r. 97
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 95
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 93
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 14.02.07r. - 14.03.07r. 93
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 19.09.07r. - 17.10.07r 92
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 08.07.09r. - 26.08.09r 91
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 89
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 02.07.08r. - 27.08.08r 89
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 28.01.09r. - 18.02.09r 89
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 23.11.11 r. - 14.12.11 r. 88
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 15.01.14 r. - 12.02.14 r. 87
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 18.05.11 r. do 15.06.11 r. 86
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 85
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 17.09.08r. - 15.10.08r 85
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 19.04.07r. - 16.05.07r. 85
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 84
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 15.12.10 r. - 29.12.10 r. 84
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 16.05.07r. - 13.06.07r. 84
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 06.07.11 r. - 24.08.11 r. 83
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 13623
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2014-2018 1566
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 1255
Komisje 1186
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 901
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 453
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 368
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 355
Widz Robert 351
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 351
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 337
Kłos Dorota 325
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 302
Wójcik Ewelina 290
Krasuska Anna 281
Maicki Artur 278
Kamiński Łukasz 272
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 271
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 267
Protokoły z sesji w 2017 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 262
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 261
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 259
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 259
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2016 258
Krzyżewska Hanna 250
Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.12.2016 r 249
Wnioski i interpelacje z 2016 roku 246
Kostyrka Anna 242
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 238
Cieślak Krzysztof 234
Rosłon Antoni 231
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 230
Mierzwa Michał 224
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 224
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 220
Mizerski Andrzej 219
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 215
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 214
Czajkowska Agnieszka 213
Łuczak Jacek 211
Kubal Piotr Cezary 204
Interpelacje radnych Gminy Piaseczno złożone na sesji w dniu 28.09.2016 i między sesjami 203
Mościcki Jerzy 203
Interpelacje radnych Gminy Piaseczno złożone na sesji w dniu 31.08.2016 i między sesjami 196
Harmonogram posiedzeń komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie: od dnia 14.11.2016 r. do dnia 18.11.2016 r. 181
Interpelacje radnych Gminy Piaseczno złożone na sesji w dniu 26.10.2016 i między sesjami 174
Wypych Katarzyna 172
Rudzińska-Mękal Barbara - mandat wygasł 171
Interpelacje radnych Gminy Piaseczno złożone na sesji w dniu 14.12.2016 i między sesjami 165
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie: od dnia 24.10.2016 r. do dnia 28.10.2016 r. 160
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok 20871
Położenie 19632
Procedura planistyczna 10895
Jak pozbyć się odpadów? 5210
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 4977
Wykaz przedszkoli i szkół podległych gminie 4542
Koncepcja ulicy Dworcowej w Piasecznie. 4387
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 3891
Wydział Oświaty 3472
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2016/2017 3206
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 3114
Budżet gminy na rok 2017 3085
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 2819
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku 2263
Dane kontaktowe żłobków 2145
Strategia rozwoju 2079
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków na okres 01.01.2016r. – 31.12.2018r. 1990
Informacje i deklaracje podatkowe 2017 r. 1498
Dane demograficzne archiwalne 1340
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2016/2017 1270
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 1260
Zadania gminy 1259
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 1235
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 1183
Wydział Gospodarki Odpadami 1157
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 1103
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno - grudzień 2016 r. 1048
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 992
Kryteria 969
Gminny Punkt Konsultacyjny 958
Budżet gminy na rok 2018 928
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 916
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 885
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 861
Studium układu komunikacyjnego 833
Zasady współpracy 772
Wyniki rekrutacji (aktualizacja) 748
Zarządzenia Burmistrza dotyczące żłobków w Gminie Piaseczno 733
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 733
Plany i programy 726
Budżet gminy na rok 2016 715
Symbole Gminy Piaseczno 711
Podatek od środków transportowych na 2017 r. 693
Centrum Usług Wspólnych 681
Wykazy uwag wniesionych do wyłożonych planów miejscowych 608
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 603
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – marzec 2017r. 596
Sprawdzaj jakość powietrza 560
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 557
Rada Oświatowa w Piasecznie 525
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 12840
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 770
Centrum Kultury w Piasecznie 515
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 425
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 387
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 588
Wola Gołkowska 335
Józefosław 333
Złotokłos 310
Henryków - Urocze 264
Bobrowiec 239
Jazgarzew 231
Chylice 222
Zalesie Górne 211
Żabieniec 199
Antoninów Kuleszówka 195
Chojnów 189
Jastrzębie 188
Wólka Kozodawska 187
Julianów 183
Bogatki 182
Głosków –wieś 179
Orzeszyn Pilawa 178
Gołków 177
Grochowa - Pęchery 171
Bąkówka 170
Runów 169
Głosków - Letnisko 161
Chyliczki 160
Kamionka 145
Baszkówka 143
Robercin 143
Jesówka 141
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 141
Wólka Pracka 141
Szczaki 135
Siedliska 133
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 132
Mieszkowo 125
Łbiska 121

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij