Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 68575
Sprawy wg. kategorii 30636
WNIOSEK O WYDANIE / WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO 21334
Godziny pracy 15509
Kierownictwo urzędu 9978
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 8554
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 8508
Konto bankowe 6876
Wydział Oświaty 6392
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 6135
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 5500
Sprawy wg. wydziałów 5473
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 5329
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/ 5258
Wydział Gospodarki Odpadami 5158
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 4675
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4498
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 4343
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 4292
Wydział Spraw Obywatelskich 4053
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 3951
Wydział Świadczeń Społecznych 3856
Wydział Urbanistyki i Architektury 3836
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 3704
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 3567
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 3254
Wydział Inwestycji 3207
Straż miejska 3204
Strefa Płatnego Parkowania 3163
Spr.118/2016 3066
Wydział Finansowy 2917
Oznakowanie w urzędzie 2888
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2839
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2798
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 2628
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 2472
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego USC/02/01 2259
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 2251
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze 2235
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 2220
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 2148
Wydział Spraw Społecznych 2104
Biuro Promocji i Informacji Gminy 2057
Wydział Polityki Mieszkaniowej 1996
Wydział Kadr i Administracji 1995
Załącznik nr 1 - Karty adresowe zabytków nieruchomych 1919
Oświadczenia majątkowe składane po raz pierwszy w 2017 roku 1829
Sekretarz 1760
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.2.2018.WR ponowne wyłożenie MPZP cz. wsi Henryków Urocze etap I 1742
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej 1730
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 14887
I Zastępca Burmistrza 1271
II Zastępca Burmistrza 1096
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 973
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 862
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 833
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 820
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 696
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 636
Pełnomocnik Burmistrza 610
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 559
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 537
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 523
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 493
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 439
Zarządzenie Nr BPI.0050.4.2018 w sprawie ogłoszenia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Piaseczno 437
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 414
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 398
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 392
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 389
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 379
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 354
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 353
Sprawozdania z pracy 350
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 350
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 346
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 336
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 326
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 323
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 322
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.04.2015r. do 13.05.2015r. 320
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 317
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 316
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 315
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 303
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 299
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 297
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 295
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 287
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 286
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 286
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 282
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 281
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 280
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 270
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 270
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 269
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 269
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 257
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 14.05.2014r. - 11.06.2014r 254
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 21327
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2014-2018 2582
Komisje 2031
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 2023
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 1363
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1265
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 1238
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 1200
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 1198
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 912
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 884
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 878
Widz Robert 846
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 846
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 827
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 744
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 740
Kamiński Łukasz 690
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 678
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 674
Kłos Dorota 667
Krasuska Anna 657
Wójcik Ewelina 651
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 644
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 629
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2018 625
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 605
Kostyrka Anna 597
Maicki Artur 578
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 574
Mizerski Andrzej 572
Projekty uchwał na XXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.06.2016 r 567
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 561
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 561
Mierzwa Michał 553
Krzyżewska Hanna 552
Rosłon Antoni 536
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 534
Protokoły z sesji w 2007 roku 533
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 527
Cieślak Krzysztof 521
Łuczak Jacek 509
Wnioski i interpelacje z 2013 roku 509
Mościcki Jerzy 499
Wnioski i interpelacje z 2016 roku 499
Czajkowska Agnieszka 496
Wypych Katarzyna 484
Projekty uchwał na XVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 17.02.2016 r. 467
Protokoły z sesji w 2017 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 464
Kubal Piotr Cezary 457
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 29790
Procedura planistyczna 16344
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 10262
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 7943
Wykaz przedszkoli i szkół podległych gminie 7784
Jak pozbyć się odpadów? 7151
Wydział Oświaty 6392
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 5649
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 5116
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków na okres 01.01.2016r. – 31.12.2018r. 5052
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 4978
Koncepcja ulicy Dworcowej w Piasecznie. 4794
Dane kontaktowe żłobków 4343
Budżet gminy na rok 2017 4083
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 3588
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku 3368
Budżet gminy na rok 2018 2949
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 2620
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 2545
Zarządzenia Burmistrza dotyczące żłobków w Gminie Piaseczno 2524
Strategia rozwoju 2439
Zadania gminy 2221
Studium układu komunikacyjnego 2218
Kryteria 2211
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 2193
Gminny Punkt Konsultacyjny 1867
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 1860
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 1800
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 1734
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 1723
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 1717
Wydział Gospodarki Odpadami 1665
Wyniki rekrutacji (aktualizacja) 1652
Dane demograficzne archiwalne 1618
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 1522
Centrum Usług Wspólnych 1501
Symbole Gminy Piaseczno 1436
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno - grudzień 2016 r. 1417
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 1399
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 1342
24 sesja Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31.08.2016 r. 1252
Zasady współpracy 1228
Budżet gminy na rok 2016 1188
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 1166
Rada Oświatowa w Piasecznie 1141
39 sesja Rady Miejskiej w dniu 18.10.2017 r. 1123
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 1111
Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego? 1107
Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych 1070
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 1047
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 18867
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 1374
Centrum Kultury w Piasecznie 960
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 860
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 779
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 1271
Złotokłos 805
Józefosław 742
Henryków - Urocze 721
Bobrowiec 660
Wola Gołkowska 640
Zalesie Górne 606
Jazgarzew 492
Chylice 481
Bogatki 471
Antoninów Kuleszówka 458
Julianów 453
Żabieniec 452
Głosków –wieś 451
Chojnów 409
Gołków 404
Głosków - Letnisko 395
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 391
Wólka Kozodawska 390
Jastrzębie 388
Bąkówka 385
Robercin 381
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 375
Runów 374
Grochowa - Pęchery 372
Orzeszyn Pilawa 371
Chyliczki 370
Wólka Pracka 356
Jesówka 326
Kamionka 321
Szczaki 304
Baszkówka 302
Łbiska 292
Mieszkowo 286
Siedliska 267

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij