Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.09.2016

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 54475
Sprawy wg. kategorii 22943
Wydawanie/wymiana dowodu osobistego 15134
Godziny pracy 9819
spr 62- 2016 ogłoszenie, przetarg nieograniczony , Budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie ( szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i dostarczeniem świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 7629
Kierownictwo urzędu 7063
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Piasecznie na początek kadencji 2014 - 2018 5306
WNIOSKI 500 + OD 1 SIERPNIA 2017 r. 4684
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.18.2017.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III (drugie wyłożenie) 4606
Konto bankowe 4259
Wydział Oświaty 4239
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag 4196
Sprawy wg. wydziałów 3988
Wydział Gospodarki Odpadami 3907
Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego 3877
Zakup energii elektrycznej na rok 2017 3588
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące 3502
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej 3450
Podinspektor w Wydziale Świadczeń Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY 2825
Spr.118/2016 2752
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego USC/06/01 2742
Wydział Spraw Obywatelskich 2732
Zasiłek rodzinny WSS-06/01 2656
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium / Zaświadczenia UiA/01/01/W UiA/05/01/W 2650
Wydział Urbanistyki i Architektury 2423
Straż miejska 2307
Wydział Inwestycji 2273
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie bądź przesadzenie drzewa lub krzewu 2198
Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2132
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 2094
Oznakowanie w urzędzie 2016
Wydział Świadczeń Społecznych 1963
Wydział Finansowy 1949
Referent w Referacie Obsługi Karty Mieszkańca - ROZSTRZYGNIĘTY 1942
Podinspektor w Wydziale Księgowości Budżetowej - ROZSTRZYGNIĘTY 1867
Podinspektor w Wydziale Kadr i Administracji - ROZSTRZYGNIĘTY 1846
Podinspektor w Wydziale Finansowym - ROZSTRZYGNIĘTY 1804
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.45.2016.WR MPZP części wsi Henryków Urocze 1787
Spr.88/2017Opracowanie projektów wykonawczych oraz budowa ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy z gminą Lesznowola w m. Józefosław, gm. Piaseczno. 1753
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1734
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1677
Zgłoszenie urodzenia dziecka USC/01/01 1640
SPR. 135/2017 - „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Energetycznej w Piasecznie i Józefosławiu w zakresie skrzyżowania wraz z dojazdami". 1615
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piasecznie - ROZSTRZYGNIĘTY 1608
Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych - ROZSTRZYGNIĘTY 1535
Inspektor w Biurze Promocji i Informacji - ROZSTRZYGNIĘTY 1514
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (FN-04/01) 1508
Wydział Kadr i Administracji 1401
Podatek od nieruchomości i korekta do podatku - osoby prawne (FN-08/01) 1397
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej - KONKURS UNIEWAŻNIONY 1360
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 10764
I Zastępca Burmistrza 659
II Zastępca Burmistrza 657
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 537
Zarządzenie Nr IT.0050.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24.10.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli opłat za postój oraz określenia wzorów dokumentów w strefie płatnego parkowania (SPP) w Piasecznie. 532
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok 468
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok 440
Pełnomocnik Burmistrza 314
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok 282
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok 280
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok 250
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok 238
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 225
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok 219
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.12.2016 do 18.01.2017 r. 216
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.06. do 05.07.2016 r. 215
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.03.2015 r. do 15.04.2015 r. 215
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 15.04.2015r. do 13.05.2015r. 205
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.04.2016 r. do 11.05.2016 r. 203
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 28.09.2016 do 26.10.2016 r. 198
Sprawozdania z pracy 197
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.02.2015 r. do 18.03.2015 r. 188
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od od 17.02.2016 r. do 16.03.2016 r. 179
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 30.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 178
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 11.05.2016 r. do 15.06.2016 r. 175
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 31.08.2016 do 28.09.2016 r. 174
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.03.2016 r. do 13.04.2016 r. 173
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.10.2016 do 23.11.2016 r. 170
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.01.2017 do 08.02.2017 r. 169
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok 163
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 10.06.2015r. do 01.07.2015r. 158
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok 155
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok 154
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 14.12.2016 do 28.12.2016 r. 151
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 16.12.2015 r. do 30.12.2015 r. 150
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 22.03.2017 do 19.04.2017 r. 149
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 26.08.2015r. do 23.09.2015r. 149
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 20.01. do 17.02.2016 r. 144
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 23.11.2016 do 14.12.2016 r. 144
Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok 142
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 18.11.2015 r. do 16.12.2015 r. 141
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 06.07.2016 do31.08.2016 r. 138
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r. 138
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 08.02.2017 do 22.03.2017 r. 137
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 19.04.2017 do 24.05.2017 r. 137
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 03.07.13 r. - 28.08.13 r. 134
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 24.05.2017 do 14.06.2017 r. 132
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 14.05.2014r. - 11.06.2014r 127
Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za okres od 21.10.2015r. do 18.11.2015r. 122
Sprawozdanie z pracy Burmistrza za okres: 12.02.14 r. - 19.03.14 r. 121
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miejska 16201
Dyżury radnych Rady Miejskiej w Piasecznie kadencji 2014-2018 1856
Mapa okręgów wyborczych i wybranych radnych 1462
Komisje 1423
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2017 1063
Projekty uchwał na XLIII sesję w dniu 17.01.2018 r. 859
Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 23.11.2016 r 716
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 14.12.2016 r 674
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.10.2016 r 655
Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 05.07.2017 640
Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 31.08.2016 r. 533
Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.03.2017 r 525
Woźniak Magdalena - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie 497
Widz Robert 490
Kłos Dorota 424
Projekty uchwał na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.10.2017 420
Projekty uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.09.2016 r 410
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 395
Rosa Michał - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 384
Krasuska Anna 371
Obłoza Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie 367
Wójcik Ewelina 367
Kamiński Łukasz 365
Maicki Artur 358
Protokoły z sesji w 2016 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 355
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 18.01.2017 r 351
Kostyrka Anna 349
Krzyżewska Hanna 341
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 19.04.2017 r. 329
Projekty uchwał na XX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.04.2016 r 326
Protokoły z sesji w 2017 r. Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018 322
Rosłon Antoni 322
Krzyszkowska-Sut Katarzyna 319
Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 22.11.2017 r. 318
Projekty uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 20.01.2016 r. 318
Wnioski i interpelacje z 2016 roku 318
Mierzwa Michał 312
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 08.02.2017 r 312
Mizerski Andrzej 308
Cieślak Krzysztof 305
Czajkowska Agnieszka 305
Protokoły z sesji w 2007 roku 302
Łuczak Jacek 298
Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 28.12.2016 r 298
Harmonogram Sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w roku 2016 292
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 11.05.2016 r 288
Wnioski i interpelacje z 2013 roku 286
Mościcki Jerzy 285
Interpelacje radnych Gminy Piaseczno złożone na sesji w dniu 28.09.2016 i między sesjami 276
Kubal Piotr Cezary 274
Statystyki strony Gmina Piaseczno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Położenie 23324
Procedura planistyczna 12531
Podatek od nieruchomości na 2018 rok 7420
Jak pozbyć się odpadów? 6408
Wykaz przedszkoli i szkół podległych gminie 5832
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK 4661
Koncepcja ulicy Dworcowej w Piasecznie. 4510
Wydział Oświaty 4239
Rekrutacja do piaseczyńskich przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019 3838
Komunikat dotyczący udzielania informacji wskazującej czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji 3613
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno 3544
Budżet gminy na rok 2017 3398
Zasady rekrutacji dzieci do żłobków na okres 01.01.2016r. – 31.12.2018r. 3139
Dane kontaktowe żłobków 2867
Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 2016 roku 2645
Informacje i deklaracje podatkowe 2018 rok 2544
Strategia rozwoju 2176
Budżet gminy na rok 2018 1841
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka 1694
Zasady przyznawania mieszkań komunalnych 1602
Kryteria 1526
Zadania gminy 1515
Opracowanie ekofizjograficzne Miasta i Gminy Piaseczno 1465
Dane demograficzne archiwalne 1413
Formularz zgłoszenia braku odbioru odpadów 1401
Zarządzenia Burmistrza dotyczące żłobków w Gminie Piaseczno 1371
Wydział Gospodarki Odpadami 1351
Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno 1244
Gminny Punkt Konsultacyjny 1215
Stan zaawansowania projektów planów z obszaru gminy Piaseczno - grudzień 2016 r. 1182
Pozostałe szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce 1122
Wyniki rekrutacji (aktualizacja) 1107
27 sesja Rady Miejskiej w dniu 23.11.2016 r. 1085
Opłaty za miejsca pochówku oraz korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie 1083
Wnioski o przystąpienie do sporządzenia mpzp wg stanu na dzień 15.12.2016 r. 1068
Podatek od środków transportowych na 2018 rok 1048
Studium układu komunikacyjnego 1040
Zasady współpracy 956
Symbole Gminy Piaseczno 896
Budżet gminy na rok 2016 873
Centrum Usług Wspólnych 836
26 sesja Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r. 815
Wykazy uwag wniesionych do wyłożonych planów miejscowych 711
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 684
Sprawdzaj jakość powietrza 679
Rada Oświatowa w Piasecznie 678
32 sesja Rady Miejskiej w dniu 22.03.2017 r. 675
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w przedszkolach gminnych – marzec 2017r. 672
Koncepcja drogowa ulicy Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów w Józefosławiu wraz z parkinkiem terenowym na działkach nr 119/10 i 118/16. 670
25 sesja Rady Miejskiej w dniu 28.09.2016 r. 665
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Adresy stron Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych gminie 14946
Przedsiębiorstwa z udziałem mienia komunalnego 959
Centrum Kultury w Piasecznie 639
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno 552
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie 509
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut sołectw 818
Złotokłos 427
Józefosław 421
Wola Gołkowska 419
Henryków - Urocze 381
Bobrowiec 374
Jazgarzew 309
Chylice 308
Zalesie Górne 295
Żabieniec 276
Antoninów Kuleszówka 270
Julianów 264
Głosków –wieś 252
Jastrzębie 245
Chojnów 243
Wólka Kozodawska 240
Bogatki 238
Głosków - Letnisko 233
Grochowa - Pęchery 231
Chyliczki 229
Bąkówka 225
Gołków 224
Orzeszyn Pilawa 224
Runów 224
Wnioski z obrad ze spotkania z Sołtysami w dniu 23.03.2012 r. 211
Robercin 210
Wólka Pracka 210
Protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami gminy Piaseczno 201
Szczaki 187
Jesówka 186
Kamionka 177
Baszkówka 174
Łbiska 162
Siedliska 158
Mieszkowo 155

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij