Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Rejestr planów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

Rejestr planów został podzielony zgodnie z latami zatwierdzenia uchwał. Wyszukaj po frazie lub roku uchwalenia.

uchwała nr: 1539/L/2018

uchwała nr 1539/L/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka - etap I

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 9971 z dnia

uchwała nr: 1541/L/2018

uchwała nr 1541/L/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 10842 z dnia

uchwała nr: 1487/XLIX/2018

uchwała nr 1487/XLIX/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57KDPR

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 7776 z dnia

uchwała nr: 1392/XLVI/2018

uchwała nr 1392/XLVI/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Głosków- część I

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 5576 z dnia

uchwała nr: 1393/XLVI/2018

uchwała nr 1393/XLVI/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 5577 z dnia

uchwała nr: 1345/XLV/2018

uchwała nr 1345/XLV/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa, osią ulicy Sienkiewicza.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 5428 z dnia

uchwała nr: 1325/XLIV/2018

uchwała nr 1325/XLIV/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 2818 z dnia

uchwała nr: 1285/XLIII/2018

uchwała nr 1285/XLIII/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 2167 z dnia

uchwała nr: 1286/XLIII/2018

uchwała nr 1286/XLIII/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III – część I

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 2014 z dnia

uchwała nr: 1207/XL/2017

uchwała nr 1207/XL/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r) dla terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 71 z dnia

uchwała nr: 1208/XL/2017

uchwała nr 1208/XL/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 3 z dnia

uchwała nr: 1210/XL/2017

uchwała nr 1210/XL/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2018 poz. 12 z dnia

uchwała nr: 1167/XXXIX/2017

uchwała nr 1167/XXXIX/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2017 poz. 10750 z dnia

uchwała nr: 1047/XXXVI/2017

uchwała nr 1047/XXXVI/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa – Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Kalin – część I

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2017 poz. 6780 z dnia

uchwała nr: 998/XXXV/2017

uchwała nr 998/XXXV/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2017 poz. 6049 z dnia

uchwała nr: 930/XXXIII/2017

uchwała nr 930/XXXIII/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2017 poz. 4979 z dnia

uchwała nr: 842/XXX/2017

uchwała nr 842/XXX/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jesówka (uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 130/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r.)

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2017 poz. 1828 z dnia

uchwała nr: 543/XXI/2016

uchwała nr 543/XXI/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21) zatwierdzonego uchwałą Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2016 poz. 5656 z dnia

uchwała nr: 544/XXI/2016

uchwała nr 544/XXI/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne– etap I , zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 r. z dnia 4 grudnia 2003 r.( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004 r. ) dla obszaru działki nr ew. 908.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2016 poz. 5655 z dnia

uchwała nr: 545/XXI/2016

uchwała nr 545/XXI/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne-etap I dla obszaru działki nr ew. 771.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2016 Poz. 5654 z dnia

uchwała nr: 546/XXI/2016

uchwała nr 546/XXI/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne - etap I dla obszaru działki nr ew. 261

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2016 poz. 5653 z dnia

uchwała nr: 482/XVIII/2016

uchwała nr 482/XVIII/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2016 poz. 2780 z dnia

uchwała nr: 330/XIII/2015

uchwała nr 330/XIII/2015

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2016 poz. 533 z dnia

uchwała nr: 331/XIII/2015

uchwała nr 331/XIII/2015

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczaki.

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2015 poz. 11185 z dnia

uchwała nr: 262/XI/2015

uchwała nr 262/XI/2015

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec. Część 2

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 2015 poz. 9584 z dnia

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij