W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne GGG-07/01

Wersja strony w formacie XML

Odszkodowanie za działki przeznaczone pod drogi gminne

Karta Informacyjna

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 

 • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
 • Zastępca Naczelnika Wydziału: Anna Moszyńska
 • Emilia Stefańska

 

PROCEDURA wypłaty odszkodowania przysługującego zg z art 98 ugn

Miejsce załatwienia sprawy

nr telefonu

 • składanie dokumentów- kancelaria urzędu Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,05-500 Piaseczno
 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy- pok. 47 ( I piętro), tel. 22 70 17 553

Godziny urzędowania

godziny pracy UMiG Piaseczno

Podstawa prawna

-       art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r.  poz. 65 ze zm.).

-       kodeks cywilny

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wypłacenie odszkodowania podpisany przez wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem działek, za które ma być wypłacone odszkodowanie; z propozycją wysokości odszkodowania oraz przywołaniem numeru i daty decyzji podziałowej.

Warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest ostateczna decyzja podziałowa.

 • pełnomocnictwo( jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę)

Termin realizacji

 • nieokreślony w ustawie
 • odpowiedź na pismo w ramach prowadzonych negocjacji cywilnoprawnych zwyczajowo następuje w terminie 1-2 miesięcy od daty wpływu pisma do urzędu

Wysokość opłaty

 • brak opłaty od złożenia wniosku
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu , wypisu lub kopii - 17zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatne w kasie Urzędu Miasta i  Gminy Piaseczno bądź na konto Gminy Piaseczno

Forma realizacji sprawy

sprawa kończy się podpisaniem przez Gminę i wnioskodawcę ugody cywilnoprawnej w sprawie ustalenia wysokości i terminu wypłaty odszkodowania, a gdy negocjacje z Gminą zakończą się wynikiem negatywnym- sprawę kończy decyzja administracyjna wydana przez Starostę ( pierwszej instancji w administracyjnym toku postępowania ) albo Wojewodę ( w drugiej instancji).

PROCEDURA

 1. Działki drogowe, za które przysługuje odszkodowanie, wyszczególnione są w decyzji zatwierdzającej podział pod względem numeracji i powierzchni oraz przeznaczenia. Dla działek drogowych, które z mocy prawa przejdą na własność Gminy, na wniosek Gminy zakładana jest nowa księga wieczysta bądź działki te przyłączane są do księgi wieczystej już istniejącej,dla której w dziale II wpisana jest Gmina
 2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku, rozpoczynają się cywilno prawne negocjacje prowadzące do ustalenia wysokości odszkodowania. Burmistrz ustosunkowuje się do każdej pisemnej propozycji złożonej przez Wnioskodawcę, a wydział prowadzący sprawę przekazuje stanowisko Burmistrza pisemnie zainteresowanym stronom (za pośrednictwem poczty, również drogą elektroniczną na wyraźne żądanie strony). 
 3. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie wartości działek drogowych położonych na danym obszarze, bez konieczności wykonywania operatu szacunkowego. Z chwilą ustalenia wysokości odszkodowania przez obie strony (Wnioskodawca-Gmina) sporządzona jest ugoda zawierająca wynik negocjacji, wysokość odszkodowania i warunki jego zapłaty (ze wskazaniem rachunku bankowego, na który będzie wypłacone odszkodowanie). Po wylegitymowaniu przez pracownika z dowodu osobistego właścicieli, podpisują wszystkie egzemplarze ugody, czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 4. podpisana ugoda zwykle przesyłana jest pocztą do właścicieli, ale może być również odebrana osobiście - za osobistym  potwierdzeniem odbioru właścicieli

 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy strony nie ustalą wspólnie wysokości odszkodowania tj. gdy negocjacje zakończą się wynikiem negatywnym - zainteresowany ma prawo złożyć wniosek o ustalenie tego odszkodowania do Starosty Piaseczyńskiego z siedzibą w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Wzór wniosku

nie obowiązuje, wniosek powinien jednak zawierać elementy , o których mowa powyżej

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane