W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykup nieruchomości

Wersja strony w formacie XML

Wykup nieruchomości przez Gminę Piaseczno

Karta Informacyjna

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

 • Naczelnik Wydziału: Iwona Zielińska - Woszczyk
 • Zastępca Naczelnika: Anna Moszyńska
 • Emilia Stefańska

PROCEDURA wykupu nieruchomości przez Gminę Piaseczno

Miejsce załatwienia sprawy
nr telefonu

 • składanie dokumentów- kancelaria urzędu Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,05-500 Piaseczno
 • informacja o przebiegu załatwianej sprawy- pok. 47 ( I piętro), tel. 22 70 17 553

Godziny urzędowania

godziny pracy UMiG Piaseczno

Podstawa prawna

Ustawa o samorządzie gminnym

kodeks cywilny

wymagane dokumenty

 • wniosek o wykup przez Gminę nieruchomości podpisany przez wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem księgi wieczystej oraz  działek,które mają stanowić przedmiot umowy; z propozycją wysokości ceny wykupu

Negocjacje są prowadzone wówczas, gdy dotyczą wszystkich udziałów w danej nieruchomości

 • pełnomocnictwo( jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę)

Termin realizacji

 • nieokreślony w ustawie
 • odpowiedź na pismo w ramach prowadzonych negocjacji cywilnoprawnych zwyczajowo następuje w terminie 1-2 miesięcy od daty wpływu pisma do urzędu

wysokość opłaty

 • brak opłaty od złożenia wniosku
 • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu , wypisu lub kopii - 17zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatne w kasie Urzędu Miasta i  Gminy Piaseczno bądź na konto Gminy Piaseczno

Forma realizacji sprawy

sprawa kończy się podpisaniem przez Gminę i wnioskodawcę protokołu uzgodnień, a następnie na jego podstawie- notarialnej umowy cywilnoprawnej

PROCEDURA

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku rozpoczynają się ewentualne negocjacje prowadzące do ustalenia ceny sprzedaży. Burmistrz ustosunkowuje się do każdej propozycji złożonej przez Wnioskodawcę  a wydział prowadzący sprawę przekazuje stanowisko Burmistrza pisemnie zainteresowanym stronom (za pośrednictwem poczty).  Cena sprzedaży ustalana jest w drodze negocjacji, w oparciu o operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie gminy.  Po uzgodnieniu warunków wykupu przez gminę nieruchomości konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały wyrażającej zgodę na taką transakcję. Z chwilą ustalenia wszystkich warunków przez obie strony (Wnioskodawca-Gmina) sporządzony jest protokół uzgodnień, zawierający wynik negocjacji, cenę sprzedaży i warunki jego zapłaty, na podstawie którego kancelaria notarialna przygotowuje umowę notarialną sprzedaży. Do umowy konieczny jest wypis ( w niektórych przypadkach także wyrys) z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Czajewicza 20. Inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne będą uzupełniane w trakcie przygotowywania umowy przez notariusza.

tryb odwoławczy

nie przysługuje

wzór wniosku

nie obowiązuje, wniosek powinien jednak zawierać elementy , o których mowa powyżej

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane