W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym

Karta Informacyjna

Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych, określającą
w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym

1. Wydział odpowiedzialny
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

Szczegółowe informacje:
Ewa Trzcińska, Beata Radomska
Parter, pok. nr 19
Telefon (22) 70-17-517

2. Sposób złożenia wniosku

W kancelarii należy złożyć wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno- lokalowych dla lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

Na podstawie złożonego wniosku osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno przeprowadzają wizję lokalną w lokalu w celu weryfikacji warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Z przeprowadzonych czynności sporządzany zostanie protokół, zawierający ustalenia
w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w klubie dziecięcym.

Do wniosku należy dołączyć:

 

 • kserokopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego
  w terminie nie wniósł sprzeciwu,
 • opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości
  (w m²) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,
 • kserokopię decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.

W trakcie wizji lokalnej przedsiębiorca przedkłada do wglądu następujące dokumenty:

 • kserokopię badania bakteriologicznego wody,
 • kserokopię protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu
      wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje),
 • kserokopię protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji
      grawitacyjnej,
 • kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności
      i żywienia,
 • kserokopię umowy na wywóz śmieci,

 

 

3. Opłaty

Nie podlega opłacie.

4. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów w ciągu 30 dni wydana zostanie opinia sanitarna dla klubu dziecięcego. Opinia zostanie przesłana na adres wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub można ją odebrać osobiście w pokoju nr 19.

5. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 326);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 256 ze zm.)

 

Notatki
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno jest czynny:
poniedziałek-piątek- w godzinach 8.00-16.00

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane