W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9802 artykuły
Zamówienie na : Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych
Zamówienie na Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 77/2024
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia
Znak sprawy : OŚR.6220.2.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie, o o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/6, 3/7, 4/15, 4/16, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno[koniec][/ukryj]   Piaseczno, dn. 19.07.2024OŚR.6220.2.2023.MF O b w i e s z c z e n i e Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/6, 3/7, 4/15, 4/16, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno.  Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 31.08.2024 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.   Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2.        aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Obwieszczenie w sprawie OŚR.6331.12.2022.AP dot. wezwania do udokumentowania szkód

OŚR.6331.12.2022.AP                                                                                                         Piaseczno, dnia 18.07.2024 r.                                                                                                  Wg. odrębnego rozdzielnika W e z w a n i e Na podstawie art. 234 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r....

Obwieszczenie w sprawie OŚR.6331.12.2022.AP dot. wezwania do złożenia wyjaśnień

OŚR.6331.12.2022.AP                                                                                                                                                                  Piaseczno, dnia 18.07.2024 r.   Wg. odrębnego rozdzielnika     W e z w a n i e   Na podstawie art. 234 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z...

Znak sprawy : UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Znak sprawy UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Rodzaj dokumentu uzgodnienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2024.07.18 UiA.6733.7.2024.ŁM OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 977 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 27.06.2024 r., L.dz. PP.51755.2024/UA:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno,Działające przez pełnomocnika:Krzysztofa Wójcikaul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków został wysłany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, które dokunują uzgodnień i opinii przedmiotowej decyzji zgodnie z przepisami dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi i przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach Kuleszówka, Antoninów i Mieszkowo oraz częściowo w miejscowościach Wola Gołkowska, Karolin, Głosków i Wólka Pracka w gminie Piaseczno. Inwestycja będzie prowadzona w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych tj.: WÓLKA PRACKA 162;KAROLIN PGR 1/1, 2/7, 3;MIESZKOWO 41/7, 42, 78/2, 78/3, 78/30, 78/31, 81/1, 83/1, 85/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 90/9, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 92/2, 103/3, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 106/11, 106/12, 116/21, 116/23, 119/2, 121/1, 123, 130, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 127/13, 127/15, 128/3;GŁOSKÓW PGR 14, 17, 19/4, 21/7, 21/57, 21/60, 21/61;KULESZÓWKA 2/16, 4/5, 5/15, 6/1, 6/6, 6/12, 7/2, 10/3, 14/3, 14/11, 14/12, 16/25, 16/44, 16/73, 17/3, 25, 26/1, 27/8, 27/14, 27/15. UWAGA: W związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), informuje strony postępowania administracyjnego, że informacje o dalszych czynnościach w przedmiotowym postępowaniu będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakładce „obwieszczenia architektoniczne” w formie publicznego obwieszczenia. Wszystkie strony niniejszego postępowania proszone są o czynny udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. POUCZENIE: Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz735), organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.
Znak sprawy : OŚR.6220.7.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.7.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie, o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu zbierania odpadów w Piasecznie przy ul. Towarowej na działce ewidencyjnej nr 4/4.[koniec][/ukryj]                                                                                Piaseczno, dn.  17.07.2024 r.    OŚR.6220.7.2024.MF O b w i e s z c z e n i e  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na realizacji punktu zbierania odpadów w Piasecznie przy ul. Towarowej na działce ewidencyjnej nr 4/4. Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 31.10.2024 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.   Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.             Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2.             aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Zamówienie na : Remont pomieszczeń budynku OSP zlokalizowanego w miejscowości Grochowa przy ulicy Zbigniewa Pawlaka 26 realizowany w ramach zadania pn. ,,Remont garażu i szatni w OSP Grochowa”
Zamówienie na Remont pomieszczeń budynku OSP zlokalizowanego w miejscowości Grochowa przy ulicy Zbigniewa Pawlaka 26 realizowany w ramach zadania pn. ,,Remont garażu i szatni w OSP Grochowa”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy INW.7021.1.2024.LR.251
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inw@piaseczno.eu z tytułem maila: „Remont pomieszczeń OSP Grochowa”
uchwała nr : 68/VI/2024
uchwała nr 68/VI/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno - Zalesie Dolne dla obszarów działek nr ew. 49/4 i 46 obręb 65.
Znak sprawy : UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Znak sprawy UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2024.07.12 UiA.6733.7.2024.ŁM                                                                       OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 977 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 27.06.2024 r., L.dz. PP.51755.2024/UA:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno,Działające przez pełnomocnika:Krzysztofa Wójcikaul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi i przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach Kuleszówka, Antoninów i Mieszkowo oraz częściowo w miejscowościach Wola Gołkowska, Karolin, Głosków i Wólka Pracka w gminie Piaseczno.Inwestycja będzie prowadzona w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych tj.: WÓLKA PRACKA   162;KAROLIN PGR        1/1, 2/7, 3;MIESZKOWO          41/7, 42, 78/2, 78/3, 78/30, 78/31, 81/1, 83/1, 85/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 90/9, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 92/2, 103/3, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 106/11, 106/12, 116/21, 116/23, 119/2, 121/1, 123, 130, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 127/13, 127/15, 128/3;GŁOSKÓW PGR     14, 17, 19/4, 21/7, 21/57, 21/60, 21/61;KULESZÓWKA      2/16, 4/5, 5/15, 6/1, 6/6, 6/12, 7/2, 10/3, 14/3, 14/11, 14/12, 16/25, 16/44, 16/73, 17/3, 25, 26/1, 27/8, 27/14, 27/15. UWAGA:W związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), informuje strony postępowania administracyjnego, że informacje o dalszych czynnościach w przedmiotowym postępowaniu będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakładce „obwieszczenia architektoniczne” w formie publicznego obwieszczenia.Wszystkie strony niniejszego postępowania proszone są o czynny udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.POUCZENIE:Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz735), organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.                                                                            
Znak sprawy : OŚR.6220.6.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.6.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków jednorodzinnych z budynkiem usługowym w miejscowości Kuleszówka, gm. Piaseczno.[koniec][/ukryj] Piaseczno, dn. 09.07.2024 r.OŚR.6220.6.2023.MF POSTANOWIENIENa podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Kurszewskiego - pełnomocnika firmy Polskie Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej 19, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków jednorodzinnych z budynkiem usługowym w miejscowości Kuleszówka, gm. Piaseczno.postanawiam:zawiesić postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków jednorodzinnych z budynkiem usługowym w miejscowości Kuleszówka, gm. Piaseczno do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.UzasadnieniePan Dawid Kurszewski - pełnomocnika firmy Polskie Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków jednorodzinnych z budynkiem usługowym w miejscowości Kuleszówka, gm. Piaseczno.Po wnikliwym przeanalizowaniu rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia oraz jego usytuowania, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia i zawartych w niej założeń realizacyjnych oraz na podstawie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 08.03.2024 r. znak WOOŚ.-I.4220.1488.2023.MKA.2 (wyrażającego opinię, że dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) stwierdzono, że w przedmiotowej sprawie zachodzą szczególne przesłanki wymienione w art. 63 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko kwalifikujące realizację planowanej inwestycji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Biorąc pod uwagę ww. uwarunkowania,  brak możliwości oceny ewentualnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko i zasięgu jego oddziaływania, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno wydał postanowienie z dnia 22.03.2024 r. znak OŚR.6220.6.2023.MF nakładające na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z zakresem raportu.Zgodnie z art. 63 ust. 5  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) po wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.Wobec powyższego należało postanowić jak w sentencji. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.  Otrzymują:1.        p. Dawid Kurszewski- pełnomocnik inwestora2.     Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:-      tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno-      strona internetowa Urzędu3.        aa 
Znak sprawy : OŚR.6220.4.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.4.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej 1A KB na działce o nr ewid. 161/6 obręb: 0005 Bobrowiec gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.[koniec][/ukryj]   Piaseczno, dn. 10.07.2024 r.OŚR.6220.4.2024.MF O b w i e s z c z e n i e o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej 1A KB na działce o nr ewid. 161/6 obręb: 0005 Bobrowiec gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie wszczęte na wniosek Pana Michała Śmiałkowskiego – pełnomocnika PWiK w Piasecznie Sp. z o.o. zostało zakończone.Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A pokój 104, gdzie przed wydaniem decyzji można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia. Otrzymują:1.        p. Michał Śmiałkowski2.        Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:- stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno          - aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Zamówienie na : Usługa cateringowa, polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu gorących dwudaniowych obiadów z napojem, dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18 będącego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
Zamówienie na Usługa cateringowa, polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu gorących dwudaniowych obiadów z napojem, dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w Piasecznie przy ul. Szkolnej 18 będącego w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 76/2024
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia
Zamówienie na : Rozbiórka komina - ul. Nefrytowa 14 w Piasecznie
Zamówienie na Rozbiórka komina - ul. Nefrytowa 14 w Piasecznie
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy INW.6741.2.2024.MS.244
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert e-mail: inw@piaseczno.eu z tytułem maila: „Rozbiórka komina - ul. Nefrytowa 14 w Piasecznie”
Zamówienie na : Termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 45 w ramach zadania “Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno”
Zamówienie na Termomodernizacja budynku przy ul. Leśnej 45 w ramach zadania “Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy spr. 78/2024
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.352.2024

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, przepustów pod zjazdami, przebudowę urządzeń wodnych, tj. rowów przydrożnych, likwidację urządzeń wodnych (przepustów pod zjazdami i rowów przydrożnych)...

Interpelacja w sprawie : przeglądów/konserwacji placów zabaw, urządzeń do ćwiczeń i boisk w Józefosławiu
Interpelacja w sprawie przeglądów/konserwacji placów zabaw, urządzeń do ćwiczeń i boisk w Józefosławiu
Tożsamość radnego Katarzyna Krzyszkowska-Sut
Interpelacja w sprawie : zanieczyszczeń składowanych przy ul. Julianowskiej
Interpelacja w sprawie zanieczyszczeń składowanych przy ul. Julianowskiej
Tożsamość radnego Maciej Dłużniewski