W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 7134 artykuły
Zamówienie na: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Złotokłosie.
Zamówienie na Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Złotokłosie.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy Spr. 1/2022
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Skrzynka podawcza Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.8.1.2021.AA - przystąpienie do sporz. proj. MPZP Pilawa
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.8.1.2021.AA - przystąpienie do sporz. proj. MPZP Pilawa
Znak pisma UiA.6721.8.1.2021.AA
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis 12 stycznia 2022 r. UiA.6721.8.1.2021.AA OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 910/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa, obejmującego teren wsi Pilawa oraz dz. ew. nr 241/2,  241/3, 241/4, 241/5, 241/6 i 241/13 obręb Chojnów (położone pomiędzy ul.Lipową a ul.Klonową). Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy – w tym z granicą obszaru objętego planem – zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie: · w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;· na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu Wnioski należy składać w terminie do 11 lutego 2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.   z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNaczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.56.1.2015.MKR - wyłożenie do pub. wglądu MPZP Jazgarzew i Wólka Pęch.
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.56.1.2015.MKR - wyłożenie do pub. wglądu MPZP Jazgarzew i Wólka Pęch.
Znak pisma UiA.6721.56.1.2015.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 2022-01-05 UiA.6721.56.1.2015.MKR      OBWIESZCZENIEw sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I   Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.) oraz Uchwały Nr 160/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015  r. w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR, zmienionej Uchwałą Nr 863/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2021 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap I w dniach od 24 stycznia 2022 r. do 23 lutego 2022 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 10.00 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 551. Materiały w podanym terminie konsultacji społecznych zostaną udostępnione na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w obwieszczeniach architektonicznych jako załączniki do obwieszczenia.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 18.30 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu 22 70 17 551 do dnia 11 lutego 2022 r.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 2) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2022 r.Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.                                                           Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno                                                       mgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNaczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.49.1.2016.PK - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP Piaseczno/Żabieniec
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.49.1.2016.PK - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP Piaseczno/Żabieniec
Znak pisma UiA.6721.49.1.2016.PK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 2022-01-12 UiA.6721.49.1.2016.PK O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r.)   Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 819/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 stycznia 2022 r. do 18 lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym (minimum 24 godziny przed) telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22-70-17-552 lub infolinii Wydz. UiA 22-70-17-551. Materiały w podanym terminie konsultacji społecznych zostaną udostępnione na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/ , w obwieszczeniach architektonicznych jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 lutego 2022 r. od godz. 13:00 do 16:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu infolinii Wydz. UiA 22-70-17-551 do dnia 26 stycznia 2022 r.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi. Uwagi do wyłożonego projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać:1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie kod 05-500;3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2022 r.Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNaczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Zamówienie na: „Odbiór odpadów z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno wraz z ich transportem do stacji przeładunkowej.”
Zamówienie na „Odbiór odpadów z wybranych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno wraz z ich transportem do stacji przeładunkowej.”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy spr.3/2022
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Skrzynka podawcza Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na platformie e-PUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP
Znak sprawy: Obwieszczenia UiA.6721.83.2.2010.MKR - wyłożenie MPZP Runów
Znak sprawy Obwieszczenia UiA.6721.83.2.2010.MKR - wyłożenie MPZP Runów
Znak pisma UiA.6721.83.2.2010.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 2022-01-04 UiA.6721.83.2.2010.MKR OBWIESZCZENIEw sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – etap II    Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.) oraz uchwały nr 1516/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033, z wyłączeniem obszaru ograniczonego północną linią rozgraniczającą ul. Dobrej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Solidarności, linią przebiegającą w odległości 300 m od linii rozgraniczającej ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr ew. 400, zmienionej uchwałą nr 1537/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – etap II w dniach od 3 lutego 2022 r. do 6 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 10.00 do 14.00 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 22 70 17 551. Materiały w podanym terminie konsultacji społecznych zostaną udostępnione na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w obwieszczeniach architektonicznych jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w  dniu  16 lutego 2022 r.  w godzinach: od 16.30 do 18.30 z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Osoby chcące wziąć udział w dyskusji publicznej proszone są o wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu 22 70 17 551 do dnia 11 lutego 2021 r.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać uwagi.Uwagi do wyłożonego  projektu  planu  należy składać na piśmie:1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 2) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2022 r.Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/,  w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.11.1.2021.AZi - przystąpienie do zmiany uchwały krajobrazowej
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.11.1.2021.AZi - przystąpienie do zmiany uchwały krajobrazowej
Znak pisma UiA.6721.11.1.2021.AZi
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 2021-12-30 UiA.6721.11.1.2021.AZi   OBWIESZCZENIEo podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie  Uchwały Nr 912/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 128/VII/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad  i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno, zwanej uchwałą krajobrazową.    Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r. poz.741 ze zm.) informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały  Nr 912/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 128/VII/2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad  i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno.Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem http://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do obwieszczenia. Wnioski do zmiany uchwały mogą być składane na piśmie:· w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;· pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESPWnioski należy składać w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku.Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.   z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno                                                                mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia                                                                                                     NACZELNIK Wydziału Urbanistyki i Architektury
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR - przystąpienie do MPZP Żabieniec
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR - przystąpienie do MPZP Żabieniec
Znak pisma UiA.6721.7.1.2021.MKR
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis 2021-12-28 UiA.6721.7.1.2021.MKR   OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 763/XXXVI/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US, obejmującego działkę nr ew. 340 oraz od strony północno-wschodniej fragment działki nr ew. 331/2 w obrębie 0044, Żabieniec.  Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem http://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do obwieszczenia.Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane na piśmie: •    w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5; •    pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESPWnioski należy składać w terminie do 11 lutego 2022 r.  do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.    z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia             NACZELNIKWydziału Urbanistyki i Architektury
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.10.1.2021.MKR - przystąpienie do MPZP Siedliska
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.10.1.2021.MKR - przystąpienie do MPZP Siedliska
Znak pisma UiA.6721.10.1.2021.MKR
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis 2022-01-03 UiA.6721.10.1.2021.MKR OBWIESZCZENIEo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021, poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021, poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 914/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska, rozpoczynając tzw. procedurę naprawczą, w celu dostosowania planów miejscowych do obowiązujących obecnie przepisów, a także ujednolicenia zasad zagospodarowania terenów w obrębie jednej wsi.  Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem http://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do obwieszczenia.Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane na piśmie: •    w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5; •    pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;•    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESPWnioski należy składać w terminie do 11 lutego 2022 r.  do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.  z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia        NACZELNKWydziału Urbanistyki i Architektury