Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno.

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie wraz z wymaganym załącznikiem złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.
Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą generatora. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.

Najważniejsze terminy:

Termin składania ofert: do 5 stycznia 2023 r. do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty wraz z wymaganym załącznikiem: do 9 stycznia 2023 r. do godz. 15:00
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.Załączniki:

Ogłoszenie konkursu
Zarządzenie Burmistrza
Ogłoszenie konkursu- wersja do druku
Wyniki konkursu