link do postępowania - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4247c1e-7e25-11ee-9aa3-96d3b4440790Załączniki:

Pismo dot. awarii systemu e-Zamówienia- otwarcie ofert