Od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru odpadów od swoich mieszkańców przejęła gmina Piaseczno. Odpady posegregowane oraz komunalne odbierane są według harmonogramu.

Dodatkowo Gmina umożliwia swoim mieszkańcom oddanie następujących odpadów:

1. Przeterminowane leki należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach
2. Zużyte baterie należy przekazywać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury lub szkół
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do unieszkodliwienia firmie, zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej harmonogramem odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do Przedsiębiorstwa Usług komunalnych SITA Piaseczno przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie. Ponadto sklep/hurtownia ma obowiązek przyjąć od klienta stary sprzęt w chwili, gdy ten dokona u niego zakupu nowego urządzenia tego samego typu. Klient powinien taki sprzęt dostarczyć do miejsca zakupu (sklepu/hurtowni).
4. Odbiór i utylizacja azbestu - należy złożyć wniosek zamieszczony na stronie internetowej lub dostępny w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
5. Zużyte strzykawki i inne odpady medyczne należy zbierać w specjalnych workach lub pojemnikach, a następnie zgłosić do Gminy pod nr tel. 22 736 29 88 i odpady te zostaną odebrane przez specjalistyczną firmę.