Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się w dniu 19 lutego bieżącego roku, natomiast rekrutacja do klas pierwszych do szkół podstawowych rozpoczęła się w dniu 12 lutego bieżącego roku.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Szczegółowe informacje tj.: harmonogram, zasady oraz kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji zostały zamieszczone na stronie Piaseczno Portal Oświatowy z zakładce Rekrutacje 2018/2019 www.oswiata.piaseczno.euDOKUMENTY:

1. Zarządzenie OŚ.0050.14.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2018/2019.Załączniki:

Zarządzenie OŚ.0050.14.2018