Sołtys: Piotr Kowalczyk
tel. 502 164 541
e-mail: piotr.kowalczyk64@wp.pl