Komisja polityki gospodarczej:

Kostyrka Anna
Krzyżewska Hanna
Marciniak Adam
Mościcki Jerzy
Mucha Zbigniew
Rosa Michał
Rosłon Antoni
Widz Robert - przewodniczący
Wierzchowski Józef
Woźniak Magdalena
Wypych Katarzyna

Komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego:

Cieślak Krzysztof
Czajkowska Agnieszka
Kamiński Łukasz - przewodniczący
Krzyszkowska–Sut Katarzyna
Krzyżewska Hanna
Łuczak Jacek
Mizerski Andrzej
Mościcki Jerzy
Obłoza Piotr
Rosłon Antoni
Widz Robert

Komisja oświaty i kultury:

Czajkowska Agnieszka
Krzyszkowska-Sut Katarzyna
Łuczak Jacek
Maicki Artur
Mierzwa Michał
Mizerski Andrzej
Mucha Zbigniew
Rosa Michał
Wierzchowski Józef
Wypych Katarzyna - przewodnicząca

.

Komisja promocji:

Kamiński Łukasz
Krzyszkowska-Sut Katarzyna - przewodnicząca
Widz Robert
Woźniak Magdalena

 

 

 


.

Komisja prawa, handlu i porządku publicznego:

Cieślak Krzysztof
Czajkowska Agnieszka
Kostyrka Anna
Marciniak Adam - przewodniczący
Mierzwa Michał
Mucha Zbigniew
Wypych Katarzyna

Wójcik Ewelina

.

Komisja sportu:

Kamiński Łukasz
Kłos Dorota
Maicki Artur przewodniczący
Mizerski Andrzej
Obłoza Piotr

Wójcik Ewelina.

Komisja rewizyjna (doraźna):

Maicki Artur
Marciniak Adam
Mierzwa Michał
Mościcki Jerzy - przewodniczący
Rosłon Antoni
Wierzchowski Józef
Wójcik Ewelina
.

Komisja zdrowia i opieki społecznej:

Kłos Dorota - przewodnicząca
Kostyrka Anna
Rosa Michał
Wierzchowski Józef
Wójcik Ewelina


.

Komisja finansów i inwestycji:

Cieślak Krzysztof
Kłos Dorota
Krzyżewska Hanna
Łuczak Jacek
Maicki Artur
Marciniak Adam
Mierzwa Michał
Mościcki Jerzy
Obłoza Piotr
Rosłon Antoni - przewodniczący
Woźniak Magdalena

 

 

 

 

 .

Komisja inwentaryzacyjna (doraźna):

Cieślak Krzysztof - przewodniczący
Kostyrka Anna
Krzyżewska Hanna
Mizerski Andrzej
Rosa Michał
Widz Robert

 

 

.

Komisja Statutowa:

Kamiński Łukasz
Kostyrka Anna – przewodnicząca
Marciniak Adam
Obłoza Piotr
Rosłon Antoni
Widz Robert
Wierzchowski Józef
Wypych Katarzyna

.