Komisja polityki gospodarczej:

1. Kamiński Łukasz
2. Maicki Artur
3. Marcniak Adam
4. Mierzwa Michał
5. Morawska Joanna
6. Ołdakowski Wojciech
7. Widz Robert - Przewodniczący
8. Woźniak Magdalena
9. Wypych Katarzyna


Komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego:

1. Czajkowska Agnieszka
2. Górzyńska Izabella
3. Kamiński Łukasz
4. Krzyszkowska-Sut Katarzyna
5. Obłoza Piotr
6. Urbańska Ewa - Przewodnicząca
7. Widz Robert
8. Wójcik Ewelina


Komisja oświaty i kultury:

1. Kłos Dorota
2. Krzyszkowska-Sut Katarzyna
3. Mirosław Renata
4. Morawska Joanna
5. Poncyljusz Paweł
6. Rosa Michał
7. Sędziak Piotr
8. Walczak Beata - Przewodnicząca
9. Woźniak Magdalena
10. Wypych Katarzyna.

Komisja promocji:

1. Kamiński Łukasz
2. Krzyszkowska-Sut Katarzyna - Przewodnicząca
3. Mirosław Renata
4. Poncyljusz Paweł
5. Walczak Beata

 

 


.

Komisja prawa, handlu i porządku publicznego:

1. Czajkowska Agnieszka
2. Górzyńska Izabella
3. Marciniak Adam - Przewodniczący
4. Mierzwa Michał
5. Ołdakowski Wojciech
6. Rosa Michał
7. Sędziak Piotr
8. Wójcik Ewelina
9. Wypych Katarzyna

.

Komisja sportu:

1. Górzyńska Izabella
2. Maicki Artur
3. Mirosław Renata
4. Obłoza Piotr
5. Poncyljusz Paweł
6. Urbańska Ewa
7. Wójcik Ewelina - Przewodnicząca


.

Komisja rewizyjna (doraźna):

1) Kamiński Łukasz
2) Maicki Artur
3) Marciniak Adam
4) Ołdakowski Wojciech -Przewodniczący.

Komisja zdrowia i opieki społecznej:

1. Kłos Dorota - Przewodnicząca
2. Krzyżewska Hanna
3. Morawska Joanna
4. Urbańska Ewa
5. Walczak Beata.

Komisja finansów i inwestycji:

1. Kłos Dorota
2. Krzyżewska Hanna
3. Maicki Artur - Przewodniczący
4. Marciniak Adam
5. Mierzwa Michał
6. Obłoza Piotr
7. Ołdakowski Wojciech
8. Rosa Michał
9. Widz Robert
10. Woźniak Magdalena

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Czajkowska Agnieszka
2) Krzyżewska Hanna - Przewodnicząca
3) Sędziak Piotr

 

 

 

 .

Komisja inwentaryzacyjna (doraźna):

1) Krzyżewska Hanna
2) Morawska Joanna - Przewodnicząca
3) Rosa Michał

 

.

Komisja Statutowa:

1) Górzyńska Izabella - Przewodnicząca
2) Obłoza Piotr
3) Sędziak Piotr
4) Urbańska Ewa
5) Wójcik Ewelina
6) Wypych Katarzyna.