Komisja polityki gospodarczej:

1. Marciniak Adam
2. Mierzwa Michał
3. Morawska Joanna
4. Sędziak Piotr Przewodniczący
5. Wypych Katarzyna

 

Komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego:

1. Górzyńska Izabella
2. Kamiński Łukasz
3. Obłoza Piotr
4. Poncyljusz Paweł
5. Urbańska Ewa - Przewodnicząca
6. Wójcik Ewelina

 

Komisja oświaty:

1. Kłos Dorota
2. Krzyszkowska-Sut Katarzyna
3. Maicki Artur
4. Mirosław Renata
5. Morawska Joanna
6. Rosa Michał
7. Sędziak Piotr

8.Szwedzińska-Sikorska Maja

9. Walczak Beata - Przewodnicząca
10. Wypych Katarzyna

.

Komisja kultury i promocji:

1. Czajkowska Agnieszka 
2. Kamiński Łukasz
3. Krzyszkowska-Sut Katarzyna - Przewodnicząca
4. Poncyljusz Paweł
5. Szwedzińska-Sikorska Maja
6. Walczak Beata

 

 


.

Komisja prawa i bezpieczeństwa:

1. Górzyńska Izabella
2. Marciniak Adam - Przewodniczący
3. Mierzwa Michał
4. Ołdakowski Wojciech
5. Rosa Michał
6. Sędziak Piotr
7. Woźniak Magdalena
8. Wójcik Ewelina
9. Wypych Katarzyna

.

Komisja sportu:

1. Jakubowski Piotr
2. Kamiński Łukasz
3. Maicki Artur
4. Mirosław Renata
5. Obłoza Piotr
6. Ołdakowski Wojciech
7. Poncyljusz Paweł
8. Urbańska Ewa
9. Wójcik Ewelina - Przewodnicząca


.

Komisja rewizyjna:

1. Kamiński Łukasz
2. Maicki Artur
3. Marciniak Adam
4. Ołdakowski Wojciech -Przewodniczący
5. Sędziak Piotr
.

Komisja zdrowia i polityki społecznej:

1. Kłos Dorota - Przewodnicząca
2.Czajkowska Agnieszka
3. Górzyńska Izabella
4. Jakubowski Piotr
5. Krzyżewska Hanna
6. Mirosław Renata
7. Morawska Joanna
8. Szwedzińska - Sikorska Maja
9. Urbańska Ewa
10. Walczak Beata.

Komisja finansów i inwestycji:

1. Jakubowski Piotr
2. Kłos Dorota
3. Krzyszkowska-Sut Katarzyna
4. Krzyżewska Hanna
5. Maicki Artur - Przewodniczący
6. Marciniak Adam
7. Mierzwa Michał
8. Obłoza Piotr
9. Ołdakowski Wojciech
10. Rosa Michał
11. Woźniak Magdalena

 
Komisja skarg, wniosków i petycji

1. Czajkowska Agnieszka
2. Krzyżewska Hanna - Przewodnicząca
3. Szwedzińska - Sikorska Maja

 


.

Komisja inwentaryzacyjna:

1. Krzyżewska Hanna
2. Morawska Joanna - Przewodnicząca
3. Rosa Michał

 

.

Komisja statutowa:

1. Górzyńska Izabella - Przewodnicząca
2. Obłoza Piotr
3. Urbańska Ewa
4. Wójcik Ewelina
5. Wypych Katarzyna.