Komisja polityki gospodarczej:

1. Marciniak Adam
2. Mierzwa Michał
3. Mirosław Renata
4. Morawska Joanna
5. Sędziak Piotr - Przewodniczący
6. Wypych Katarzyna
7. Walczak Beata

Komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego:

1. Górzyńska Izabella
2. Kamiński Łukasz
3. Krzyszkowska-Sut Katarzyna
4. Obłoza Piotr
5. Poncyljusz Paweł
6. Urbańska Ewa - Przewodnicząca
7. Wójcik Ewelina

Komisja oświaty:

1. Kłos Dorota
2. Maicki Artur
3. Mirosław Renata
4. Morawska Joanna
5. Sędziak Piotr 
6. Szwedzińska -Sikorska Maja
7.Walczak Beata- Przewodnicząca
8.Wypych Katarzyna

.

Komisja kultury i promocji:

1. Czajkowska Agnieszka 
2. Kamiński Łukasz
3. Krzyszkowska-Sut Katarzyna - Przewodnicząca
4. Poncyljusz Paweł
5. Szwedzińska-Sikorska Maja
6.Woźniak Magdalena

 

.

Komisja prawa i bezpieczeństwa:

1. Górzyńska Izabella
2. Marciniak Adam - Przewodniczący
3. Mierzwa Michał
4. Mirosław Renata               
5.Ołdakowski Wojciech
6. Rosa Michał
7. Sędziak Piotr
8. Woźniak Magdalena
9. Wójcik Ewelina
10. Wypych Katarzyna

.

Komisja sportu:

1. Jakubowski Piotr
2. Kamiński Łukasz
3. Maicki Artur
4. Obłoza Piotr
5. Ołdakowski Wojciech
6. Poncyljusz Paweł
7. Urbańska Ewa
8. Wójcik Ewelina - Przewodnicząca.

Komisja rewizyjna:

1. Kamiński Łukasz
2. Maicki Artur
3. Marciniak Adam
4. Ołdakowski Wojciech -Przewodniczący
5. Sędziak Piotr
.

Komisja zdrowia i polityki społecznej:

1. Kłos Dorota - Przewodnicząca
2.Czajkowska Agnieszka
3. Górzyńska Izabella
4. Jakubowski Piotr
5. Krzyżewska Hanna
6. Morawska Joanna 
7. Rosa Michał
8. Szwedzińska - Sikorska Maja
9. Urbańska Ewa
10. Walczak Beata.

Komisja finansów i inwestycji:

1. Jakubowski Piotr
2. Kłos Dorota
3. Krzyszkowska-Sut Katarzyna
4. Krzyżewska Hanna
5. Maicki Artur - Przewodniczący
6. Marciniak Adam
7. Mierzwa Michał
8. Obłoza Piotr
9. Ołdakowski Wojciech
10. Rosa Michał
11. Woźniak Magdalena

 
Komisja skarg, wniosków i petycji

1. Czajkowska Agnieszka
2. Krzyżewska Hanna - Przewodnicząca
3. Szwedzińska - Sikorska Maja

.

Komisja inwentaryzacyjna:

1. Krzyżewska Hanna
2. Morawska Joanna - Przewodnicząca
3. Rosa Michał

.

Komisja statutowa:

1. Górzyńska Izabella - Przewodnicząca
2. Obłoza Piotr
3. Urbańska Ewa
4. Wójcik Ewelina
5. Wypych Katarzyna
.