Komisja polityki gospodarczej:

1. Marciniak Adam
2. Mierzwa Michał
3. Morawska Joanna
4. Sędziak Piotr - Przewodniczący
5. Wypych Katarzyna
6. Walczak Beata


Komisja ochrony środowiska i ładu przestrzennego:

1. Górzyńska Izabella
2. Kamiński Łukasz 
3. Krzyszkowska-Sut Katarzyna
4. Obłoza Piotr
5. Poncyljusz Paweł
6. Urbańska Ewa - Przewodnicząca
7. Wójcik Ewelina  
8.Woźniak Magdalena

 
Komisja oświaty:

1. Kłos Dorota
2. Maicki Artur
3. Mirosław Renata
4. Morawska Joanna
5. Sędziak Piotr 
6. Szwedzińska Maja
7.Walczak Beata- Przewodnicząca
8.Wypych Katarzyna 


Komisja kultury i promocji:

1. Czajkowska Agnieszka 
2. Kamiński Łukasz
3. Krzyszkowska-Sut Katarzyna - Przewodnicząca
5. Szwedzińska Maja
6.Woźniak Magdalena

 
Komisja prawa i bezpieczeństwa:

1. Górzyńska Izabella
2. Marciniak Adam - Przewodniczący
3. Mierzwa Michał
4. Mirosław Renata               
5.Ołdakowski Wojciech
6. Rosa Michał
7. Sędziak Piotr
8. Wójcik Ewelina
9. Wypych Katarzyna


Komisja sportu:

1. Jakubowski Piotr
2. Kamiński Łukasz
3. Maicki Artur
4. Mirosław Renata 
5. Obłoza Piotr
6. Ołdakowski Wojciech
7. Poncyljusz Paweł 
8. Urbańska Ewa
9. Wójcik Ewelina – Przewodnicząca

 
Komisja rewizyjna:

1. Kamiński Łukasz
2. Maicki Artur
3. Marciniak Adam
4. Ołdakowski Wojciech -Przewodniczący
5. Sędziak Piotr


Komisja zdrowia i polityki społecznej:

1. Kłos Dorota - Przewodnicząca
2.Czajkowska Agnieszka
3. Górzyńska Izabella
4. Jakubowski Piotr
5. Krzyżewska Hanna
6. Morawska Joanna  
7. Rosa Michał
8. Szwedzińska Maja
9. Urbańska Ewa
10. Walczak Beata


Komisja finansów i inwestycji:

1. Jakubowski Piotr
2. Kłos Dorota
3. Krzyszkowska-Sut Katarzyna
4. Krzyżewska Hanna
5. Maicki Artur - Przewodniczący
6. Marciniak Adam
7. Mierzwa Michał
8. Obłoza Piotr
9. Poncyliusz Paweł
10. Rosa Michał
11. Woźniak Magdalena

 
Komisja skarg, wniosków i petycji:

1. Czajkowska Agnieszka
2. Krzyżewska Hanna - Przewodnicząca
3. Ołdakowski Wojciech
4. Szwedzińska Maja

 
Komisja inwentaryzacyjna:

1. Krzyżewska Hanna
2. Morawska Joanna - Przewodnicząca
3. Rosa Michał


Komisja statutowa:

1. Górzyńska Izabella - Przewodnicząca
2. Obłoza Piotr
3. Urbańska Ewa
4. Wójcik Ewelina
5. Wypych Katarzyna