a:52:{s:4:"name";s:54:"Zaświadczenie o przedmiocie opodatkowania, (FN-05/01)";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:16:"Krzysztof Bernat";s:11:"createdDate";s:10:"2012-01-13";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:3495:"

Karta Informacyjna

zaświadczenie o przedmiocie opodatkowania

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedmiocie opodatkowania

1. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział Finansowy
Parter, pok. nr 10,11,25.
Telefon 22 70 17 510, 22 70 17 511 (pok. nr 10), 22 70 17 508, 22 70 17 512, (pok. nr 11), 22 70 17 658, 22 70 17 659 ( pok. nr 25 ), 22 70 17 521 (pok. nr 20).

- podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne - pok. nr 75.

2. Wymagane dokumenty.

W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie zaświadczenia (wnioski dostępne w Kancelarii Urzędu lub tutaj). Wniosek powinien zawierać adres zamieszkania, Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), telefon. Przy odbiorze niezbędny jest dowód osobisty lub pełnomocnictwo (w przypadku osób prawnych).

3. Opłata skarbowa.

- opłata skarbowa od zaświadczenia o przedmiocie opodatkowania – 17,00 zł,
- zaświadczenia do spraw socjalnych, stypendialnych, emerytalnych i alimentacyjnych nie podlegają opłacie skarbowej.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226.

4. Sposób załatwienia sprawy.

Wydanie zaświadczenia.

5. Czas oczekiwania.

Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

6. Doręczenie zaświadczenia.

- osobiście w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy pok. nr 10, 11, 25.
- na wniosek zaświadczenie zostanie przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7. Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu zaświadczeń.
- art. 306a – 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374 z późn. zm.).

8. Tryb odwoławczy:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie i składa się w Biurze Obsługi Interesanta.

Notatki

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna w godzinach:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 8.00-16.00

 

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:19:"2020-10-20 11:10:52";s:8:"editDate";s:19:"2020-10-20 11:10:52";s:6:"editBy";s:2:"64";s:10:"editorName";s:9:"Patrycja ";s:13:"editorSurname";s:7:"Perucka";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:18:"publicInformations";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:31:"Urząd Miasta i Gminy Piaseczno";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"petitions";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:13:"personSeeking";s:0:"";s:10:"dateFiling";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:31:"Urząd Miasta i Gminy Piaseczno";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:10:"agreements";a:15:{s:4:"item";s:0:"";s:4:"a_id";s:0:"";s:7:"subject";s:0:"";s:7:"company";s:0:"";s:5:"value";s:0:"";s:8:"currency";s:2:"-1";s:7:"mode_id";s:2:"-1";s:5:"start";s:0:"";s:9:"beginning";s:0:"";s:10:"expiration";s:0:"";s:8:"no_limit";s:1:"0";s:3:"nip";s:0:"";s:2:"eu";s:1:"0";s:7:"annexes";s:0:"";s:8:"addNotes";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";N;s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}