Hanna Kułakowska-Michalak - II Zastępca Burmistrza

Nadzór nad:

  • Wydziałem Świadczeń Społecznych
  • Wydziałem Polityki Mieszkaniowej
  • Wydziałem Spraw Społecznych
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Wydziałem Oświaty
  • Centrum Usług Wspólnych

sekretariat tel. 22 70 17 588
e-mail: michalak@piaseczno.eu
Przyjmowanie interesantów: co poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne)
Osoby zapisujące się na spotkanie z II Zastępcą Burmistrza prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.