Hanna Kułakowska-Michalak

Hanna Kułakowska-Michalak - I Zastępca Burmistrza

Nadzór nad:

 • Wydziałem Świadczeń Społecznych
 • Wydziałem Polityki Mieszkaniowej
 • Wydziałem Spraw Społecznych
 • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Wydziałem Oświaty
 • Referatem Zarządzania Kryzysowego Sprawa Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej
 • Strażą Miejską
 • Samodzielnym Stanowiskiem Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
oraz jednostkami organizacyjnymi gminy:
 • Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
 • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Centrum Usług Wspólnych

sekretariat tel. 22 70 17 588
e-mail: michalak@piaseczno.eu

Przyjmowanie interesantów: co poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne). Osoby zapisujące się na spotkanie z I Zastępcą Burmistrza prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.