Hanna Kułakowska-Michalak

Hanna Kułakowska-Michalak - I Zastępca Burmistrza

Nadzór nad:

  • Wydziałem Świadczeń Społecznych
  • Wydziałem Polityki Mieszkaniowej
  • Wydziałem Spraw Społecznych
  • Samodzielnym Stanowiskiem ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Referatem Zarządzania Kryzysowego Sprawa Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej
  • Strażą Miejską
  • Samodzielnym Stanowiskiem Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
oraz jednostkami organizacyjnymi gminy:
  • Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
  • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • Centrum Usług Wspólnych

sekretariat tel. 22 70 17 588
e-mail: hanna.kulakowska-michalak@piaseczno.eu

Przyjmowanie interesantów: co poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne). Osoby zapisujące się na spotkanie z I Zastępcą Burmistrza prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.