Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9.01.2019 r
Załącznik nr 1 do zarzadzenia nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr BPI.0050.1.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9.01.2019 r