Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad 
1.  Otwarcie sesji.1.1  Odczytanie i wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.1.2  Złożenie ślubowania przez Radnego kadencji 2018 – 2023.
2.  Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 16.01.2019 r.
3.  Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4.  Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5.  Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6.  Bieżące uchwały: 
7. 
Wolne wnioski.
8Zamknięcie obrad.