Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt budżetu gminy na rok 2020
Projekt WPF na lata 2020-2036
Uchwała nr Wa.394.2019 Składu Orzekającego RIO