Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt budżetu gminy na rok 2020
Projekt WPF na lata 2020-2036
Uchwała nr Wa.394.2019 Składu Orzekającego RIO
Uchwała nr Wa.393.2019 Składu Orzekającego RIO
Uchwała Nr 428_XVIII_2019 w sprawie uchwaly budżetowej Gminy Piaseczno na 2020r
Uchwała Nr 429_XVIII_2019 w sprawie uchwalenia WPF
Uchwala nr Wa.69.2020 Składu Orzekającego RIO
Informacja o wykonaniu Budżetu i WPF Gminy Piaseczno za I półrocze 2020 r.
Uchwała Nr Wa.342.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
Informacja o wykonaniu Budżetu i WPF Gminy Piaseczno za rok 2020 r.