Informuje, że zgodnie z ustalonym harmonogramem sesja w grudniu odbędzie się

w dniu 16 grudnia o godz. 9:30, on-line; 

sesja budżetowa odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. o godz. 9:30, on-line.

Piotr Obłoza – Przewodniczący Rady Miejskiej w PiasecznieZałączniki:

HARMONOGRAM SESJI RM 2020