Obraz dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny wniosek dot. poprawy stanu chodnika wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Dostęp alternatywny: Małgorzata Tarkowska kierunkowy 22 numer telefonu 7017575.Załączniki:

Treść wniosku