Aktualny MPZP - UCHWAŁA Nr 1440/XLVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16).

ZMIANA MPZP - Piaseczno (44) - Nr uchwały 486/XX/2020 - UiA.6721.3.2020.AA

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 486/XX/2020

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.6721.3.2020.AA

Zmiana przystąpienia - Nr uchwały 966/XLVIII/2022

 

Etap I - UiA.6721.3.1.2020.AA

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]Etap II - UiA.6721.3.2.2020.AA

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]