MPZP - Bobrowiec - Nr uchwały 212/X/2015 - UiA.6721.35.2015.WK

Przystąpienie do MPZP - Bobrowiec - Nr uchwały 212/X/2015

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.6721.35.2015.WK

Zmiana przystąpienia - Nr uchwały 458/XVII/2016