MPZP - Chylice - Nr uchwały 1007/XXXV/2013 - UiA.6721.44.2013.MKRPrzystąpienie do MPZP - Chylice - Nr uchwały 1007/XXXV/2013

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Chylice - UiA.6721.44.2013.MKR

Zmiana przystąpienia do MPZP - Chylice - Nr uchwały 1146/XXXIX/2013