W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010
Znak sprawy UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010
Znak pisma UiA.ZP.6721.20.2018.PT
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.19.2018.AA wyłożenie projektów Pęchery oraz Pęchery-Łbiska PGR cz.I
Znak sprawy UiA.ZP.6721.19.2018.AA wyłożenie projektów Pęchery oraz Pęchery-Łbiska PGR cz.I
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.18.2018.WK wyłożenie projektów zmian MPZP cz.m. Piaseczno
Znak sprawy UiA.ZP.6721.18.2018.WK wyłożenie projektów zmian MPZP cz.m. Piaseczno
Znak pisma UiA.ZP.6721.18.2018.WK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.18.2018.WK   Piaseczno, 19.11.2018 r.   O B W I E S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 17 ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.17.2018.AA przedłużenie terminu składnia uwag Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo
Znak sprawy UiA.ZP.6721.17.2018.AA przedłużenie terminu składnia uwag Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.14.2018.WR wyłożenie MPZP części wsi Żabieniec
Znak sprawy UiA.ZP.6721.14.2018.WR wyłożenie MPZP części wsi Żabieniec
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.14.2018.WR                ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.16.2018.DK wyłożenie uchwały krajobrazowej
Znak sprawy UiA.ZP.6721.16.2018.DK wyłożenie uchwały krajobrazowej
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.16.2018.DK O B W I E S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.13.2018.WK wyłożenie MPZP części miasta Piaseczna (trzy plany)
Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2018.WK wyłożenie MPZP części miasta Piaseczna (trzy plany)
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis 2018-07-11 UiA.ZP.6721.13.2018.WK   O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  i projektu  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna wraz ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.11.2018.PK uchwała 1345/XLV/2018 MPZP Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza
Znak sprawy UiA.ZP.6721.11.2018.PK uchwała 1345/XLV/2018 MPZP Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza
Znak pisma UiA.ZP.6721.11.2018.PK
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.11.2018.PK O B W I E S Z C Z E N I E   Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.10.2018.PK wyłożenie MPZP działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno
Znak sprawy UiA.ZP.6721.10.2018.PK wyłożenie MPZP działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno
Znak pisma UiA.ZP.6721.10.2018.PK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.10.2018.PK   O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno       Stosownie do art. 17  pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.12.2018.WR MPZP cz. wsi Żabieniec
Znak sprawy UiA.ZP.6721.12.2018.WR MPZP cz. wsi Żabieniec
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.12 .2018.WR                                                  ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.35.2018.WR MPZP cz. wsi Głosków
Znak sprawy UiA.ZP.6721.35.2018.WR MPZP cz. wsi Głosków
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.35.2018.WR                                                   ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.8.2018.WR wyłożenie MPZP cz.wsi Kamionka - etap I
Znak sprawy UiA.ZP.6721.8.2018.WR wyłożenie MPZP cz.wsi Kamionka - etap I
Znak pisma UiA.ZP.6721.8.2018.WR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.8.2018.WR 2018-04-24  O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kamionka - etap I  Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.7.2018.AA wyłożenie MPZP cz.wsi Bogatki-cz. 1 i cz. wsi Grochowa
Znak sprawy UiA.ZP.6721.7.2018.AA wyłożenie MPZP cz.wsi Bogatki-cz. 1 i cz. wsi Grochowa
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.6.2018.WR wyłożenie MPZP obr. PGR Runów oraz cz.terenu w obr. Runów-cz. I
Znak sprawy UiA.ZP.6721.6.2018.WR wyłożenie MPZP obr. PGR Runów oraz cz.terenu w obr. Runów-cz. I
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis         UiA.ZP.6721.6.2018.WR                 ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.9.2018.PT zmiana MPZP Piaseczno 3UO z uchwały Nr 1484/XLVIII/2014
Znak sprawy UiA.ZP.6721.9.2018.PT zmiana MPZP Piaseczno 3UO z uchwały Nr 1484/XLVIII/2014
Znak pisma UiA.ZP.6721.9.2018.PT
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis  UiA.ZP.6721.9.2018.PT   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9231 z dnia 07.10.2014r.) w granicach...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.5.2018.AA zm. MPZP cz. miasta Piaseczna ul. Orężna
Znak sprawy UiA.ZP.6721.5.2018.AA zm. MPZP cz. miasta Piaseczna ul. Orężna
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia
Opis 2  marca 2018 r. UiA.ZP.6721.5.2018.AA   OGŁOSZENIE   o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.2.2018.WR ponowne wyłożenie MPZP cz. wsi Henryków Urocze etap I
Znak sprawy UiA.ZP.6721.2.2018.WR ponowne wyłożenie MPZP cz. wsi Henryków Urocze etap I
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis   ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.3.2018.PT MPZP części miasta Piaseczna
Znak sprawy UiA.ZP.6721.3.2018.PT MPZP części miasta Piaseczna
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis   UiA.ZP.6721.3.2018.PT   O B W I E S Z C Z E N I E   o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r.)...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.4.2018.WK MPZP części miasta Piaseczna
Znak sprawy UiA.ZP.6721.4.2018.WK MPZP części miasta Piaseczna
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis   UiA.ZP.6721.4.2018.WK   O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu   do  sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna.     Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.34.2017.WK przystąpienie MPZP miasto Piaseczno (3 plany)
Znak sprawy UiA.ZP.6721.34.2017.WK przystąpienie MPZP miasto Piaseczno (3 plany)
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis   UiA.ZP.6721.34.2017.WK   O G Ł O S Z E N I E   o przystąpieniu   do  sporządzenia zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego.    Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U....
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.1.2018.WR zatwierdzenie MPZP części wsi Chylice
Znak sprawy UiA.ZP.6721.1.2018.WR zatwierdzenie MPZP części wsi Chylice
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia
Opis   UiA.ZP.6721.1.2018.WR      ...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.32.2017.PK MPZP działka 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno
Znak sprawy UiA.ZP.6721.32.2017.PK MPZP działka 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.32.2017.PK   O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru działki o nr ew. 14/12 obręb 11 miasta Piaseczno.       Stosownie do art. 17  pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.33.2017.PK MPZP ul. Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza, Wojska Polskiego
Znak sprawy UiA.ZP.6721.33.2017.PK MPZP ul. Nadarzyńska, Czajewicza, Sienkiewicza, Wojska Polskiego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.33.2017.PK   O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.30.2017.WR MPZP części wsi Chylice
Znak sprawy UiA.ZP.6721.30.2017.WR MPZP części wsi Chylice
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.30.2017.WR OBWIESZCZENIE   w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice   Stosownie do art. 17  pkt  9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.31.2017.WR MPZP Głosków część I
Znak sprawy UiA.ZP.6721.31.2017.WR MPZP Głosków część I
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.ZP.6721.31.2017.WR OBWIESZCZENIE   w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków - część I podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu...