W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia na budowę ARB.6740.809.2023.GM
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia na budowę ARB.6740.809.2023.GM
Znak pisma ARB.6740.809.2023.GM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych, odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych komór pomiarowych oraz sieci kabli energetycznych w ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego, w ul. Janusz Kusocińskiego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego...
Znak sprawy: OŚR.6220.12.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.12.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji uzdatniania wody „Energetyczna” w rejonie ul. Energetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piasecznie, gmina Piaseczno
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.640.2023.AD
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.640.2023.AD
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.640.2023.AD
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27 grudnia 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.4210.729.2019.AZ na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących...
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna OŚR.6220.5.2023.AMG/7
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna OŚR.6220.5.2023.AMG/7
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna OŚR.6220.4.2023.AMG/7
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna OŚR.6220.4.2023.AMG/7
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy: Zawiadomienie Wójta Gm.Lesznowola RSR.6220.15.2023.WD.11
Znak sprawy Zawiadomienie Wójta Gm.Lesznowola RSR.6220.15.2023.WD.11
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola
Znak sprawy: OŚR.6220.5.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.5.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie, że zostało wydane postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/5, 4/8, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno.
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.8.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o nowym terminie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach Kuleszówka, Antoninów i Mieszkowo oraz częściowo w miejscowościach Wola Gołkowska, Karolin, Głosków i Wólka Pracka w gminie Piaseczno w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Kuleszówka, Antoniów i Mieszkowo w gminie Piaseczno”.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Znak pisma WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie".
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.583.2023.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.583.2023.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.583.2023.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu, obejmującą: rozbiórkę w km 0+090 - 0+125 biegu rowu rurociągu betonowego o średnicy 300 mm i wykonanie na tym samym odcinku rowu, rurociągu zamiennego z rur przepustowych dwuściennych drenarskich...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.331.2023.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.331.2023.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.331.2023.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie przebudowy urządzeń melioracji wodnych, polegającej na zarurowaniu odcinka rowu melioracyjnego R-40/6, wyprofilowaniu i zabezpieczeniu geokratą dalszego jego odcinka oraz wykonaniu sączków zastępczych wzdłuż zarurowanego odcinka...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.156.2023.WP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.156.2023.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.156.2023.WP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie decyzją z dnia 21.11.2018 r., znak WA.RUZ.421.277.2018 RB.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.155.2023.WP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.155.2023.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.155.2023.WP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie decyzją z dnia 15.06.2018 r., znak WA.RUZ.421.121.2018 RB.
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.15.2021.AP                                                                                                                                          Piaseczno, dnia 25.10.2023 r.       O b w i e s z c z e n i e    Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
Znak sprawy: OŚR.6220.6.2023
Znak sprawy OŚR.6220.6.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie, że że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków jednorodzinnych z budynkiem usługowym w miejscowości Kuleszówka, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.487.2023.KK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.487.2023.KK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.487.2023.KK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj. rowu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej ul. Korczunkowej w Głoskowie, w granicach działek nr ewid. 173/36, 173/73 i 394 z obrębu 0010 Głosków.
Znak sprawy: o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.273.2023.KAK
Znak sprawy o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.273.2023.KAK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.273.2023.KAK
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych , tj. rowów przydrożnych wraz z przepustami, wylotów z urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe z drogi oraz rowu melioracyjnego , przebudowę urzadzeń wodnych, tj. rowu przydrożnego i urządzeń melioracyjnych, likwidację...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.503.2023.AZ
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.503.2023.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.503.2023.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 10/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. o znaku ŚRL.6341.73.2013.2014.DR na wprowadzenie ścieków deszczowych i roztopowych z układu drogowego przy Cmentarzu Komunalnym Południowym w...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.371.2023.KAK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.371.2023.KAK
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.371.2023.KAK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych - sieci drenarskiej znajdującej się na części działki o nr ew. 217/2 obręb Wola Gołkowska, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.280.2023.AD
Znak sprawy o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.280.2023.AD
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.280.2023.AD
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie, że na działce nr 10/1 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno pomiędzy działkami  o nr ew. 149/9 i 354/3 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774725 Y 7502591), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał...
Znak sprawy: o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.279.2023.AD
Znak sprawy o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.279.2023.AD
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.279.2023.AD
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie, że na działce nr 160/8 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 150/186 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774719 Y 7502598), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki.
Znak sprawy: o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD
Znak sprawy o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.278.2023.AD
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie, że na działce nr 34/52 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działki o nr ew. 34/46 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774361 Y 7502874), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki.
Znak sprawy: o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD
Znak sprawy o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.277.2023.AD
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie, że na działce nr 151/50 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działek o nr ew. 50/1 i 50/42 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774256 Y 7503013), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków do rzeki Kanał Jeziorki.
Znak sprawy: o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD
Znak sprawy o lokalizacji urządzenia wodnego WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD
Znak pisma WA.ZUZ.6.4217.276.2023.AD
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie, że na działce nr 49/1 obręb 0019 Józefosław , gm. Piaseczno obok działek o nr ew. 151/50 i 151/52 obręb 0019 Józefosław gm. Piaseczno, zlokalizowano wylot (współrzędne urządzenia wodnego w układzie PUWG2000, strefa 7: X 5774226 Y 7503062 oraz X 5774116 Y 7503264), którym stwierdzono odprowadzanie wód opadowych i roztopowych/ścieków...