W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie OŚR.6220.15.2022.PG

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.15.2022.PG
Typ sprawy Inne
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia

Piaseczno, dn. 14.11.2023 r.

OŚR.6220.15.2022.PG
 
O b w i e s z c z e n i e 
o zakończeniu postępowania dowodowego
 
Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Bobrowiec I” o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z możliwością etapowania inwestycji” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1/27 obręb; 0005 Bobrowiec położonej w miejscowości Bobrowiec wszczęte na wniosek Pana Michała Majewskiego – Prezesa Zarządu Ray One Energy Sp. z o.o. zostało zakończone.
Ponadto informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydały opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zaś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię stwierdzającą taką konieczność.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A pokój 104, gdzie przed wydaniem decyzji można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.

 

Otrzymują:
1.     p. Michał Majewski - przedstawiciel Inwestora
2.     Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:
- stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
- tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
3.     aa

Powiadom znajomego