W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

dozorca

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko dozorca
Miejsce pracy Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w recepcji Szkoły; drogą mailową na adres: kierownik.gospodarczy@jozefoslaw.edu.pl; listownie na adres: Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Józefosławiu, 05-500 Józefosław, ul. Kameralna 11
Status w trakcie rozstrzygania

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu zatrudni pracownika na stanowisku dozorcy, oferujemy umowę o pracę. 

1. Wymagania niezbędne:

-       wykształcenie co najmniej zawodowe,

-       umiejętność wykonywania czynności na powierzonym stanowisku,

-       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-       niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

-       stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku dozorcy.

 2. Wymagania dodatkowe:

-       doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku,

-       umiejętność pracy w zespole oraz nawiązywania dobrych relacji z pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, 

-       umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,

-       odpowiedzialność i wysoka kultura osobista,

-       przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,

-       sumienność i punktualność.

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)     pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły pilnując, aby na teren szkoły nie wchodziły osoby postronne,

b)    dbanie o utrzymanie w należytym porządku ciągów komunikacyjnych do szkoły (odśnieżanie schodów, chodnika prowadzącego do szkoły, posypywanie w razie potrzeby piaskiem),

c)     piecza nad porządkiem w pomieszczeniach szatni uczniowskiej,

d)     sprzątanie codzienne wyznaczonego rejonu w szkole,

e)     utrzymywanie czystości w szkole w trakcie zajęć,

f)      wykonywanie okresowych prac porządkowych wokół szkoły,

g)     dbanie o stan sprzętu szkolnego oraz powierzonego sprzętu do utrzymania czystości,

h)     współpraca z innymi pracownikami obsługi szkoły,

i)      wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

4. Wymagane dokumenty:

a)     podanie o przyjęcie do pracy,

b)    Curriculum Vitae opatrzone klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Józefosławiu w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Józefosławiu".

 
Wszystkie dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane.

Aplikacja nie zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko DOZORCA" osobiście w recepcji Szkoły, drogą mailową na adres: kierownik.gospodarczy@jozefoslaw.edu.pl lub przesłać listownie na adres:

Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Józefosławiu,                 

05-500 Józefosław, ul. Kameralna 11

w terminie do dnia 10 CZERWCA 2022 roku  do godz. 12.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Szkołę.

Dokumenty doręczone po w/w terminie składania nie będą rozpatrywane.

6.  Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani ( telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane