Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE /OBYWATEL POLSKI/

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Spraw Obywatelskich
Biuro Obsługi Interesanta / parter /
tel. 22 70 17 601/602/604/605/6013
Godziny pracy: poniedziałek 8-18
wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16

Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące można dokonać:

- osobiście

- przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

- w formie elektronicznej przez wnioskodawcę posiadającego bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profil zaufany EPUAP przez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

- dowód osobisty lub paszport

- zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego składa się na załączonym formularzu /zgłoszenie pobytu stałego/ lub /zgłoszenie pobytu czasowego/ z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia

- oryginał dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu/. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

W PRZYPADKU DOKONANIA CZYNNOŚCI ZAMELDOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

-
pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;

- dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).


OPŁATY

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy - 17 zł na wniosek osoby
 
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu.


TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku odmowy dokonania zameldowania w drodze czynności materialno-techniczej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.


PODSTAWA PRAWNA

-Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności /Dz. U. 2017 r., poz. 657 ze zm./
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego / Dz. U. 2017 r.,  poz. 2411/
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm./
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. 2016 r., poz. 1827ze zm./

WAŻNE INFORMACJE

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy.
Obowiązek meldunkowy polega na:

- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu zameldowania wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. 

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

PLIKI DO POBRANIA:
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij