W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Ostatnio opublikowane:

koncepcja oraz plany sytuacyjne dla przebudowy drogi wojewódzkiej DW 722 (ul. Główna) na odcinku od km 6+275 do km 7+267 w zakresie realizacji ciągu pieszo - rowerowego

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno udostępnia koncepcję oraz plany sytuacyjne dla przebudowy drogi wojewódzkiej DW 722 (ul. Główna) na odcinku od km 6+275 do km 7+267 w zakresie realizacji ciągu pieszo - rowerowego. Ewentualne wnioski/uwagi prosimy kierować na adres mail: konsultacje@piaseczno.eu do dnia 08.10.2023 r.  

Znak sprawy: RSR.6220.13.2023.WD.12
Znak sprawy RSR.6220.13.2023.WD.12
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola RSR.6220.13.2023.WD.12 Postanowienie Nr 22 / 2023 RSR.6220.13.2023.WD.11
Znak sprawy: OŚR.6220.5.2023
Znak sprawy OŚR.6220.5.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej[koniec][/ukryj]                                                                           Piaseczno, dn. 20.09.2023 r. OŚR.6220.5.2023.MF                                            O b w i e s z c z e n i e Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej. Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 30.11.2023 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.   Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2.        aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2023
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie, że zostało wydane postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/5, 4/8, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno.[koniec][/ukryj]                                                                           Piaseczno, dn. 20.09.2023 r.OŚR.6220.2.2023.MF                                            O b w i e s z c z e n i e  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/5, 4/8, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno.  Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 30.11.2023 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.    Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2.        aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Znak sprawy: WOOŚ-II.420.104.2022.AGO.20
Znak sprawy WOOŚ-II.420.104.2022.AGO.20
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis dot. "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia w ramach zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji przekroczenia napowietrznego rzeki Jeziorka na gazociągu Mory - Wola Karczewska".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.670.2023.MWL

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Likwidację przekroczenia napowietrznego rzeki jeziorki gazociągiem DN400 w rurze osłonowej DN600 na dz. nr 17 obręb Pólko PGR (141804_5.0031), gm. Piaseczno - gm.wiejska oraz dz. nr 4, obręb 28 (141804_4.0028), gm. Piaseczno - miasto,...

Zamówienie na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego - konserwatorskiego ds. polichromii przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja”
Zamówienie na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego - konserwatorskiego ds. polichromii przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy INW.7013.13.2021.MS.303
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Termin składania ofert
Sposób składania ofert inw@piaseczno.eu

Obwieszczenie OŚR.6331.15.2021.AP

OŚR.6331.15.2021.AP                                                                                                                                    Piaseczno, dnia 19.09.2023 r.       O b w i e s z c z e n i e    Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...