W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 8729 artykułów
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.4.1.2023.DK - przystąpienie do sporz. zmiany MPZP nr uchwały 1340/XLIV/2010
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.4.1.2023.DK - przystąpienie do sporz. zmiany MPZP nr uchwały 1340/XLIV/2010
Znak pisma UiA.6721.4.1.2023.DK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 31 maja 2023 r. UiA.6721.4.1.2023.DK OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz .Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 1317/LXIX/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. (Dz .Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13 maja 2010 r.) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską., z późniejszymi zmianami. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy – w tym z granicą obszaru objętego zmianą planu – zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne, a następnie Procedura planistyczna MPZP jako załączniki do artykułu dotyczącego podjętej uchwały. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie: ·      w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;·      na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;·      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu Wnioski należy składać w terminie do 21 czerwca 2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.  z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNaczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Stanowisko: Inspektor ds. administracyjnych w Wydziale Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego
Stanowisko Inspektor ds. administracyjnych w Wydziale Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu , pocztą na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Zamówienie na: „Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowej willi „Dom Zośki” w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pt. „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja”.
Zamówienie na „Przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowej willi „Dom Zośki” w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pt. „Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja”.
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 53/2023
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia

Ogłoszenie końcowej sprzedaży węgla

Ogłoszenie końcowej sprzedaży węgla 1. Gmina Piaseczno informuje, iż wnioski na sprzedaż węgla należy składać do dnia 30 czerwca 2023 r. 2. Sprzedaż węgla będzie prowadzona do dnia 31 lipca 2023 r. 3. Ilość węgla przeznaczonego do sprzedaży: - Ekogroszek - 17 ton   - Groszek - 159 ton

Zaproszenie do konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz do przedłożenia zarysu harmonogramu zadań na rok 2024.

 Piaseczno, dn.29.05.2023 r.   Do organizacji pozarządowych działających w Gminie Piaseczno   Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia...

Zamówienie na: „Wykonanie nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI”
Zamówienie na „Wykonanie nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy INW.7013.8.2023.RR.186
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wydział Inwestycji – Wymiana nawierzchni boiska przy SP w Józefosławiu” lub na adres e-mail: inw@piaseczno.eu
Zamówienie na: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zimową z ul. Gwiaździstą oraz ulicy Gwiaździstej wraz z drogą gminną łączącą ul. Gwiaździstą z ul. Orzechową Etap I w Chyliczkach, gmina Piaseczno w ramach zadania: układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa
Zamówienie na Budowa drogi gminnej łączącej ul. Zimową z ul. Gwiaździstą oraz ulicy Gwiaździstej wraz z drogą gminną łączącą ul. Gwiaździstą z ul. Orzechową Etap I w Chyliczkach, gmina Piaseczno w ramach zadania: układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 56/2023
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia
Zamówienie na: Budowa drogi gminnej ul. Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno w ramach zadania „ul. Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej"
Zamówienie na Budowa drogi gminnej ul. Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno w ramach zadania „ul. Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej"
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy spr. 54/2023
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia