W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9806 artykułów
Zamówienie na : Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych
Zamówienie na Usuwanie awarii sieci drenarskich i odwodnieniowych
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 77/2024
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia
Znak sprawy : OŚR.6220.2.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie, o o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/6, 3/7, 4/15, 4/16, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno[koniec][/ukryj]   Piaseczno, dn. 19.07.2024OŚR.6220.2.2023.MF O b w i e s z c z e n i e Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/6, 3/7, 4/15, 4/16, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno.  Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 31.08.2024 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.   Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.        Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno2.        aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Obwieszczenie w sprawie OŚR.6331.12.2022.AP dot. wezwania do udokumentowania szkód

OŚR.6331.12.2022.AP                                                                                                         Piaseczno, dnia 18.07.2024 r.                                                                                                  Wg. odrębnego rozdzielnika W e z w a n i e Na podstawie art. 234 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r....

Obwieszczenie w sprawie OŚR.6331.12.2022.AP dot. wezwania do złożenia wyjaśnień

OŚR.6331.12.2022.AP                                                                                                                                                                  Piaseczno, dnia 18.07.2024 r.   Wg. odrębnego rozdzielnika     W e z w a n i e   Na podstawie art. 234 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z...

Znak sprawy : UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Znak sprawy UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Rodzaj dokumentu uzgodnienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2024.07.18 UiA.6733.7.2024.ŁM OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 977 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 27.06.2024 r., L.dz. PP.51755.2024/UA:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno,Działające przez pełnomocnika:Krzysztofa Wójcikaul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków został wysłany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, które dokunują uzgodnień i opinii przedmiotowej decyzji zgodnie z przepisami dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi i przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach Kuleszówka, Antoninów i Mieszkowo oraz częściowo w miejscowościach Wola Gołkowska, Karolin, Głosków i Wólka Pracka w gminie Piaseczno. Inwestycja będzie prowadzona w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych tj.: WÓLKA PRACKA 162;KAROLIN PGR 1/1, 2/7, 3;MIESZKOWO 41/7, 42, 78/2, 78/3, 78/30, 78/31, 81/1, 83/1, 85/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 90/9, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 92/2, 103/3, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 106/11, 106/12, 116/21, 116/23, 119/2, 121/1, 123, 130, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 127/13, 127/15, 128/3;GŁOSKÓW PGR 14, 17, 19/4, 21/7, 21/57, 21/60, 21/61;KULESZÓWKA 2/16, 4/5, 5/15, 6/1, 6/6, 6/12, 7/2, 10/3, 14/3, 14/11, 14/12, 16/25, 16/44, 16/73, 17/3, 25, 26/1, 27/8, 27/14, 27/15. UWAGA: W związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), informuje strony postępowania administracyjnego, że informacje o dalszych czynnościach w przedmiotowym postępowaniu będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakładce „obwieszczenia architektoniczne” w formie publicznego obwieszczenia. Wszystkie strony niniejszego postępowania proszone są o czynny udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. POUCZENIE: Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz735), organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.
Znak sprawy : OŚR.6220.7.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.7.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie, o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu zbierania odpadów w Piasecznie przy ul. Towarowej na działce ewidencyjnej nr 4/4.[koniec][/ukryj]                                                                                Piaseczno, dn.  17.07.2024 r.    OŚR.6220.7.2024.MF O b w i e s z c z e n i e  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na realizacji punktu zbierania odpadów w Piasecznie przy ul. Towarowej na działce ewidencyjnej nr 4/4. Zgodnie z ww. postanowieniem sprawa zostanie załatwiona do dn. 31.10.2024 r.Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie, pokój 104, w godzinach pracy Urzędu.   Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.             Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2.             aa + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Zamówienie na : Remont pomieszczeń budynku OSP zlokalizowanego w miejscowości Grochowa przy ulicy Zbigniewa Pawlaka 26 realizowany w ramach zadania pn. ,,Remont garażu i szatni w OSP Grochowa”
Zamówienie na Remont pomieszczeń budynku OSP zlokalizowanego w miejscowości Grochowa przy ulicy Zbigniewa Pawlaka 26 realizowany w ramach zadania pn. ,,Remont garażu i szatni w OSP Grochowa”
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy INW.7021.1.2024.LR.251
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inw@piaseczno.eu z tytułem maila: „Remont pomieszczeń OSP Grochowa”
uchwała nr : 68/VI/2024
uchwała nr 68/VI/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno - Zalesie Dolne dla obszarów działek nr ew. 49/4 i 46 obręb 65.
Znak sprawy : UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Znak sprawy UiA.6733.7.2024.ŁM budowa sieci wodociągowej
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2024.07.12 UiA.6733.7.2024.ŁM                                                                       OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 977 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 27.06.2024 r., L.dz. PP.51755.2024/UA:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.  ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno,Działające przez pełnomocnika:Krzysztofa Wójcikaul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z odcinkami bocznymi i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi i przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach Kuleszówka, Antoninów i Mieszkowo oraz częściowo w miejscowościach Wola Gołkowska, Karolin, Głosków i Wólka Pracka w gminie Piaseczno.Inwestycja będzie prowadzona w obrębach ewidencyjnych i na działkach ewidencyjnych tj.: WÓLKA PRACKA   162;KAROLIN PGR        1/1, 2/7, 3;MIESZKOWO          41/7, 42, 78/2, 78/3, 78/30, 78/31, 81/1, 83/1, 85/1, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 90/9, 90/12, 90/13, 90/14, 90/15, 90/16, 90/17, 92/2, 103/3, 104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 106/11, 106/12, 116/21, 116/23, 119/2, 121/1, 123, 130, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 127/13, 127/15, 128/3;GŁOSKÓW PGR     14, 17, 19/4, 21/7, 21/57, 21/60, 21/61;KULESZÓWKA      2/16, 4/5, 5/15, 6/1, 6/6, 6/12, 7/2, 10/3, 14/3, 14/11, 14/12, 16/25, 16/44, 16/73, 17/3, 25, 26/1, 27/8, 27/14, 27/15. UWAGA:W związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), informuje strony postępowania administracyjnego, że informacje o dalszych czynnościach w przedmiotowym postępowaniu będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zakładce „obwieszczenia architektoniczne” w formie publicznego obwieszczenia.Wszystkie strony niniejszego postępowania proszone są o czynny udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.POUCZENIE:Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz735), organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.