W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Daniel Putkiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Kontakt:
sekretariat 22 70 17 588
e-mail: sekretariat@piaseczno.eu
Przyjmowanie interesantów: co poniedziałek w godz. 10.00-14.00 (zapisy telefoniczne). Osoby zapisujące się na spotkanie z burmistrzem prosimy o podanie: imienia i nazwiska, jakiej konkretnej sprawy będzie dotyczyć rozmowa, numeru telefonu kontaktowego.

KOMPETENCJE BURMISTRZA

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy. Do zadań burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Może on powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Bezpośredni nadzór nad wydziałami urzędu:
- Urzędem Stanu Cywilnego
- Samodzielnym Stanowiskiem Audytora Wewnętrznego
- Biurem Promocji i Kultury
- Wydziałem Gospodarki Odpadami
- Samodzielnym stanowiskiem ds. BHP
- Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych
- Kancelarią Materiałów Niejawnych
- Inspektorem Ochrony Danych
- Wydziałem Utrzymania Terenów Publicznych

Spółkami gminnymi:
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.

Powiadom znajomego