Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Zawiadomienie o 26 sesji Rady Miejskiej w dniu 26.10.2016 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 26 października 2016 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

  1. 1.  Otwarcie sesji.
  2. 2.  Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.

4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:

9.1      w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Warszawie

9.2      w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 780.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP).

9.3      w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 100.000,00 zł na wniosek Wydz. GO).

9.4      w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 72.158,00 zł na wniosek Wydz. INW).

9.5      w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 6.172,00 zł na wniosek Ref. SS).

9.6      w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 4.050,00 zł na wniosek CUW i BPI).

9.7      w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 25.000,00 zł na wniosek Ref. SZ).

9.8      w sprawie zmiany uchwały 679/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.09.2016r.

9.9      w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.

9.10   w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia  dochody i zwiększenia wydatki o kwotę 76 249 zł w dziale Oświata i Wychowanie)

9.11   w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 448 889 zł)

9.12   w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 8.123.679,00  zł; zmniejszenia dochodów o kwotę 2.526.000,00 zł.; zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł; zmniejszenia wydatków o kwotę 1.429.600,00 zł. oraz zwiększenia rozchodów o kwotę 6.987.279,00 zł.)

9.13   W sprawie udzielenia w roku 2016 dotacji celowej na współfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich na Cmentarzu Parafialnym w Piasecznie.

9.14   w sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9.15   W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.

9.16   w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie

9.17   W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Piaseczno na lata 2016-2018.

9.18   W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2017.

9.19   W sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Piaseczno”.

9.20   W sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

9.21   W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla logopedów, pedagogów, psychologów, reedukatorów, rewalidatorów, doradców zawodowych, socjoterapeutów, nauczycieli gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nauczycieli zajęć z integracji sensorycznej, nauczycieli wspomagających w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

9.22   W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2017-2021.

9.23   W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości lokalowej nr 23, położonej w budynku zlokalizowanym przy ul. Nadarzyńskiej 4 w Piasecznie wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym przedmiotowa nieruchomość jest położona.

9.24   W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Diamentowej na rzecz użytkownika wieczystego.

9.25   W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego.

9.26   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego części działki oznaczonej numerem ewid. 19, obręb 20, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej 20.

9.27   W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej numerem ewid. 14, położonej w Głoskowie przy ul. Millenium.

9.28   W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 20,00m2, usytuowanego w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

10. Wolne wnioski.

11.  Zamknięcie obrad.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij