W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Piaseczno przeznaczonych do sprzedaży

Wersja strony w formacie XML
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do
 

 sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Piasecznie w obr. 25 w rejonie ul. Zielonej, oznaczona jako działka ew. 39/30 o powierzchni 1361m.kw., dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  WA5M/00420529/6 wraz z następującymi udziałami w nieruchomościach
- udział w wysokości 8/272 w nieruchomości stanowiącej  działkę ew. 39/4 obr. 25 m. Piaseczno, opisaną w KW WA5M/00289893/7,
- udziały w wysokości 1/9 w nieruchomości stanowiącej działki ew. 39/23  i 39/33 obr. 25 m. Piaseczno, opisane w KW WA5M/00421011/9,
- udział w wysokości 1/17 w nieruchomości stanowiącej działkę ew. 39/11 obr. 25 m. Piaseczno, opisaną w KW WA5M/00352787/4.
 

Cena  wywoławcza nieruchomości  –  615.000,00 zł  brutto ( w tym podatek Vat w wysokości 23%)


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Markowskiego, Chyliczkowską i granicą administracyjną miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1341/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 85 poz. 1425 z dnia 28.04.2010r.), działka ew. nr 39/30 obr. 25 m. Piaseczno o powierzchni 1361m.kw., położona jest w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą oraz teren zieleni prywatnej, zieleni częściowo urządzonej i nie urządzonej. Działka ta nie ma prawa zabudowy. Na działce nie znajdują się przyłącza mediów , ale w zasięgu nieruchomości jest pełne uzbrojenie techniczne terenu: sieć gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa i energia elektryczna w działce ew.  nr 39/33, stanowiącej drogę wewnętrzną.
Wraz z działką ew. 39/30 obr. 25 m. Piaseczno Gmina zamierza sprzedać  następujące udziały w nieruchomościach, przez których teren zapewniony będzie dostęp przedmiotowej nieruchomości do drogi publicznej:
- udział w wysokości 8/272 w nieruchomości stanowiącej  działkę ew. 39/4 obr. 25 m. Piaseczno o pow. 709m.kw., opisaną w KW WA5M/00289893/7, stanowiącą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północną część pasa drogowego drogi bez nazwy- ulicy wewnętrznej dojazdowej, istniejącej odnogi od ul. Zielonej o szerokości w liniach rozgraniczających min. 8 m lub zg. z rys. planu
- udział w wysokości 1/9 w nieruchomości stanowiącej m.in. działkę ew. 39/23  Piaseczno o pow.38m.kw., opisaną w KW WA5M/00421011/9, leżącą w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną intensywną, a ze względu na wielkość nie stanowi działki budowlanej
- udział w wysokości 1/9 w nieruchomości stanowiącej m.in. działkę 39/33 obr. 25 m. Piaseczno o pow. 1154m.kw., opisaną w KW WA5M/00421011/9, leżącą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną i stanowiącą nieznaczony w m.p.z.p. dojazd do działki nr ew. 39/30 oraz działek budowlanych sąsiadujących
- udział w wysokości 1/17 w nieruchomości stanowiącej działkę ew. 39/11 obr. 25 m. Piaseczno o powierzchni 147m.kw., opisaną w KW WA5M/00352787/4, zlokalizowaną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obszarze urbanistycznym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną intensywną. Ze względu na wielkość działka ta nie stanowi działki budowlanej. Na działce zlokalizowana jest stacja transformatorowa.
 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. W razie nie złożenia wniosku w terminie, pierwszeństwo  w nabyciu nieruchomości nie przysługuje.

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronach internetowych urzędu oraz w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5, II piętro, pok. 70, w godzinach od 8 –16, tel. 70-17-523

Piaseczno,  2017-12-14         

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane