Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA PRZEZ GMINĘ PIASECZNO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r.   poz.  121 ze zm.),  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do:  

1. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres  1 roku,  z mocą obowiązywania   od dnia 1 stycznia 2018r. , z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie  uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę  gruntu, stanowiącego część działki ozn. nr ewid. 18/73, obr.17,  położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej, z przeznaczeniem pod wolnostojącą tablicę reklamowo-informacyjną o pow. 2,44m2

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego, zgodnie z uchwała Nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej z dn. 16.12.2015r.  za grunt przeznaczony pod tablicę  wynosi:  209,10zł/m2 netto plus podatek Vat w obowiązującej stawce oraz za powierzchnię tablicy reklamową – 598,30zł/m2 netto plus podatek Vat w obowiązującej stawce.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno zatwierdzonym uchwałą Nr 1484/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn.2.07.2014r. w/wym. działka przeznaczona jest pod tereny publicznej zieleni (parki, ogrody jordanowskie i skwery), na rysunku planu oznaczony symbolem 3ZP, 4ZP, 5ZP.

2. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres 1 roku, z mocą obowiązywania   od dnia 1 lutego 2018r. , z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie  uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę   działki ozn. nr ewid. 9/12, obr. 21, o pow.  588m2 ,  położonej w Piasecznie, w rejonie ul. Technicznej, z przeznaczeniem pod drogę przeciwpożarową. 

Roczna  stawka czynszu dzierżawnego, zgodnie z uchwała Nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej z dn. 16.12.2015r. wynosi    28,05zł/m2netto plus podatek Vat w obowiązującej stawce .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos zatwierdzonym uchwałą Nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 15.02.2012r.  teren działki znajduje się w obszarze przeznaczonym pod tereny produkcji i składów, tereny usług nieuciążliwych oraz pod inne przeznaczenie towarzyszące – np. usługi administracji, siedziby firm, tereny parkingów,  infrastruktury technicznej ( na planie rysunku oznaczony literami 1P-S/U).

3.   wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  na okres  10 lat, z mocą obowiązywania   od dnia 1 marca 2018r.,  z zastrzeżeniem, że Rada Miejska w Piasecznie podejmie  uchwałę wyrażającą zgodę na wydzierżawienie części działek ozn. nr nr ewid. 10/29  i 11, położonych w obrębie 39 przy ul. Kościuszki 16 w Piasecznie,  z przeznaczeniem pod pawilon kwiaciarni, ciąg komunikacyjny, teren zieleni, miejsca postojowe.

 Roczna  stawka czynszu dzierżawnego, zgodnie z uchwała Nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej z dn. 16.12.2015r. wynosi za grunt:  pod pawilonem 119,20zł/m2 netto ; ciąg komunikacyjny 59,60zł/m2 netto ; teren zieleni 1,05zł/m2 ; miejsca postojowe 28,05zł/m2 netto; plus podatek Vat w obowiązującej stawce. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno  zatwierdzonym uchwałą Nr 365/XVI/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 20.11.2003r. wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr 1418/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dn. 14.05.2014r. (zmiana dotycząca załącznika graficznego) teren wydzierżawianych działek przeznaczony jest pod mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi nieuciążliwe i biura jako przeznaczenie podstawowe, na planie rysunku oznaczone symbolem 16M/UA i 11UA. 

Szczegółowe warunki dzierżawy i najmu  zostaną określone w „Umowie dzierżawy”  i „Umowie najmu obiektu sportowego”.

Niniejszy wykaz wywieszony jest na 21 dni, od dnia 30.01.2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale GGG Urzędu Miasta i Gminy  Piaseczno  z  siedzibą  w  Piasecznie przy ul. Kościuszki 5,  pok. 69 II piętro, w godz. 8 – 16, tel.  22  70-17-525 lub  70 17 522.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij