Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno podaje do wiadomości  publicznej  wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  do  wynajęcia  na  okres trwania mandatu poselskiego lub senatorskiego - dwóch lokali  użytkowych  o  powierzchni  19,39  m2  43,93 m2,  usytuowanych na parterze  w  budynku  przy ul. Warszawskiej 1 w Piasecznie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00242099/0 z przeznaczeniem na biura poselskie. 


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno, zatwierdzonym  uchwałą  Nr  365/XVI/2003  Rady  Miejskiej  w  Piasecznie  z  dnia               20 listopada 2003 r., teren działki nr 40/5, 40/6 i 45, obręb 20 miasta Piaseczno  znajduje się w obszarze urbanistycznym oznaczonym w planie symbolem (9M/UA) przeznaczonym pod mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi nieuciążliwe i biura jako przeznaczenie podstawowe, dopuszcza się mieszkalnictwo jednorodzinne.

Miesięczna stawka czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) netto. Do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce. Czynsz będzie płatny co miesiąc z góry, do 20 dnia miesiąca. Na Najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości oraz opłat eksploatacyjnych. Czynsz za wynajmowany lokal użytkowy może być zmieniony  co roku na podstawie waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Zmiany wysokości czynszu przekraczające wskaźnik będą mogły być dokonywane w drodze wypowiedzenia wysokości stawki czynszu lub w drodze porozumienia stron.

Szczegółowe warunki najmu zostaną  określone w umowie najmu. 

Niniejszy wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia, tj. 02.01.2020 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, a także zamieszcza się na stronie internetowej urzędu oraz prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. 


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Mieszkaniowej  Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1, pok. 120 w godz. 8-16, tel. 22/70 17 593.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij