Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

spr 4-2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, Wielobranżowa wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Piaseczno: Wielobranżowa wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.
Numer ogłoszenia: 110812 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12750 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wielobranżowa wymiana i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakres zamówienia wchodzi: branża sanitarna - demontaż całej instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur stalowych jak i fragmentów rur z PP. Należy także zdemontować centralna instalację odpowietrzająca instalacji c.o , a otwory w ścianach działowych zamurować i odmalować na kolory ustalone z Użytkownikiem i Zamawiającym. Należy zdemontować stare grzejniki członowe jak i z rur Faviera. Istniejące mocowanie grzejników, rur zdemontować, otwory zamurować. Należy wykonać nową instalację c.o zgodnie z projektem. Część grzejników znajdujących się w salach, łazienkach i drogach komunikacyjnych ( w pm. 01, 11) należy obudować. Należy wymienić parapety podokienne wew. w 5 salach, a także 5 szt parapetów nadgrzejnikowych obecnie wykonanych z blachy stalowej na parapety z konglomeratu gr 3cm np. Botticino. Grzejniki znajdujące się w salach, łazienkach i drogach komunikacyjnych nalezy obudować. Wykonanie obudowy grzejników w postaci pionowych listew z drewna liściastego o br. min 15mm w kolorze naturalnym na konstrukcji wsporczej. Branża elektryczna: Wymiana instalacji elektrycznej - obwodów gniazd wtykowych, siłowych 3f, oświetlenia zewnętrznego i ewakuacyjnego, przewodów zasilających rozdzielnice,modernizacja rozdzielnic, wykonanie instalacji domofonowej , CCTV, sieci strukturalnej, instalacji systemu pobytu dziecka w przedszkolu, montaż żaluzji antywłamaniowych na dwóch oknach. Ponadto w związku z procesem przeniesienia układów pomiarowych z rozdzielnicy w budynku przedszkola do złącza kablowego usytuowanego przed ogrodzeniem, wykonanie dwóch wlz-tów od budynku do planowanego złącza kablowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WEST-BUD Chubert Ciurzyński, Al. 600 lecia 5 /33, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 326103,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 323196,03

Oferta z najniższą ceną: 315290,23 / Oferta z najwyższą ceną: 429824,88

Waluta: PLN .

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij